การวิจัย

ศูนย์บริหารงานวิจัย

การวิจัย

ศูนย์บริหารงานวิจัย

ศูนย์บริหารงานวิจัย

ศูนย์บริหารงานวิจัย มีพันธกิจในการสร้างระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ศูนย์บริหารงานวิจัยมุ่งมั่นสนับสนุน และเป็นแหล่งข้อมูล สารสนเทศทางการวิจัยที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU Presentation
DPE Fitness Test
CHIANG MAI UNIVERSITY JOURNAL
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบคลังปัญญาของ มช. (CMUIR)
ล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready