หัวหน้าหน่วยฯ    ศูนย์วิจัยโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คว้ารางวัล  2017 TRF-OHEC-Thomson Reuters Research Excellence  สาขา Health Sciences 

09/02/2560 [view:68]

หัวหน้าหน่วยฯ    ศูนย์วิจัยโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ 
คว้ารางวัล  2017 TRF-OHEC-Thomson Reuters Research Excellence  สาขา Health Sciences 


หัวหน้าหน่วยสรีรวิทยาระบบประสาท  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผลงานการศึกษาผลของการรับประทานอาหารไขมันสูงเป็นระยะเวลานานและภาวะอ้วนต่อการเสื่อมถอยของการทำงานของสมองในด้านการเรียนรู้และความจำ รวมถึงการเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินในสมอง คว้ารางวัล  2017 TRF-OHEC-Thomson Reuters Research Excellence สาขา Health Sciences  จัดโดย Thomson Reuter ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดทำฐานข้อมูลอ้างอิงสำหรับบทความและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ร่วมกับ สกว. และ สกอ. ถือเป็นเกียรติอันสูงส่งต่อนักวิจัยของประเทศ
ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 และหัวหน้าหน่วยสรีรวิทยาระบบประสาท ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัล 2017  TRF-OHEC-Thomson Reuters Research Excellence ในสาขา Health Sciences ซึ่งได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในงานประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 16 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นผู้มอบรางวัล 2017 TRF-OHEC-Thomson Reuters Research Excellence Award ในสาขาต่าง ๆ จำนวน 5 สาขา ได้แก่ Life Sciences and Agricultural Sciences, Health Sciences, Engineering and Multidisciplinary Technology, Chemical and Pharmaceutical Science, Physical Sciences, และ Humanities and Social Sciences ซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้กับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นในการรับทุนของฝ่ายวิชาการ สกว. โดยที่ Thomson Reuter ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดทำฐานข้อมูลอ้างอิงสำหรับบทความและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ได้ร่วมมือกับ สกว. และ สกอ. ในการมอบรางวัลนี้  ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นเกียรติอันสูงส่งต่อนักวิจัยของประเทศ เนื่องจากเป็นรางวัลที่มีการแข่งขันที่สูงมาก
สำหรับงานวิจัยที่ได้รับรางวัลของ ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร เป็นการศึกษาถึงผลของการรับประทานอาหารไขมันสูงเป็นระยะเวลานานและภาวะอ้วนต่อการเสื่อมถอยของการทำงานของสมองในด้านการเรียนรู้และความจำ รวมถึงการเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินในสมอง ซึ่งผลการวิจัยจากเรื่องดังกล่าวจะมีผลกระทบในวงกว้างต่อวงการแพทย์และประชาชนทั่วไปในด้านความเข้าใจ รวมถึงแนวทางในการรักษาและป้องกันความเสียหายทางสมองในภาวะอ้วนจากการทานอาหารไขมันสูงได้ต่อไปในอนาคต
(ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ รายงาน)

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready