การบริหารงาน

สภาพนักงาน

การบริหารงาน

สภาพนักงาน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย
ประธานสภาพนักงาน
E-Mail: paitoon.narongchai@cmu.ac.th, potunkum@med.cmu.ac.th

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready