บริการออนไลน์จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แอพพลิเคชัน CMU e-Theses CMU e-Research ในระบบปฏิบัติการ Android และ IOS
สำนักหอสมุด โดยงานระบบคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงและเพิ่มนวัตกรรมการให้บริการที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center)ในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการในอนาคต โดยได้พัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับการใช้งานในระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ IOS สำหรับการเข้าถึง (Access) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses) และฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Research) เพื่อการให้บริการในรูปแบบห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) ผ่านเครือข่ายและอุปกรณ์การสื่อสารประเภทโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) และคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (Tablet Computer) จึงเป็นการเพิ่มอีกหนึ่งทางเลือกจากการสืบค้นที่ฐานข้อมูล CMUL OPAC CMU e-Theses และ CMU e-Research จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดโดยตรง ทั้งนี้ สามารถค้นหาแอพพลิเคชัน

ระบบปฏิบัติการของ Android ได้ที่ Google Play ที่ https://play.google.com/store และ
ระบบปฏิบัติการของ IOS ได้ที่ App Store ที่ https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36?mt=8

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่
แอพพลิเคชั่น CMUL AirPAC for Android
สำนักหอสมุด โดยงานระบบคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงและเพิ่มนวัตกรรมการให้บริการที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center)ในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการในอนาคต โดยได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น CMUL AirPAC สำหรับใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android เพื่อให้บริการในรูปแบบห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) ซึ่งผู้รับบริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการของห้องสมุดได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ผ่านอุปกรณ์สื่อสารประเภทโทรศัพท์ และแท็บเล็ตที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่
แอพพลิเคชั่น CMU e-Textbooks for Android
CMU e-Textbooks เป็นบานข้อมูลตำราและเอกสารประกอบการสอนของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บน Smart device เพียงติดตั้ง Mobile Application และใช้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ Application บน Play Store ในระบบปฏิบัติการ Android โดยค้นจากชื่อ CMU e-textbooks

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่
แอพพลิเคชั่น CMUL Find Library for Android
CMUL Find Library แอพพลิเคชั่นช่วยหาหนังสือ จากห้องสมุดที่ท่านสะดวกเข้าใช้บริการ มีประโยชน์เมื่อต้องการทราบว่าจะหาหนังสือเรื่องที่สนใจมีให้บริการที่ห้องสมุดหรือไม่ และมีที่ห้องสมุดใด เพียงสแกนบาร์โค้ดของหนังสือเรื่องนั้นๆ แอพพลิเคชั่นนี้จะแสดงข้อมูลห้องสมุดที่มีหนังสือเรื่องดังกล่าว ซึ่งท่านอาจตัดสินใจไปยืมหนังสือจากห้องสมุดที่ท่านสะดวก ช่วยให้ท่านไม่ต้องเดาสุ่มไปหาที่ห้องสมุดเอง และประหยัดเงินในกระเป๋า

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready