การบริหารงาน

สภาพนักงาน

การบริหารงาน

สภาพนักงาน

คุณบุญเลิศ แก้วใส
คุณบุญเลิศ แก้วใส
ประธานสภาพนักงาน
E-Mail: -
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นธการกิจกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นธการกิจกุล
รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1
E-Mail: -
คุณวสุ ละอองศรี
คุณวสุ ละอองศรี
รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 2
E-Mail: -

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2019 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready