ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 15/9/2564 18:01:46 น.