การศึกษา

นานาชาติ(International)

การศึกษา

นานาชาติ(International)

นานาชาติ(International)

International Program : Most of the programs are conduct in English. Date of Application is all year. However, the admission process depends on the program committee.International Program : Most of the programs are conduct in English. Date of Application is all year. However, the admission process depends on the program committee.

CMU Presentation
e-Bulletin
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
งานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2012
ฐานข้อมูลผลงานวิชาการของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU ASEAN 2015
Media Arts and Design Bacheor Programme
Media Arts and Design Master Programme
KC-Moodle CMU Online (New Version)

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready