สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หนุนนักศึกษา ร่วมแข่งขัน “The ICDL Digital Competition 2017” คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1

14/06/2560 [view:187]

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หนุนนักศึกษา
ร่วมแข่งขัน “The ICDL Digital Competition 2017” คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนให้ คุณธวัลรัตน์ มีเมล์ คุณศิริพร กาวิชา และคุณสิริกร ทวีปัญโญภาส นักศึกษาคณะบริการธุรกิจชั้นปีที่ 2 นำทีมโดยคุณพัชร์ กัลยาณมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เข้าร่วมการแข่งขัน  “The ICDL Digital Competition 2017” เมื่อในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  โดยขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยความร่วมมือของ ICDL Thailand กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และได้รับเกียรติจากคุณวิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

ในการแข่งขันครั้งนี้ คุณธวัลรัตน์ มีเมล์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงาน  “The ICDL Digital Competition 2017” จากผู้เข้าแข่งขันจำนวน  40  คน  จาก 7 สถาบันทั่วประเทศ

(ประชาสัมพันธ์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงาน)

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready