อาจารย์คณะสถาปัตย์ มช. รับรางวัลนักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

16/12/2559 [view:82]

อาจารย์คณะสถาปัตย์ มช.
รับรางวัลนักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย


รองศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรณ โอฬารรัตน์มณี อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลนักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยประจำปี 2558-2559 (CDAST Award 2015-2016)
ตามที่สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการเพื่อคัดเลือกผู้เหมาะสมที่จะได้รางวัลนักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2558-2559 (CDAST Award 2015-2016) โดยที่ประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศ ได้คัดเลือกแล้วประกาศรายชื่อนักวิชาการผู้ได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ และได้คัดเลือกให้ รองศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ได้รับรางวัล สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ประเภทนักวิชาการอาวุโส โดยทางสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยจะดำเนินจัดพิธีการมอบรางวัลต่อไป
(ประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายงาน) CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready