ทีมนักศึกษาแมสคอม มช. ชนะเลิศ โครงการตุ๊กตาวิเศษ รับรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

04/05/2560 [view:136]

ทีมนักศึกษาแมสคอม มช. ชนะเลิศ โครงการตุ๊กตาวิเศษ รับรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


  โครงการตุ๊กตาวิเศษของทีมนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดโครงการจิตอาสาต้นแบบประจำปี 2559 รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทาน พร้อมรับทุนในการดำเนินโครงการจำนวน 50,000 บาท ในงานประกาศผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศการประกวดเฟ้นหาโครงการจิตอาสาเปลี่ยนประเทศไทย ประจำปี 2559 ในโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ปี 5 ภายใต้แนวคิด Gen A (Generation Active) “พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศไทยที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (ศรร.) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรต่อต้านคอร์รับชันแห่งประเทศไทย บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด และบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

       สำหรับสมาชิกในทีมประกอบด้วย คุณสุพรรณิกา โชคไพบูลย์ คุณสุภภร ศิวการุณ คุณนฤภร อินทยศ คุณธนกาญจน์ ผลดี คุณปัญญาณัชช์ สถิตเสมากุล คุณณัฐพนธ์ ปานอุดมลักษณ์ และมีอาจารย์อลิชา ตรีโรจนานนท์ หัวหน้าแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะการสื่อสารมวลชน เป็นที่ปรึกษาโครงการ

       โครงการตุ๊กตาวิเศษ เป็นการใช้ตุ๊กตาเป็นเครื่องมือช่วยในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ นักจิตวิทยา และเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ สืบเนื่องจากมีกรณีเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน และเด็กไม่สามารถสื่อสารหรือให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทำให้ยากต่อการสอบสวนคดี ทีมนักศึกษาจึงได้สร้างความร่วมมือระหว่างนักจิตอาสากับตำรวจภูธรเชียงใหม่ จัดทำตุ๊กตาเพศชายและเพศหญิงที่มีอวัยวะครบ เพื่อให้ผู้เสียหายใช้เป็นสื่อในการเล่าเหตุการณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขจัดปัญหาและเยียวยาจิตใจของผู้เสียหายได้ ทั้งนี้ มีสื่อมวลชนนำกิจกรรมของโครงการไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ทำให้มีจิตอาสาและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วม Workshop ตัดเย็บตุ๊กตา พร้อมบริจาคตุ๊กตาร่วมสนับสนุนโครงการเป็นจำนวนมาก

(คณะการสื่อสารมวลชน รายงาน)

 

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready