อาจารย์คณะวิทย์ มช. ได้รับรางวัลด้านการวิจัย Thailand Frontier Researcher Award 2016

09/12/2559 [view:115]

อาจารย์คณะวิทย์ มช. ได้รับรางวัลด้านการวิจัย 
Thailand Frontier Researcher Award 2016
  อาจารย์ ดร.อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Thailand Frontier Researcher Award 2016 สาขา Plant & Animal Science จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับหน่วยธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญาและวิทยาศาสตร์ ของบริษัท ทอมสัน รอยเตอร์ส ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิจัยดีเด่นผู้มีผลงานด้านบทความวิจัยหลักตั้งต้น (foundational core papers) ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศไทย โดยได้รับการอ้างอิงและยอมรับจากนักวิจัยทั่วโลกสำหรับการสร้างงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และเอื้อต่ออนาคตของโลกวิทยาศาสตร์

 


  ข้อมูลที่ใช้สำหรับประเมินรางวัล Thailand Frontier Researcher Award 2016 จะขึ้นอยู่กับบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างสูง โดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัย (Essential Science IndicatorsSM) จากปี 2011 ถึงปี 2015 หลักการทำงานของตัวชี้วัดนี้คือ การรวบรวมสถิติผลงานที่เป็นเอกลักษณ์และแนวโน้มโดยประมาณจากการนับจำนวนของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และการอ้างอิงบทความในดัชนีฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  Web of Science™ Core Collection ของทอมสัน รอยเตอร์ส ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าถึงฐานข้อมูลในการอ้างอิงบทความวิจัยจากทุกสาขาวิชาชั้นนำของโลกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 


  ฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดทางวิทยาศาสตร์ (Essential Science Indicators) จะทำการคัดเลือกบทความที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดเป็น World Top 1%  (ทั้งบทความและรีวิว) ใน 21 สาขาวิชา บทความที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดส่วนใหญ่มักจะมีการอ้างอิงร่วม จึงได้รับการวิเคราะห์แบบคลัสเตอร์ เมื่อบทความในกลุ่มนั้นๆ ได้รับการอ้างอิงสูงถึงค่าตามที่ได้กำหนดและเชื่อมโยงไว้ (ตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ความถี่ในการถูกอ้างอิง) บทความนั้นก็จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบทความ Research Front ซึ่งเป็นกลุ่มบทความที่ได้รับการถูกอ้างอิงสูงที่สุดในแต่ละสาขางานวิจัย ว่าเป็นงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและอยู่ในความสนใจของวงวิชาการในปัจจุบัน และเป็นองค์ความรู้ใหม่ระดับแนวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์

 


  สำหรับรางวัลในปีนี้ บทความที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดและถูกระบุว่าเป็นงานเขียนร่วมกับสถาบันในประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 493 บทความ ในจำนวนนี้ 45 บทความ ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของ Research Fronts และเฉพาะผู้เขียนบทความที่ทำงานและพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลนี้  จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว อาจารย์ ดร.อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา เป็น 1 ใน 12 เจ้าของผลงาน ที่เป็นผู้เขียนบทความที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดใน 7 สาขางานวิจัย โดยอิงจากฐานข้อมูล Essential Science Indicators ได้รับการคัดเลือกและประกาศให้ได้รับรางวัล Thailand Frontier Researcher  Award 2016 ซึ่งมีการจัดพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา)


 (ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ รายงาน)

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready