ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องราคากลางงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพจัดหา น้ำต้นทุนสนับสนุนการศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 14/1/2564 15:05:41 น.