ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถถนนสุเทพ มช.S1 เรือนรับรองอ่างแก้วและพนักงานออกบัตรและเก็บบัตรจอดรถ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 19/9/2562 15:16:58 น.