คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รับรางวัล 720 ปี คนดีศรีเชียงใหม่

06/12/2559 [view:65]

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รับรางวัล 720 ปี คนดีศรีเชียงใหม่


  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเหรียญเกียรติคุณ เนื่องในโออาส “720 ปี คนดีศรีเชียงใหม่” จาก สหพันธ์สตรีอาสาสมัครพุทธ-คริสต์-อิสลาม รับมอบเหรียญเกียรติคุณโดย ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม่   CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready