นักศึกษา แมสคอม มช. รับรางวัลรองชนะเลิศข่าวยอดเยี่ยม พิราบน้อย รุ่นที่ 19

07/03/2560 [view:47]

นักศึกษา แมสคอม มช. รับรางวัลรองชนะเลิศข่าวยอดเยี่ยม พิราบน้อย รุ่นที่ 19

         สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดการประกวดและอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ 19
เพื่อสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาในสาขาวิชาวารสารศาสตร์และนิเทศศาสตร์ทั่วประเทศ ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำข่าวหนังสือพิมพ์
รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์และความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ เมื่อวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา
ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

          โดยผลตัดสินการประกวดรางวัลข่าวเว็บไซต์ TJA Cyber Reporter จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ พิราบน้อยรุ่นที่ 19 ปรากฏว่า นางสาวสุนิสา จินเพชร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศข่าวยอดเยี่ยม พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท


          ทั้งนี้ จะมีพิธีมอบรางวัลในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 13:00 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready