สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยา Antibody ใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 11 รายการ สำหรับโครงการวิจัย

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 19/9/2562 16:03:35 น.