ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเปิด - ปิด ประตูอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 8/3/2564 17:22:51 น.