นักศึกษา CAMT คว้า 5 รางวัล จากงาน Northern Digital Expo 2017 (NDX)

19/05/2560 [view:529]

นักศึกษา CAMT คว้า 5 รางวัล จากงาน Northern Digital Expo 2017 (NDX)

     นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล 5 รางวัล จาก 3 ผลงาน ในงาน Northern Digital Expo 2017 หรือ NDX 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2560 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต โดยความร่วมมือของหลายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำโดย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ 15 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ ผู้ประกอบการด้านดิจิทัลไอทีทั่วประเทศ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้สนับสนุนหลัก คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล CHICHANG Jobs DB Maker Space และศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต


     ผลงานนักศึกษาของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล 5 รางวัล จาก 3 ผลงาน ได้แก่

     1.ทีม โดรนประดิษฐ์ ได้รับรางวัล Best of the best popular และรางวัลชนะเลิศผลงานนักศึกษาจากการโหวตผู้เข้าร่วมงาน รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท โดยมี คุณณัฐพล เมธา คุณเอกภพ สมประสงค์ คุณดลวัฒน์ วรรณภิระ คุณอริยะ อินทะพันธุ์ และคุณสรวิชญ์ จันทร์เขียว ซึ่งทั้งหมดเป็นนักศึกษาจาก CAMT UAV and Autonomous Lab หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) มีอาจารย์ภูดินันท์ สิงห์คำฟู เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นำเสนอผลงานโดรนซึ่งประดิษฐ์ขึ้นเองนำมาใช้วัดคุณภาพฝุ่นละอองในอากาศในช่วงที่ภาคเหนือประสบปัญหาหมอกควันซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาค่าฝุ่นละอองในระดับความสูงและพื้นที่ที่แตกต่างกัน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองในระดับที่มีผลกระทบต่อมนุษย์มากที่สุด


     2.ทีม ANI Games ซึ่งเป็นซีเรียสเกมเพื่อฝึกทักษะการขับขี่รถยนต์บนท้องถนนเพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติ ได้รับรางวัล Special student project Award และรางวัลรองชนะเลิศผลงานนักศึกษาจากการโหวตผู้เข้าร่วมงานรับรางวัลเงินสด 7,000 บาท ซึ่งเป็นผลงานของ คุณกู้เกียรติ ลิขิตวีระวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรแอนนิเมชันและเกม โดยมี อาจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี เป็นที่ปรึกษาวัตถุประสงค์เพื่อจำลองสถานการณ์ในการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้สอบใบขับขี่ก่อนการสอบจริงในรูปแบบของเกมส์ virtual reality (VR) เพื่อให้ผู้สอบเกิดประสบการณ์และหาข้อบกพร่องของตัวเองก่อนการสอบปฏิบัติจริง

     3.รางวัลชนะเลิศจากการประกวด Maker Race โดย คุณสรวิชญ์ จันทร์เขียว นักศึกษา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

งาน Northern Digital Expo 2017 หรือ NDX 2017 จัดการแข่งขันโดย Maker space โดยมีอาจารย์ ดร. ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัล ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready