ประกาศศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการบริษัทเอกชนดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมันของโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัล ด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 19/9/2562 13:39:47 น.