ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center หรือ CIC) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะการสื่อสารมวลชน

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 18/11/2563 16:03:52 น.