ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ติดต่อ สำนักงานมหาวิทยาลัย
Tel. +66 53 941000
Fax. +66 53 217143, 943002

ติดต่อ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Tel. +66 53 943333, 944444
Fax. +66 53 944900
อีเมลหน่วยงานประชาสัมพันธ์ : prcmu239@gmail.com

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ติดต่อ สำนักงานมหาวิทยาลัย
Tel. +66 53 941000
Fax. +66 53 217143, 943002

ติดต่อ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Tel. +66 53 943333, 944444
Fax. +66 53 944900
อีเมลหน่วยงานประชาสัมพันธ์ : prcmu239@gmail.com

Contact Us

Chiang Mai University, 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai, Thailand, 50200

Contact Office of the University:
Tel +66 53 941000
Fax +66 53 217143, 943002

Contact PR of the Chiang Mai University:
Tel +66 53 943333, 944444
Fax. +66 53 944900
e-mail PR of the Chiang Mai University : prcmu239@gmail.com

Contact Us

Chiang Mai University, 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai, Thailand, 50200

Contact Office of the University:
Tel +66 53 941000
Fax +66 53 217143, 943002

Contact PR of the Chiang Mai University:
Tel +66 53 943333, 944444
Fax. +66 53 944900
e-mail PR of the Chiang Mai University : prcmu239@gmail.com

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready