นักศึกษา ป.โท วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รับรางวัล Best Paper Award

16/12/2559 [view:70]

นักศึกษา ป.โท วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
รับรางวัล Best Paper Award
คุณเกลียวกมล บุญยืน นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง “Pharmacy Technicians Mentoring Model to Reduce Pre-Dispensing Error and Promote Competence in Out-Patient Pharmacy Department” โดยมีอาจารย์ ดร.ธีราพร  แซ่แห่ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 2559 เรื่อง “สังคม ความรู้และดิจิทัลมีเดีย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุมCMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready