ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงกันซึมพื้นผิวชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักหอสมุด

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 14/8/2563 20:42:03 น.