อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับรางวัลนำเสนอผลงานแบบบรรยายดีเด่น

20/07/2560 [view:224]

อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับรางวัลนำเสนอผลงานแบบบรรยายดีเด่น

          อาจารย์ ดร.น.สพ.วันพิทักษ์ ป้องกัน อาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล "เกียรติบัตรการเสนอผลงานแบบบรรยายดีเด่น (Outstanding Oral Presentation)" ในการเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ งานประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 18 (RGJ Ph.D.Congress 18th) จัดโดยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี


(คณะสัตวแพทยศาสตร์ รายงาน)

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready