สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พระราชทานรางวัล การแข่งขันภาษาฝรั่งเศสระดับชาติแก่นักศึกษา มช.

23/02/2560 [view:57]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พระราชทานรางวัล
การแข่งขันภาษาฝรั่งเศสระดับชาติแก่นักศึกษา มช.


          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ รวม 4 รางวัล  ซึ่งจัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  เมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2559  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ได้แก่
1. รางวัลยอดเยี่ยม   การแข่งขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส
คุณช่อลดา อะตะถา
คุณคีตภัทร จันทร์แดง
2. รางวัลยอดเยี่ยม   การแข่งขันเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส  
คุณบุญญรัตน์ นิวาศะบุตร
3. รางวัลที่ 1   การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส 
คุณสุเมธ พลจร 
4. รางวัลที่ 3   การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาฝรั่งเศส
คุณกฤติคุณ อุ่นเรือน

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready