สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิต EZ Controller จำนวน 90 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิต EZ Controller จำนวน 90 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 3/8/2563 17:48:26 น.