นักศึกษา IE คว้ารองแชมป์ Arena Simulation Contest 2017

24/02/2560 [view:46]

นักศึกษา IE คว้ารองแชมป์ Arena Simulation Contest 2017


          นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  จากการแข่งขัน  Arena Simulation Contest 2017 ครั้งที่ 6 จัดโดย บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด และ RockWell Automation วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

          การแข่งขันดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาทุกระดับมีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถในการสร้างแบบจำลองผ่าน Arena Simulation Software ประยุกต์แก้ปัญหาทางธุรกิจ ในชีวิตประจำวันต่างๆ เช่น การลดต้นทุน ลดความเสี่ยง และเพิ่มผลผลิตหรือปรับระดับการให้บริการ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เข้าแข่งขันยังได้รับความรู้ ทักษะ และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการใช้ทฤษฏี รวมถึงเทคนิคแก้ปัญหาแบบจำลอง

          กรณีศึกษาหรือโจทย์ที่ใช้ในการแข่งขันนี้เป็นโจทย์เดียวกับการแข่งขัน IISE / ARENA STUDENT SIMULATION COMPETITION ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดการการแข่งขันอย่างต่อเนื่องทุกปีมานานกว่า 15 ปี โดยปีนี้ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ส่งทีมเข้าร่วมจำนวน 1 ทีม ประกอบด้วย คุณธัญนันท์ สุภาวรรณ คุณศักรินทร์ งิ้ววิจิตร คุณสราลี แซ่เตี๋ยว คุณสุทธิดา ขัดงาม  คุณสุจิตรา ปัญเชื้อ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษา สิทธิพานิช เป็นผู้ให้คำปรึกษา

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready