นักศึกษาเภสัชคว้ารางวัลทักษะเภสัชกรรม

21/04/2560 [view:153]

นักศึกษาเภสัชคว้ารางวัลทักษะเภสัชกรรม


         คุณพิทวัส โตวิชัย และคุณกัลยรัตน์ ศรีพรโกมลรัตน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ภาคภาษาไทย จัดโดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

        การแข่งขันนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้ฝึกฝนทักษะการซักประวัติผู้ป่วยและการบริบาลผู้ป่วย ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นยิ่งของวิชาชีพเภสัชกรรม รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันต่าง ๆ ด้วย

(คณะเภสัชศาสตร์ รายงาน)

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready