การวิจัย

ศูนย์วิจัย/หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการ

การวิจัย

ศูนย์วิจัย/หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการ

ศูนย์วิจัย/หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการ

ศูนย์วิจัย หน่วยวิจัย และห้องปฏิบัติการ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นทางด้านการค้นคว้าและวิจัยเป็นหลัก จึงสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆทำการค้นคว้าและวิจัยในหลากหลายสาขา ซึ่งแบ่งได้เป็น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสังคมศาสตร์ และหน่วยงานอิสระไม่สังกัดคณะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม การศึกษาคว้าและวิจัยต่อไป

CMU Presentation
DPE Fitness Test
CHIANG MAI UNIVERSITY JOURNAL
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบคลังปัญญาของ มช. (CMUIR)
ล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready