นักศึกษาวิศวฯ คอมพิวเตอร์ มช. กวาด 7 รางวัลจากการแข่ง NSC 2017

21/04/2560 [view:172]

นักศึกษาวิศวฯ คอมพิวเตอร์ มช. กวาด 7 รางวัลจากการแข่ง NSC 2017


นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้า 7 รางวัล จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19: NSC 2017 ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร  โดยมีรางวัล ดังนี้
 
รางวัลที่ 2 หมวดการแข่งขันสุดยอดการหาตำแหน่งและรู้จำข้อความในภาพถ่าย (Text Localization and Recognition Contest)
เรื่อง: ระบบสืบค้นรูปภาพนักวิ่งจากป้ายหมายเลขอย่างมีประสิทธิภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม 
ผู้พัฒนา: นายวัชนันท์ จันทาภากุล นายรัฐพล แก้วปินใจ 
 
รางวัลที่ 2 หมวดโปรแกรมเพื่อความบันเทิง
เรื่อง: อภินิหารสงครามตัวเลข
อาจารย์ที่ปรึกษา:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม
ผู้พัฒนา: นายกาย เลาวพงศ์ นายพรรษิษฐ์ วัฒนาประสบสุข นางสาวณัจยา พรหมน้อย
 
รางวัลที่ 3 หมวดการแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application)
เรื่อง: การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับการตอบคำถามจากบทความ 
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม 
ผู้พัฒนา: :นายหัสนัย เดชะ     
 
รางวัลชมเชย หมวดโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ   
เรื่อง: ระบบกายภาพบำบัดความจริงเสมือนสำหรับการรักษาอาการข้อไหล่ติด
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นราธิป เที่ยงแท้
ผู้พัฒนา: นายณฐพล ตั้งวชิรฉัตร นางสาวนุชนาถ สยามิภักดิ์ 
 
รางวัลชมเชย หมวดโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง: ซอฟต์แวร์ตรวจสภาพเยื่อบุตาและผิวกระจกตา 
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม
ผู้พัฒนา: นายชณกันต์ ชาคม
 
รางวัลชมเชย หมวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application)
เรื่อง: โปรแกรมสำหรับฝากข้อความแบบมีเงื่อนไข 
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม 
ผู้พัฒนา: นายกิตติธัช บุญกาญจน์ นายกวีวุฒิ ชูจิตร นายดรันภพ เป็งตาคำ
 
รางวัลชมเชย หมวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things)
เรื่อง: ชุดส่งเสริมการเรียนรู้อินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งโดยใช้ Micropython และ Block Programming
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ 
ผู้พัฒนา: นายพีรณัฐ พงศ์ภคเธียร นายธนณัฐ ปัญญาโกษา นายเอกภพ วงค์สอน 

(ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายงาน)
 

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready