มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล "IP Champion"

15/05/2560 [view:124]

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IP Champion ) ประจำปี 2560 จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล จากคุณวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา "IP Fair 2017" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

     รางวัลสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IP Champion ) เป็นรางวัลที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยที่มีบริการที่ดีในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการส่งเสริมการสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่อาจารย์และผู้ประกอบการในพื้นที่เกี่ยวกับการนำข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมไปใช้ประกอบการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งมีการบริหารจัดการและการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการนำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะโดยการอนุญาตให้ผู้ประกอบการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือจำหน่ายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้ประกอบการขนาดต่างๆ

ภาพ : ศูนย์บริหารงานวิจัย
ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready