แพทย์ มช. คิดค้นสารสกัดเหง้าโกศหัวบัวมีประสิทธิภาพไล่ยุง

29/06/2560 [view:279]

แพทย์ มช. คิดค้นสารสกัดเหง้าโกศหัวบัวมีประสิทธิภาพไล่ยุง     อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ มช. ค้นพบประสิทธิภาพไล่ยุงของสารสกัดเหง้าโกฐหัวบัว จากการคัดกรองพืชสมุนไพรพื้นบ้านจำนวน 15 ชนิด ที่สามารถใช้ป้องกันยุงกัด ทดแทน DEET ซึ่งเป็นสารเคมีสังเคราะห์  ซึ่งในอนาคตสามารถนำไปพัฒนาเป็นสารไล่ยุงธรรมชาติชนิดใหม่ ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อผู้ใช้


    
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุลักษณ์  จันทร์คำ  อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทีมวิจัยและนักศึกษาปริญญาโท-เอกของภาควิชาฯ ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องยุงพาหะนำโรคและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในการควบคุมและป้องกันยุงพาหะนำโรคมาโดยตลอด  สำหรับงานวิจัยครั้งนี้ได้คัดเลือกพืชสมุนไพรจำนวน 15 ชนิด ได้แก่ ส้มป่อย มะตูม โกฐสอ คำแสด สาบเสือ อัญชัน คาวพลู ผกากรอง โกฐหัวบัว แมงลัก โหระพา โกฐน้ำเต้า โกฐกระดูก แฝกหอม และกระทือ มาสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ และสกัดด้วยตัวทำละลายเคมีได้เป็นสารสกัดเอทานอลและสารสกัดเฮกเซน จากนั้นคัดกรองประสิทธิภาพการป้องกันยุงกัดของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากพืชดังกล่าวกับยุงลายบ้าน โดยใช้คนเป็นเหยื่อล่อ

           จากผลการทดลองพบว่าสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพไล่ยุงสูงสุด คือ  สารสกัดเฮกเซนจากเหง้าโกฐหัวบัว ที่มีระยะเวลาป้องกันยุงกัดเท่ากับ 6.5 ชั่วโมง ถือว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ DEET ซึ่งเป็นสารเคมีไล่ยุงมาตรฐานที่นิยมใช้และมีวางขายแพร่หลายตามท้องตลาด โดยในการทดลองครั้งนี้ DEET สามารถป้องกันยุงกัดได้นาน 6.25 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาที่ทำการศึกษาไม่พบอาการระคายเคือง หรืออาการแพ้ใดๆ ในอาสาสมัครที่เข้ารับการทดสอบ

          ในอนาคตคาดว่าจะสามารถพัฒนาสารสกัดจากเหง้าโกฐหัวบัว เพื่อผลิตเป็นสารไล่ยุงทางเลือกจากธรรมชาติ ที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง สามารถใช้ทดแทนสารเคมีไล่ยุงชนิดต่างๆ โดยเฉพาะ DEET ที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันได้ และขณะนี้คณะผู้วิจัยได้นำสารสกัดจากเหง้าโกฐหัวบัวมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการยื่นขอจดสิทธิบัตร(ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ รายงาน)

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready