นักศึกษา ป.เอก เทคนิคการแพทย์คว้ารางวัล "Silver award" ที่มาเลเชีย

19/12/2559 [view:80]

นักศึกษา ป.เอก เทคนิคการแพทย์คว้ารางวัล

Mr. Vikram Mohan นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล "Silver award" จากการนำเสนอผลงาน “Silver Award” for the invention/innovation/Design of An innovative scoring tool for monitoring breathing pattern: Total faulty breathing scale (TFBS). จากงานประชุมวิชาการ Invention, innovation & Design Exposition 2016 (iidex2016) ที่ Shah Alam, Selangor, ประเทศมาเลเชีย เมื่อวันที่ 20-23 กันยายน 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready