คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ร่าง TOR เรื่อง จ้างทำความสะอาดอาคารภาควิชาสถิติ อาคารภาคคณิตศาสตร์ และ อาคาร 45 ปี (SCB4) ตั้งแต่วันที 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะวิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/6/2564 14:39:19 น.