อาจารย์อุตสาหกรรมเกษตรคว้ารางวัล Best Oral Presentation Awards ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

22/02/2560 [view:56]

อาจารย์อุตสาหกรรมเกษตรคว้ารางวัล Best Oral Presentation Awards
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน ทาเขียวอันเจลิ อาจารย์ประจำสำนักวิชาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับรางวัล “Best Oral Presentation Awards” จากการนำเสนอผลงาน เรื่อง : A simple and rapid method based on proton transfer reaction mass spectrometry to determine rancidity of crispy pork rinds สาขา Sustainable Food and Agricultural Chemistry ในงานประชุมวิชาการ "Pure and Applied Chemistry International Conference 2017, PACCON 2017 Green Convergence on Chemical Frontiers"  ซึ่งจัดโดย ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ


(คณะอุตสาหกรรมเกษตร รายงาน)CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready