นักเรียนสาธิต มช. ได้รับรางวัลโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

14/07/2560 [view:179]

นักเรียนสาธิต มช. ได้รับรางวัลโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
     นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ   ( สอวน.)ประจำปี 2560 ดังนี้

1. การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2560
เหรียญทองแดง      ได้แก่  นางสาวอรปรียา  เพชรพิทักษ์   ชั้น ม.6/2
                                        นางสาวดวงกมล  สนธิ              ชั้น ม.6/4

2. การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ( มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ระหว่างวันที่ 10-14  พฤษภาคม 2560
เหรียญทองแดง      ได้แก่  นางสาวสุพิชญา   พัดเจริญ        ชั้น ม.6/6
เกียรติคุณประกาศ  ได้แก่  นายชวิน               อักษร            ชั้น ม.5/1
                                         นายนนทวัฒน์     ฉัตรตันใจ        ชั้น ม.5/6

3. การแข่งขันเคมีโอลิมปิก  ระหว่างวันที่  5-9 มิถุนายน 2560
เหรียญเงิน               ได้แก่  นายนภัส  พัทธยากรกุล                ชั้น ม.6/1
เหรียญทองแดง      ได้แก่  นางสาวจิราชาญา  ชูวุฒยากร        ชั้น ม.6/2


(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายงาน)

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready