นักวิจัยศูนย์วิจัยฟิสิกส์ฯ คณะวิทย์ มช. คว้ารางวัลชมเชยโครงการ PTTGC Open Innovation Challenge 2016

14/06/2560 [view:237]

นักวิจัยศูนย์วิจัยฟิสิกส์ฯ คณะวิทย์ มช.
คว้ารางวัลชมเชยโครงการ PTTGC Open Innovation Challenge 2016
      ดร.อภิวัฒน์ วิใจคำ พร้อมด้วยคณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาค (PBP) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผลงานวิจัยคว้ารางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 5 หมื่นบาท จากโครงการ PTTGC Open Innovation Challenge 2016: “Smart-Eco Innovation” จัดโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 11 ทีม สุดท้าย เพื่อนำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งคณะนักวิจัยได้นำเสนอผลงานประเภท Circular Thinking ภายใต้ชื่อทีม Plasma CO2 Conversion PBP-YPI ชื่อผลงาน Development of CO2 Conversion DBD RF at Atmospheric Pressure Plasma Process ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ หัวหน้าศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาคและผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษา

        โครงการ PTTGC Open Innovation Challenge 2016 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Smart-Eco Innovation” มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักวิจัยทั้งในกลุ่มภาคการศึกษา ภาคสถาบันวิจัย และบริษัทสตาร์ทอัพได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่สามารถสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ควบคู่กับการสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศไทย ที่สามารถสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ควบคู่กับการสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเปิดรับสมัครผลงานมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 และมีนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศส่งผลงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 50 โครงการ จากภาคการศึกษา 38 โครงการ และภาคเอกชนหรือบริษัทสตาร์ทอัพ 12 โครงการ ผู้เข้าร่วมในโครงการทั้งสิ้น 165 คน เป็นชาวต่างชาติ 15 คน มีโครงการที่ได้รับคัดเลือกเพื่อการนำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 จำนวนทั้งสิ้น 11 ทีม ซึ่งคณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาคได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 11 ทีม ดังกล่าว


ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ รายงาน
ภาพและข้อมูลจาก Facebook : PTTGC Open Innovation ChallengeCMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready