ลูกช้าง มช. ทีม Serenity Velvet คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ แผนการตลาดดิจิทัล

20/07/2560 [view:179]

ลูกช้าง มช. ทีม Serenity Velvet
คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ แผนการตลาดดิจิทัล


          นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีม Serenity Velvet มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดแผนการตลาดดิจิทัล “U Power : Digital Idea Challenge” หนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ความร่วมมือระหว่าง MDE และ ATCI โดยการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก MOE และมหาวิทยาลัยชั้นนำ 40 สถาบันทั่วประเทศ ซึ่งประกาศผลการตัดสิน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21 กรุงเทพมหานคร

          ทีม Serenity Velvet มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสมาชิกทีมจำนวน 5 คน ประกอบด้วย คุณกมลณัฐ ศรีอุดร คณะการสื่อสารมวลชน หลักสูตรปกติ คุณปารณีย์ ศรีขำ คณะการสื่อสารมวลชน หลักสูตรปกติ คุณพิชชาภา เขียวสวัสดิ์ คณะการสื่อสารมวลชน หลักสูตรควบสองปริญญา คุณกรรณิการ์ จันต๊ะนิด  คณะบริหารธุรกิจ และ คุณวิณวัตร์ ศรชัย  คณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์ศศิกานต์ ลิมปิติ อาจารย์ประจำแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะการสื่อสารมวลชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม

          U Power : Digital Idea Challenge เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจและสร้างเวทีให้กับนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจ การตลาดที่ถูกต้องและชัดเจน โดยประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการทำโจทย์แผนการตลาดของสินค้าและบริการจากหลากหลายอุตสาหกรรม ผ่านการศึกษาและทดลองปฏิบัติจริง เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

(ประชาสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน รายงาน)

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready