ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อสารเคมีแอนติบอดีและรีคอมบิแนนท์โปรตีนของเชื้อโควิด-19 ชนิดติดฉลาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/6/2564 13:45:50 น.