ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงงประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงงประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 

หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะเศรษฐศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 12/9/2562 10:14:10 น.