เกี่ยวกับมช.

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับมช.

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

รูปช้างชูคบเพลิงมีสุภาษิตเป็นภาษาบาลีว่า อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา อยู่ในกรอบเส้นรอบวงด้านบนและคำว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2507 อยู่ด้านล่างตรงกลาง ระหว่างข้อความทั้งสองนี้ มี ดอกสัก คั่นกลางปรากฏอยู่ ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ซึ่งมีความหมายดังนี้

ช้าง เป็นสัตว์ที่มีคุณค่าสูงมากในภาคเหนือ จึงถือเป็นสัญลักษณ์ของภาคเหนือ

การก้าวย่างของช้าง หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า ไม่หยุดยั้ง

คบเพลิง หมายถึง ความสว่างไสวแห่งปัญญาและวิชาการ

รัศมี 8 แฉก หมายถึง คณะทั้ง 8 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พุทธสุภาษิตประจำมหาวิทยาลัย

อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา มีความหมายว่า บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน

ดอกสัก ปรากฏอยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีค่าและมีความอุดมสมบูรณ์ในภาคเหนือ ดอกสักเป็นดอกไม้ขนาดเล็กและอยู่ในพวงใหญ่ มีสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร มีกลีบดอก 6 กลีบ

สีประจำมหาวิทยาลัย

สีม่วงดอกรัก

พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย

- พระพุทธพิงคนคราภิมงคล
- พระพุทธทศพลชินราช
- พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล


ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ดอกทองกวาว

CMU Presentation
CMU Staff Mail

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready