อาจารย์วิศวฯ เครื่องกล มช. ได้รับทุนเมธีวิจัย

30/05/2560 [view:397]

อาจารย์วิศวฯ เครื่องกล มช. ได้รับทุนเมธีวิจัย
     รองศาสตราจารย์ ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี ภายใต้โครงการ "การควบคุมแบบเปลี่ยนตามเวลาสำหรับระบบที่มีการหน่วงและไม่เป็นเชิงเส้น (Time-varying control for delayed and inherently nonlinear system)" 


(ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายงาน)

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready