นักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร ชนะเลิศ Food for Fitness งานประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรระดับนิสิต

10/02/2560 [view:67]

นักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร ชนะเลิศ Food for Fitness 
งานประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรระดับนิสิต
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณไอลดา ศรีนิ่ม คุณนันทนภัส บำรุงพนิชถาวร คุณจรรยภา
เจิมแหล่ และ คุณนิศารัตน์ วิเชียร คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท
Food for Fitness
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรระดับนิสิต
นักศึกษา ครั้งที่
5 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่
14 มกราคม 2560 ณ ชั้น 3
อาคาร 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร และห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์งานประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรระดับนิสิต
นักศึกษา ครั้งที่
5
ประจำปี
2560
จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น ภายใต้หัวข้อ
“Healthy Value Chain” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน ซึ่งในการแข่งขันได้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์
2 ประเภท คือ Food for NCDs และ Food
for Fitness(ประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรม รายงาน)CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready