ǻСҤ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายและวิเคราะห์ภาพเจลฯ
[post: 16 มกราคม 2558 13:47:12]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกซื้อ หุ่นจำลองแสดงเส้นประสาทและเส้นโลหิตบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหน้า จำนวน 10 ชุด
[post: 16 มกราคม 2558 13:46:10]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกซื้อ ชุดศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าในระดับเซลล์ จำนวน 1 ชุด
[post: 16 มกราคม 2558 13:44:55]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกซื้อ ชุดศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าในระดับเซลล์ จำนวน 1 ชุ
[post: 16 มกราคม 2558 13:44:22]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือก เก้าอี้เล็คเชอร์ จำนวน 250 ชุด
[post: 16 มกราคม 2558 13:43:12]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือก เครื่องเตรียมอิเลคโตรด จำนวน 1 เครื่อง
[post: 16 มกราคม 2558 13:41:54]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ความสว่างไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens พร้อมขาแขวน จำนวน 10 เครื่อง
[post: 16 มกราคม 2558 13:40:42]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะ เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิต่ำแบบมือหมุนพร้อมระบบฆ่าเชื้อแบบคลื่นแสง จำนวน 1 ชุด
[post: 16 มกราคม 2558 13:39:30]

´
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารเรียนรวม 3 ชั้น (ห้องประชุมใหญ่) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 16 มกราคม 2558 10:05:42]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศร่าง TOR เครื่องเลเซอร์รักษาริ้วรอย รอยหลุมสิว เส้นเลือดขอด และกำจัดขนถาวร จำนวน 1 เครื่อง
[post: 15 มกราคม 2558 10:21:37]

´
 กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อแบตเตอร์ไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 14 มกราคม 2558 16:25:49]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
[post: 14 มกราคม 2558 10:48:40]

´
 คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกซื้อ ถุงมือใช้แล้วทิ้ง
[post: 14 มกราคม 2558 10:47:26]

´
 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเชิญชวนเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก
[post: 14 มกราคม 2558 10:44:41]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง จำนวน 47 รายการ
[post: 13 มกราคม 2558 15:36:39]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง จำนวน 51 รายการ
[post: 13 มกราคม 2558 15:35:25]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 54 รายการ
[post: 13 มกราคม 2558 15:34:17]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกวดราคา กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 10 คนดู จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 13 มกราคม 2558 09:53:52]

´
 คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผลการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ ตู้ดูดควันฯ จำนวน 2 รายการ
[post: 13 มกราคม 2558 09:52:34]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ
[post: 12 มกราคม 2558 13:02:46]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ วัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ
[post: 12 มกราคม 2558 13:01:16]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 84 รายการ
[post: 12 มกราคม 2558 13:00:13]

´
 คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศร่าง TOR (ครั้งที่ 2) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ยูนิตทำฟันพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 40 ชุด
[post: 12 มกราคม 2558 12:58:55]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศร่าง TOR เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติควบคุมการจ่ายก๊าซด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์และระบบทำนายความเข้มข้นของน้ำยาสลบเหลวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด(แบบซับซ้อน) จำนวน 1 เครื่อง
[post: 09 มกราคม 2558 15:32:04]

´
 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (ครั้งที่ 2) โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารเรียนรวม 3 ชั้น (ห้องประชุมใหญ่) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 มกราคม 2558 09:56:31]

´
 สำนักบริการวิชาการ ประกาศร่าง TOR งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักบริการวิชาการ (เพิ่มเติม)
[post: 08 มกราคม 2558 14:13:09]

´
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ติดตั้งระบบอินเตอร์ผ่านสายFiber Optic
[post: 08 มกราคม 2558 10:15:01]

´
 สำนักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศยกเลิกการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก
[post: 07 มกราคม 2558 16:06:37]

´
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงเตาเผาซากสัตว์
[post: 07 มกราคม 2558 09:38:56]

´
 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทไข่สด
[post: 05 มกราคม 2558 10:04:25]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทไข่สด
[post: 05 มกราคม 2558 10:03:07]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก เครื่องไตเทียมแบบมาตรฐาน จำนวน 2 เครื่อง
[post: 05 มกราคม 2558 10:01:31]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก ชุดเครื่องห้ามเลือดชนิดใช้กับลมหรือแก๊สไนโตรเจนพร้อมเครื่องกรองอากาศให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 2 เครื่อง
[post: 05 มกราคม 2558 09:59:11]

´
 กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชุดผลิตน้ำประปา โดยวิธีคัดเลือก
[post: 30 ธันวาคม 2557 14:25:31]

´
 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศร่าง TOR การจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 TB
[post: 30 ธันวาคม 2557 14:24:20]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเดินท่อ HDPE ขนาด 315 มม.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 30 ธันวาคม 2557 14:09:20]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศร่าง TOR รายการกล้องส่องตรวจผ่าตัดระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด
[post: 26 ธันวาคม 2557 14:31:12]

´
 คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 2/2558
[post: 25 ธันวาคม 2557 16:27:11]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคัดเลือกจ้างปรับปรุงหอพักอ่างแก้ว
[post: 25 ธันวาคม 2557 16:24:54]

´
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 25 ธันวาคม 2557 16:11:43]

´
 คณะเทคนิคการแพทย์ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 4 รายการ รถยนต์, พัดลม, เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์
[post: 25 ธันวาคม 2557 14:13:03]

´
 ประกาศร่าง TOR ปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารเรียนรวม 3 ชั้น (ห้องประชุมใหญ่) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 ธันวาคม 2557 14:12:08]

´
 TOR ปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารเรียนรวม 3 ชั้น (ห้องประชุมใหญ่) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 ธันวาคม 2557 14:11:40]

´
  คณะมนุษยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม
[post: 25 ธันวาคม 2557 13:30:34]

´
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เชิญชวนยื่นข้อเสนอ การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
[post: 24 ธันวาคม 2557 14:19:13]

´
 คณะแพทยศาสตร์ เชิญชวนยื่นข้อเสนอ เครื่องปั่นเหวี่ยงควบแน่นของเหลว จำนวน 1 เครื่อง
[post: 24 ธันวาคม 2557 14:12:51]

´
 คณะแพทยศาสตร์ เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ชุดผ่าตัดทรวงอกด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
[post: 24 ธันวาคม 2557 14:10:15]

´
 คณะแพทยศาสตร์ เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ชุดผ่าตัดทรวงอกด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
[post: 24 ธันวาคม 2557 14:09:10]

´
 คณะแพทยศาสตร์ เชิญชวนยื่นข้อเสนอ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 2 เครื่อง
[post: 24 ธันวาคม 2557 14:08:00]

´
 คณะแพทยศาสตร์ เชิญชวนยื่นข้อเสนอ หุ่นฝึกตรวจภายใน จำนวน 10 ชุด
[post: 24 ธันวาคม 2557 14:06:56]

´
 คณะแพทยศาสตร์ เชิญชวนยื่นข้อเสนอราคา หุ่นสาธิตการฝึกเจาะช่องท้อง จำนวน 10 ชุด
[post: 24 ธันวาคม 2557 14:05:10]

´
 สำนักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศร่าง TOR โครงการจัดซืออุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
[post: 23 ธันวาคม 2557 15:58:33]

´
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ
[post: 22 ธันวาคม 2557 15:05:08]

´
 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนยื่นข้อเสนอการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
[post: 22 ธันวาคม 2557 12:58:33]

´
 ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชั้น 2 อาคาร 5
[post: 22 ธันวาคม 2557 12:57:20]

´
 กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว
[post: 19 ธันวาคม 2557 14:41:39]

´
 กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศร่าง TOR งานจ้างเดินท่อ HDPE ขนาด 315 มม. จากศูนย์สตรีศึกษาไปจนถึงหน้าหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 3
[post: 19 ธันวาคม 2557 13:49:54]

´
 กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 182 รายการ
[post: 19 ธันวาคม 2557 10:54:07]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ อุปกรณ์วัดปริมาณสารคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก จำนวน 6 เครื่อง
[post: 19 ธันวาคม 2557 10:52:57]

´
 คณะแพทยศาสตร์ รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกเครื่องปรับและควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย จำนวน 2 เครื่อง
[post: 19 ธันวาคม 2557 10:49:33]

´
 คณะแพทย์ศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือก เตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไประบบไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง
[post: 19 ธันวาคม 2557 10:48:13]

´
 รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือก เตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไประบบไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง
[post: 19 ธันวาคม 2557 10:45:33]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือก กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจเด็กเล็กชนิดปรับทิศทางได้ จำนวน 1 เครื่อง
[post: 19 ธันวาคม 2557 10:47:02]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศร่าง TOR กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 2 คนดู จำนวน 4 ชุด
[post: 18 ธันวาคม 2557 14:53:20]

´
 คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก ถุงมือ 7,500 กล่อง
[post: 18 ธันวาคม 2557 09:41:20]

´
 ศูนย์สัตว์ทดลอง ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอชุดเฟอร์นิเจอร์สแตนเลส (โต๊ะทำงานและชั้นวางติดผนัง) จำนวน 1 ชุด
[post: 18 ธันวาคม 2557 09:39:30]

´
 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทผักสด
[post: 18 ธันวาคม 2557 09:36:59]

´
 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทผลไม้
[post: 18 ธันวาคม 2557 09:34:08]

´
 ประกาศแก้ไขรายละเอียดกำหนดการประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน พัฒนาทางเท้า เส้นทางจักรยานและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 15 ธันวาคม 2557 20:01:15]

´
 งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารชีววิทยา 1 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
[post: 15 ธันวาคม 2557 09:42:52]

´
 คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
[post: 12 ธันวาคม 2557 13:58:51]

´
 คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
[post: 11 ธันวาคม 2557 15:35:31]

´
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชั้น 2 อาคาร 5 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 11 ธันวาคม 2557 15:33:53]

´
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน พัฒนาทางเท้า เส้นทางจักรยานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 09 ธันวาคม 2557 15:15:44]

´
 คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ยูนิตทำฟันพร้อม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 08 ธันวาคม 2557 15:11:30]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ
[post: 04 ธันวาคม 2557 14:37:38]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ความสว่างไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens พร้อมขาแขวน จำนวน 10 เครื่อง
[post: 04 ธันวาคม 2557 14:36:27]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ เก้าอี้เล็คเชอร์ จำนวน 250 ชุด
[post: 04 ธันวาคม 2557 14:35:21]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ หุ่นจำลองแสดงเส้นประสาทและเส้นโลหิตบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหน้า จำนวน 10 ชุด
[post: 04 ธันวาคม 2557 14:34:02]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ ชุดศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าในระดับเซลล์ จำนวน 1 ชุด
[post: 04 ธันวาคม 2557 14:32:37]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ เครื่องเตรียมอิเลคโตรด จำนวน 1 เครื่อง
[post: 04 ธันวาคม 2557 14:30:55]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ เครื่องถ่ายภาพจากเจล จำนวน 1 เครื่อง
[post: 04 ธันวาคม 2557 14:29:33]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิต่ำแบบมือหมุนพร้อมระบบฆ่าเชื้อแบบคลื่นแสง จำนวน 1 ชุด
[post: 04 ธันวาคม 2557 14:28:26]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศร่าง TOR กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 10 คนดู จำนวน 3 ชุด
[post: 04 ธันวาคม 2557 14:26:36]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคัดเลือกจ้างทำความสะอาดถนนสายหลักเฟส2
[post: 03 ธันวาคม 2557 13:36:40]

´
 ข่าวประกาศร่าง ร่าง TOR งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน พัฒนาทางเท้า เส้นทางจักรยานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 03 ธันวาคม 2557 11:40:35]

´
 คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ ร่าง TOR งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชั้น 2 อาคาร 5 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 02 ธันวาคม 2557 15:58:08]

´
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเตาเผาซากสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 02 ธันวาคม 2557 10:20:44]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยกเลิกประกาศประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างสะพานอ่างแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 01 ธันวาคม 2557 14:07:26]

´
 คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1,047 รายการ
[post: 01 ธันวาคม 2557 13:59:56]

´
 ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอจัดจ้างปรับปรุงห้องสาธิตและวิจัยด้านพลังงานสะอาดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤศจิกายน 2557 16:03:30]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างรักษาความสะอาดถนนสายหลัก เฟส2
[post: 28 พฤศจิกายน 2557 15:08:38]

´
 ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเช่าพื้นที่โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์
[post: 28 พฤศจิกายน 2557 15:07:40]

´
 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบกรองอีเมล์ (Antispam) โดยวิธีคัดเลือก
[post: 28 พฤศจิกายน 2557 15:05:59]

´
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
[post: 27 พฤศจิกายน 2557 20:20:15]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR ปรับปรุงเตาเผาซากสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 27 พฤศจิกายน 2557 15:59:04]

´
 คณะเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ
[post: 24 พฤศจิกายน 2557 16:30:34]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง
[post: 21 พฤศจิกายน 2557 16:09:26]

´
 คณะแพทยศาสตร์ เชิญชวนยื่นข้อเสนอสว่านเจาะและตัดกระดูกด้วยความเร็วสูงชนิดใช้ลมหรือแก๊สไนโตรเจนขับเคลื่อน จำนวน 1 เครื่อง
[post: 21 พฤศจิกายน 2557 16:08:10]

´
 คณะแพทยศาสตร์ เชิญชวนยื่นข้อเสนอ เครื่องไตเทียมแบบมาตรฐาน จำนวน 2 เครื่อง
[post: 21 พฤศจิกายน 2557 16:06:56]

´
 คณะแพทยศาสตร์ เชิญชวนยื่นข้อเสนอ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดสำหรับเด็ก จำนวน 8 เครื่อง
[post: 21 พฤศจิกายน 2557 16:02:42]

´
 คณะแพทยศาสตร์ เชิญชวนยื่นข้อเสนอ ชุดเครื่องห้ามเลือดชนิดใช้กับลมหรือแก๊สไนโตรเจนพร้อมเครื่องกรองอากาศให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 2 เครื่อง
[post: 21 พฤศจิกายน 2557 15:59:06]

´
 คณะแพทยศาสตร์ เชิญชวนยื่นข้อเสนอชุดเครื่องมือผ่าตัดสำหรับถ่างสมองทางศัลยกรรมประสาท จำนวน 1 เครื่อง
[post: 21 พฤศจิกายน 2557 15:53:59]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ
[post: 21 พฤศจิกายน 2557 10:43:58]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจัดจ้างก่อสร้างลานกิจกรรมหน้าหอหญิง 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 พฤศจิกายน 2557 22:29:30]

´
 สำนักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ เชิญชวนยื่นข้อเสนอการจัดซื้อระบบกรองอีเมล์(Antispam)
[post: 18 พฤศจิกายน 2557 15:31:58]

´
 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทข้าวสาร
[post: 18 พฤศจิกายน 2557 15:30:07]

´
 คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศร่าง TOR ยูนิตทำฟันพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 40 ชุด
[post: 18 พฤศจิกายน 2557 10:30:36]

´
 ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงห้องบรรยายอาคารเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 พฤศจิกายน 2557 16:25:28]

´
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ รายละเอียดแนบ
[post: 14 พฤศจิกายน 2557 23:05:00]

´
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ รายละเอียดแนบ
[post: 14 พฤศจิกายน 2557 23:03:48]

´
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ รายละเอียดแนบ
[post: 14 พฤศจิกายน 2557 23:02:21]

´
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ รายละเอียดแนบ
[post: 14 พฤศจิกายน 2557 22:58:08]

´
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ รายการเครื่องปรับอากาศ
[post: 14 พฤศจิกายน 2557 22:54:08]

´
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 14 พฤศจิกายน 2557 15:56:07]

´
 ประกาศจ้างปรับปรุงภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 14 พฤศจิกายน 2557 15:50:15]

´
 ผลการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกันสาดแนวบันไดขึ้นลงอาคารชีววิทยา 1 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
[post: 14 พฤศจิกายน 2557 09:26:11]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 12 พฤศจิกายน 2557 16:10:39]

´
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ
[post: 12 พฤศจิกายน 2557 14:35:20]

´
 คณะแพทยศาสตร์ เครื่องปรับอุณหภูมิร่างกายสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง
[post: 12 พฤศจิกายน 2557 09:42:11]

´
 คณะแพทยศาสตร์ เครื่องนวดหัวใจชนิดภายนอกแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
[post: 12 พฤศจิกายน 2557 09:40:38]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ขนาดเล็กชนิดพกพาพร้อมแบตเตอรี่สำรอง จำนวน 1 เครื่อง
[post: 12 พฤศจิกายน 2557 09:38:30]

´
 เครื่องอัลตร้าซาวด์ขนาดเล็กชนิดพกพาพร้อมแบตเตอรี่สำรอง จำนวน 1 เครื่อง
[post: 12 พฤศจิกายน 2557 09:37:57]

´
 งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารชีววิทยา 1 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
[post: 11 พฤศจิกายน 2557 15:15:12]

´
 คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 08 พฤศจิกายน 2557 00:42:49]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไประบบไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง
[post: 05 พฤศจิกายน 2557 14:26:29]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจเด็กเล็กชนิดปรับทิศทางได้ จำนวน 1 เครื่อง
[post: 05 พฤศจิกายน 2557 14:25:15]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ เครื่องปรับและควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย จำนวน 2 เครื่อง
[post: 05 พฤศจิกายน 2557 14:23:56]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจและติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 14 เครื่อง
[post: 05 พฤศจิกายน 2557 14:22:12]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ อุปกรณ์วัดปริมาณสารคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก จำนวน 6 เครื่อง
[post: 05 พฤศจิกายน 2557 14:21:03]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิด 2 เฟส จำนวน 5 เครื่อง
[post: 05 พฤศจิกายน 2557 14:19:20]

´
 สถาบันภาษา ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์ตู้)
[post: 04 พฤศจิกายน 2557 16:27:21]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR งานจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 04 พฤศจิกายน 2557 16:25:49]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามศาลาอ่างแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 04 พฤศจิกายน 2557 16:24:54]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์
[post: 04 พฤศจิกายน 2557 11:01:13]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 31 ตุลาคม 2557 21:29:56]

´
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ จ้างเอกชนดูแลรักษาความสะอาด พื้นที่ส่วนกลางด้านหน้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 ตุลาคม 2557 09:07:31]

´
 ศูนย์สัตว์ทดลอง แจ้งผลการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องพ่นไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สำหรับฆ่าเชื้อโรคในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง
[post: 30 ตุลาคม 2557 16:18:39]

´
 คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างเหมาะบริการรักษาความปลอดภัย
[post: 29 ตุลาคม 2557 15:48:27]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ พร้อมวัดค่าเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน จำนวน 8 เครื่อง
[post: 29 ตุลาคม 2557 09:16:44]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเอกชนดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางด้านหน้ามหาวิทยาลัย
[post: 24 ตุลาคม 2557 18:05:43]

´
 สถาบันภาษา ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสารส่วนบุคคล ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
[post: 22 ตุลาคม 2557 14:50:06]

´
 ประกาศผลจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 ตุลาคม 2557 16:06:17]

´
 งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกันสาดแนวบันไดขึ้นลงอาคารชีววิทยา 1 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
[post: 20 ตุลาคม 2557 16:12:10]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศซื้อเครื่องนวดหัวใจชนิดภายนอกแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
[post: 16 ตุลาคม 2557 09:52:53]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศซื้อเครื่องติดตามระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและปริมาณฮีโมโกลบินในเลือดพร้อมทั้งวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง
[post: 16 ตุลาคม 2557 09:51:46]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิร่างกายสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง
[post: 16 ตุลาคม 2557 09:49:39]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง
[post: 16 ตุลาคม 2557 09:50:27]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ขนาดเล็กชนิดพกพาพร้อมแบตเตอรี่สำรอง จำนวน 1 เครื่อง
[post: 16 ตุลาคม 2557 09:50:41]

´
 คณะการสื่อสารมวลชน ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ
[post: 14 ตุลาคม 2557 09:49:14]

´
 สำนักทะเบียนและประมวลผล ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมหลังที่ 5
[post: 13 ตุลาคม 2557 09:48:52]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศยกเลิกการประกวดราคารจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข พร้อมที่จอดรถ
[post: 09 ตุลาคม 2557 14:07:56]

´
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ณ อาคารศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์(มหาอินทร์)
[post: 09 ตุลาคม 2557 10:01:27]

´
 คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
[post: 06 ตุลาคม 2557 13:57:28]

´
 คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผลการพิจารณาปรับปรุงอาคารเก็บตัวอย่างแร่ (อาคารคอร์แล็ป) จำนวน 1 รายการ
[post: 06 ตุลาคม 2557 13:45:38]

´
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
[post: 03 ตุลาคม 2557 15:28:01]

´
 ศูนย์สัตว์ทดลอง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องดมยาสลบด้วยก๊าซไอโซฟลูเรน และก๊าซออกซิเจนพร้อมถัง จำนวน 1 ชุด
[post: 03 ตุลาคม 2557 09:50:10]

´
 ศูนย์สัตว์ทดลอง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องพ่นไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สำหรับฆ่าเชื้อโรคในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 03 ตุลาคม 2557 09:50:44]

´
 ประกาศผลจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 02 ตุลาคม 2557 14:18:00]

´
 ประกาศจัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียนรวมและอาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์
[post: 02 ตุลาคม 2557 11:14:44]

´
 ประกาศจัดจ้างเปลี่ยนสายเมนต์ไฟฟ้า อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์
[post: 02 ตุลาคม 2557 11:14:08]

´
 ประกาศยกเลิกงานจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ คณะมนุษยศาสตร์
[post: 01 ตุลาคม 2557 10:27:07]

´
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาทำความสะอาด
[post: 30 กันยายน 2557 16:23:13]

´
 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดซากวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนโรงอาหาร สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 30 กันยายน 2557 15:17:20]

´
 ประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย คณะมนุษยศาสตร์
[post: 29 กันยายน 2557 10:59:02]

´
 ประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและห้องน้ำ คณะมนุษยศาสตร์
[post: 29 กันยายน 2557 10:58:32]

´
 สำนักงานหอพักนักศึกษา ประกาศขายซากวัสดุคงเหลือจากการรื้อถอนงานซ่อมแซม-ปรับปรุงหอพักนักศึกษา 70 รายการ
[post: 26 กันยายน 2557 14:44:54]

´
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์ Universal Robot
[post: 26 กันยายน 2557 14:07:29]

´
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์
[post: 26 กันยายน 2557 14:06:46]

´
 แจ้งผลการประมูลงานจ้างก่อสร้าง อาคารสำนักงานสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร จำนวนื 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 26 กันยายน 2557 14:00:00]

´
 สำนักงานหอพักนักศึกษา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 201 รายการ
[post: 25 กันยายน 2557 16:20:17]

´
 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศจัดจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบการลดความชื้นและกำจัดแมลงในข้าวด้วยเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ
[post: 25 กันยายน 2557 14:26:59]

´
 ยกเลิกการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารสันทนาการของนักศึกษาและโรงอาหาร ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 24 กันยายน 2557 20:18:17]

´
 ประกาศ ผลการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย หอพักในกำกับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558
[post: 24 กันยายน 2557 13:18:42]

´
 ประกาศ ผลการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด หอพักในกำกับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558
[post: 24 กันยายน 2557 13:11:15]

´
 ศูนย์สัตว์ทดลอง ประกาศร่าง TOR ชุดเครื่องพ่นไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สำหรับฆ่าเชื้อโรคในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 23 กันยายน 2557 17:28:55]

´
 ศูนย์สัตว์ทดลอง ประกาศร่าง TOR ชุดเครื่องดมยาสลบด้วยก๊าซไอโซฟลูเรน และก๊าซออกซิเจนพร้อมถัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคา
[post: 23 กันยายน 2557 17:25:44]

´
 ประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยและระบบจราจร คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 23 กันยายน 2557 16:24:47]

´
 ประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 23 กันยายน 2557 16:24:16]

´
 แจ้งผลการประมูลจ้างก่อสร้าง อาคารโรงสีข้าวชุมชน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา
[post: 23 กันยายน 2557 15:13:30]

´
 บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศผลการเปิดซองคัดเลือกงานจ้างเหมาทำความสะอาด
[post: 23 กันยายน 2557 14:26:12]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใสและโรงสูบจ่ายน้ำ จำนวน 1 ถัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 23 กันยายน 2557 11:12:46]

´
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จ ำนวน 2 รายการ
[post: 23 กันยายน 2557 10:31:42]

´
 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการโดยวิธีคัดเลือก
[post: 23 กันยายน 2557 10:30:55]

´
 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร เครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 23 กันยายน 2557 10:29:21]

´
 คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 กันยายน 2557 10:27:40]

´
 ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สถาบันภาษฯ
[post: 22 กันยายน 2557 15:28:14]

´
 ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 02/2557 โดยวิธีประกวดราคา
[post: 22 กันยายน 2557 13:12:41]

´
 ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ งานเหมาบริการรักษาความสะอาด คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 19 กันยายน 2557 13:54:06]

´
 คณะเกษตรศาสตร์ แจ้งผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างโรงเรือนชนิดควบคุมอุณหภูมิฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 19 กันยายน 2557 09:10:09]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 รายการ
[post: 18 กันยายน 2557 13:13:18]

´
 คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 กันยายน 2557 13:09:08]

´
 ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล ให้เอกชนเช่าสถานที่เพื่อบริการถ่ายเอกสาร
[post: 18 กันยายน 2557 10:12:54]

´
 สำนักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Wireless)
[post: 17 กันยายน 2557 15:27:52]

´
 คณะนิติศาสตร์ ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ครั้งที่ 2/2557 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์)
[post: 17 กันยายน 2557 10:18:27]

´
 คณะนิติศาสตร์ ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ครั้งที่ 2/2557 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพง,เพาเวอร์แอมป์,ไมค์ลอย)
[post: 17 กันยายน 2557 10:17:27]

´
 คณะนิติศาสตร์ ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ครั้งที่ 2/2557 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กระดานไวท์บอร์ด)
[post: 17 กันยายน 2557 10:15:58]

´
 คณะนิติศาสตร์ ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ครั้งที่ 2/2557 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะผู้สอนและเก้าอี้ผู้สอน)
[post: 17 กันยายน 2557 10:16:30]

´
 คณะนิติศาสตร์ ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ครั้งที่ 2/2557 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้แลคเชอร์)
[post: 17 กันยายน 2557 10:13:30]

´
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกซื้อ Universal Robot
[post: 16 กันยายน 2557 14:21:52]

´
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์ Universal Robot จำนวน 1 ชุด
[post: 16 กันยายน 2557 14:21:13]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข พร้อมที่จอดรถ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 16 กันยายน 2557 10:52:10]

´
 ประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2558
[post: 15 กันยายน 2557 14:49:31]

´
 สำนักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
[post: 12 กันยายน 2557 21:10:37]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลหน้าหอพัก 40 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 12 กันยายน 2557 14:50:25]

´
 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 กันยายน 2557 13:43:42]

´
 คณะการสื่อสารมวลชน ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทรถยนต์ตู้
[post: 11 กันยายน 2557 15:31:15]

´
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศจ้างเหมาดูแลสวนและบริเวณ
[post: 11 กันยายน 2557 15:30:25]

´
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสัตว์เล็ก
[post: 11 กันยายน 2557 15:29:36]

´
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก
[post: 11 กันยายน 2557 15:28:40]

´
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
[post: 11 กันยายน 2557 15:27:39]

´
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด
[post: 11 กันยายน 2557 15:26:49]

´
 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง(Data Center)
[post: 11 กันยายน 2557 15:25:53]

´
 ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
[post: 11 กันยายน 2557 15:24:32]

´
 หอพักนักศึกษาในกำกับ (สวนดอก) ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
[post: 10 กันยายน 2557 15:30:10]

´
 หอพักนักศึกษาในกำกับ (สวนดอก) ประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
[post: 10 กันยายน 2557 15:29:18]

´
 สำนักทะเบียนและประมวลผล ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
[post: 10 กันยายน 2557 10:53:48]

´
 สำนักทะเบียนและประมวลผล ประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
[post: 10 กันยายน 2557 10:53:05]

´
 ประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารคณะบริหารธุรกิจ ปี 2558
[post: 10 กันยายน 2557 10:52:20]

´
 ประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะบริหารธุรกิจ ปี 2558
[post: 10 กันยายน 2557 10:50:21]

´
 คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศการจ้างพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย
[post: 10 กันยายน 2557 10:49:15]

´
 คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
[post: 10 กันยายน 2557 10:47:43]

´
 คณะเกษตรศาสตร์ ประกาศจ้างก่อสร้าง รายการ อาคารสำนักงานสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร จำนวน ๑ หลัง
[post: 10 กันยายน 2557 10:46:31]

´
 คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ
[post: 09 กันยายน 2557 14:22:35]

´
 คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผลการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
[post: 09 กันยายน 2557 14:21:21]

´
 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 09 กันยายน 2557 10:10:22]

´
 ประกาศร่าง TOR โครงปรับปรุงสนามฟุตบอลหน้าหอพักนักศึกษาเฮือนกาสะลอง (หอพัก 40 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 09 กันยายน 2557 10:09:26]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายหญิง พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งกองอาคารสถานที่ฯ)
[post: 08 กันยายน 2557 16:23:14]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 08 กันยายน 2557 14:42:36]

´
 ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาเครื่องปรับอากาศ คณะมนุษยศาสตร์
[post: 08 กันยายน 2557 10:26:45]

´
 ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะมนุษยศาสตร์
[post: 08 กันยายน 2557 10:24:48]

´
 ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและห้องน้ำ คณะมนุษยศาสตร์
[post: 08 กันยายน 2557 10:25:22]

´
 ประกาศการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถาบันภาษาฯ
[post: 08 กันยายน 2557 10:17:41]

´
  คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการจัดซื้อเตียงผ่าตัดชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง
[post: 08 กันยายน 2557 09:29:44]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (ผลิตภัณฑ์ซักผ้า)
[post: 05 กันยายน 2557 16:19:42]

´
 คณะเกษตรศาสตร์ ประกาศผลการจ้างก่อสร้างโรงเรือนชนิดควบคุมอุณหภูมิ(Evap Greenhouse)
[post: 04 กันยายน 2557 16:33:39]

´
 คณะเกษตรศาสตร์ ประกาศผลการจ้างก่อสร้างอาคารตลาดปลอดสารพิษ คสล.1ชั้น
[post: 04 กันยายน 2557 16:32:32]

´
 คณะนิติศาสตร์ ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์
[post: 04 กันยายน 2557 16:31:10]

´
 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเรื่องการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร เครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 04 กันยายน 2557 14:21:56]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเชิญชวนงานจ้างผลิตน้ำดื่มอ่างแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ 2)
[post: 04 กันยายน 2557 14:16:55]

´
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 04 กันยายน 2557 14:15:45]

´
 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
[post: 04 กันยายน 2557 09:33:07]

´
 คณะพยาบาลศาสตร์ ผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
[post: 04 กันยายน 2557 09:32:46]

´
 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
[post: 04 กันยายน 2557 09:31:42]

´
 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อปรับปรุงและติดตั้งสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center)
[post: 03 กันยายน 2557 14:59:47]

´
 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศประกวดราคาเรื่องจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 03 กันยายน 2557 10:51:01]

´
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างศูนย์ฝึกสัตวแพทย์ และฟาร์มทดลองฯ
[post: 02 กันยายน 2557 19:59:19]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ประกวดราคางานจ้างจัดทำรางระบายน้ำ คสล. แบบเปิด
[post: 02 กันยายน 2557 19:58:31]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558
[post: 02 กันยายน 2557 17:42:50]

´
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ Universal Robot 1 รายการ
[post: 02 กันยายน 2557 17:41:12]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศร่าง TOR ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข พร้อมที่จอดรถ
[post: 02 กันยายน 2557 15:22:11]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคา งานรักษาความปลอดภัย หอพัก 5 พื้นที่ หอพัก 10 อาคาร หอพัก 40 ปี หอพักสีชมพู และหอพักแม่เหียะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 02 กันยายน 2557 13:52:35]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศจ้างผลิตน้ำดื่มอ่างแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีคัดเลือก
[post: 02 กันยายน 2557 11:43:31]

´
 ประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารโรงสีข้าวชุมชน ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 02 กันยายน 2557 10:31:54]

´
 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558
[post: 01 กันยายน 2557 18:32:34]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสันทนาการของนักศึกษาและโรงอาหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 01 กันยายน 2557 18:28:44]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงระบบการสูบน้ำดิบ จำนวน 2 รายการ
[post: 01 กันยายน 2557 18:35:38]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 2 รายการ
[post: 01 กันยายน 2557 15:34:10]

´
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 495,000 บาท
[post: 01 กันยายน 2557 14:59:21]

´
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยและระบบจราจร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 450,000 บาท
[post: 01 กันยายน 2557 14:58:34]

´
  คณะการสื่อสารมวลชน ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทรถยนต์ตู้ จำนวน 1 รายการ (รอบ 2)
[post: 01 กันยายน 2557 14:57:35]

´
 ประกาศการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก
[post: 29 สิงหาคม 2557 19:35:09]

´
 ประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาทำความสะอาด คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[post: 29 สิงหาคม 2557 19:37:25]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา ประจำปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 29 สิงหาคม 2557 18:58:11]

´
 คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ชั้น 3 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 29 สิงหาคม 2557 16:07:24]

´
 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางขึ้นอาคารเรียนและอาคารหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้พิการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
[post: 29 สิงหาคม 2557 15:50:55]

´
 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศร่าง TOR จัดซื้อระบบเครือไร้สาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Wireless) โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
[post: 29 สิงหาคม 2557 14:10:48]

´
 คณะเกษตรศาสตร์ ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโรงเรือนชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Evap Greenhouse) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 29 สิงหาคม 2557 14:09:08]

´
 คณะเกษตรศาสตร์ แจ้งผลการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
[post: 29 สิงหาคม 2557 09:48:11]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศยกเลิกการประกวดราคางานจ้างติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ บริเวณข่วงพยอม
[post: 29 สิงหาคม 2557 09:45:59]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสวนสุขภาพ
[post: 29 สิงหาคม 2557 09:44:31]

´
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร
[post: 28 สิงหาคม 2557 14:02:19]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 2 รายการ
[post: 28 สิงหาคม 2557 13:56:48]

´
 บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารบัณฑิตศึกษา โดยวิธีคัดเลือก
[post: 28 สิงหาคม 2557 11:30:16]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 สิงหาคม 2557 09:48:08]

´
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศร่าง TOR จ้างทำความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขนาดพื้นที่ 30870 ตรม
[post: 27 สิงหาคม 2557 19:10:25]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR งานจ้างรักษาความปลอดภัยหอพัก 4 พื้นที่ (หอพัก 15 อาคาร หอพัก 40 ปี หอสีชมพู หอพักแม่เหียะ
[post: 27 สิงหาคม 2557 19:09:03]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการจ้างปรับปรุงประตูเข้า-ออกห้องฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี (จำนวน 3 ชุด)
[post: 27 สิงหาคม 2557 19:06:12]

´
 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศจัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 27 สิงหาคม 2557 19:22:02]

´
 ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ประกาศร่าง TOR อาคารโรงสีข้าวชุมชน ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 สิงหาคม 2557 19:00:37]

´
 คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์
[post: 27 สิงหาคม 2557 18:49:05]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก เครื่องอ่านบาร์โค้ด จำนวน 100 เครื่อง, เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน 30 เครื่อง
[post: 26 สิงหาคม 2557 14:09:14]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก เครื่องวัดความดันโลหิต แบบอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 4 เครื่อง
[post: 26 สิงหาคม 2557 14:07:12]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือก ตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 1 ตู้
[post: 26 สิงหาคม 2557 10:40:52]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ
[post: 26 สิงหาคม 2557 10:39:33]

´
 คณะการสื่อสารมวลชน ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้
[post: 26 สิงหาคม 2557 09:41:17]

´
 คณะการสื่อสารมวลชน ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน
[post: 26 สิงหาคม 2557 09:40:29]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์ข่าวสารทองกวาวราย 2 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2558
[post: 25 สิงหาคม 2557 16:29:52]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR งานจ้างดูแลบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 สิงหาคม 2557 16:28:38]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์ข่าวสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ 2558
[post: 25 สิงหาคม 2557 16:21:38]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสันทนาการของนักศึกษาและโรงอาหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 25 สิงหาคม 2557 14:51:46]

´
 สำนักหอสมุด ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุด และดูแลบำรุงรักษาสนามโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด โดยวิธีประกวดราคา
[post: 25 สิงหาคม 2557 10:40:20]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทไข่สด
[post: 25 สิงหาคม 2557 10:39:13]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทผลไม้
[post: 25 สิงหาคม 2557 10:38:06]

´
 คณะวิทยาศาสตร์ งานจ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงลดความร้อนอาคารศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 รายการ
[post: 22 สิงหาคม 2557 15:08:42]

´
 กองคลัง ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถังเก็บน้ำใสและโรงสูบจ่ายน้ำ จำนวน 1 ถัง ด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 22 สิงหาคม 2557 15:07:43]

´
 คณะวิทยาศาสตร์ งานจ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงลดความร้อนอาคารศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 รายการ
[post: 22 สิงหาคม 2557 09:26:03]

´
 ยกเลิกประกาศการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ โดยวิธีคัดเลือก
[post: 22 สิงหาคม 2557 09:19:58]

´
 คณะนิติติศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์
[post: 21 สิงหาคม 2557 16:11:45]

´
 สำนักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศร่าง TOR จัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
[post: 21 สิงหาคม 2557 16:09:39]

´
 ประกาศผลการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ
[post: 21 สิงหาคม 2557 14:36:09]

´
 คณะเกษตรศาสตร์ ประกาศงานจ้างปรับปรุงอาคารฝึกอบรม (โรงปุ๋ยเดิม-เพิ่มเติม) จำนวน 1 รายการ
[post: 21 สิงหาคม 2557 14:33:58]

´
 กองคลัง ประกาศการขายพัสดุชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 133 รายการ
[post: 21 สิงหาคม 2557 10:45:00]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 รายการ
[post: 20 สิงหาคม 2557 13:11:58]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ พร้อมวัดค่าเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน จำนวน 8 เครื่อง
[post: 20 สิงหาคม 2557 13:10:34]

´
 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผลการจัดจ้างปรับปรุงสถานที่ ITSC Corner พร้อมปรับปรุงสถานที่
[post: 19 สิงหาคม 2557 16:06:43]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR งานจ้างก่อสร้างถังน้ำใสและโรงสูบน้ำ จำนวน 1 ถัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 18 สิงหาคม 2557 15:33:08]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกวดราคาวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 6 รายการ (น้ำยาซักฟอก) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 15 สิงหาคม 2557 12:41:18]

´
 คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ 15/2557
[post: 15 สิงหาคม 2557 12:40:04]

´
 คณะเกษตรศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ จ้างก่อสร้างโรงเรือนชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Evap Greenhous) 1 รายการ
[post: 14 สิงหาคม 2557 13:55:40]

´
 คณะเกษตรศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ จ้างก่อสร้างอาคารตลาดปลอดสารพิษ คสล.1 ชั้น จำนวน 1 หลัง
[post: 14 สิงหาคม 2557 13:54:01]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างถนนและบันไดทางขึ้นหอธรรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
[post: 14 สิงหาคม 2557 11:02:48]

´
 คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผลการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 2 รายการ 10/2557
[post: 14 สิงหาคม 2557 09:51:55]

´
 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
[post: 14 สิงหาคม 2557 09:49:41]

´
 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอ งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
[post: 14 สิงหาคม 2557 09:48:12]

´
 กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศร่าง TOR โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและบันไดทางขึ้นหอธรรม
[post: 13 สิงหาคม 2557 16:21:45]

´
 กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกวดราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์
[post: 13 สิงหาคม 2557 16:18:57]

´
 คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างปรับปรุง ชั้น ๓ อาคาร ๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 13 สิงหาคม 2557 14:14:08]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกวัสดุควบคุม(ครุภัณฑ์) สำนักงาน จำนวน 22 รายการ
[post: 13 สิงหาคม 2557 10:15:45]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกติดตั้งแขนกั้นประตูเข้า - ออกรถอัตโนมัติ หอพักนักศึกษาแพทย์ชาย 2,3 และหญิง 2
[post: 13 สิงหาคม 2557 10:14:35]

´
 คณะแพทยศาสตร์ประกาศผลการคัดเลือกปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ หอพักนักศึกษาแพทย์ชาย 2
[post: 13 สิงหาคม 2557 10:13:06]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกปรับปรุงหน้าต่างและประตูชั้น 4 หอพักนักศึกษาแพทย์ 4/37 (จำนวน 21 ห้อง)
[post: 13 สิงหาคม 2557 10:12:00]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกปรับปรุงบริเวณชั้น 1 หอพักนักศึกษา 7 เป็นห้องออกกำลังกาย
[post: 13 สิงหาคม 2557 10:10:59]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์ หอพักนักศึกษาแพทย์ชาย 3
[post: 13 สิงหาคม 2557 10:09:28]

´
 คณะนิติศาสตร์ ร่าง TOR โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดที่ 5 (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์)
[post: 09 สิงหาคม 2557 14:55:18]

´
 คณะนิติศาสตร์ ร่าง TOR โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณไฟฟ้าและวิทยุ ชุดที่ 4 (ตู้ลำโพง,เพาเวอร์แอมป์,ไมค์ลอย)
[post: 09 สิงหาคม 2557 14:53:13]

´
 คณะนิติศาสตร์ ร่าง TOR โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดที่ 3 (กระดานไวท์บอร์ด)
[post: 09 สิงหาคม 2557 14:51:15]

´
 คณะนิติศาสตร์ ร่าง TOR โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดที่ 2 (โต๊ะผู้สอนและเก้าอี้ผู้สอน)
[post: 09 สิงหาคม 2557 14:49:19]

´
 คณะนิติศาสตร์ ร่าง TOR โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดที่ 1 (เก้าอี้แลคเชอร์)
[post: 09 สิงหาคม 2557 14:47:11]

´
 คณะเกษตรศาสตร์ ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ครุภัณฑ์ “ตู้แช่ – ๘๐ องศาเซลเซียส (Freezer – ๘๐ C)”
[post: 08 สิงหาคม 2557 10:43:53]

´
 คณะบริหารธุรกิจ ประกาศเชิญชวนเสนอราคา งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยวิธีคัดเลือก
[post: 08 สิงหาคม 2557 09:35:23]

´
 คณะบริหารธุรกิจ ประกาศเชิญชวนเสนอราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ โดยวิธีคัดเลือก
[post: 08 สิงหาคม 2557 09:32:52]

´
 คณะการสื่อสารมวลชน ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
[post: 07 สิงหาคม 2557 20:31:04]

´
 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกาศงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก
[post: 07 สิงหาคม 2557 20:23:16]

´
 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกาศงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
[post: 07 สิงหาคม 2557 20:15:39]

´
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยวิธีคัดเลือก
[post: 07 สิงหาคม 2557 20:13:08]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวประกาศร่าง TOR งานจ้างติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์
[post: 06 สิงหาคม 2557 11:41:53]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทเบเกอรี่ ขนมไทย และอาหารทำด้วยแป้งสุกดิบ
[post: 06 สิงหาคม 2557 11:14:03]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทบรรจุกล่อง ซอง เครื่องกระป๋อง
[post: 06 สิงหาคม 2557 11:13:04]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารแห้งและประเภทวัสดุสำหรับบรรจุอาหาร
[post: 06 สิงหาคม 2557 11:11:52]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทผักสด
[post: 06 สิงหาคม 2557 11:09:41]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารน้ำจืด-ทะเล และประเภทผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
[post: 06 สิงหาคม 2557 11:08:29]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อวัสดุประเภทไก่สด
[post: 06 สิงหาคม 2557 11:06:10]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งผลการประกวดราคางานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ของหน่วยกำจัดน้ำเสีย ฯ
[post: 08 สิงหาคม 2557 09:43:19]

´
 คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องหล่อบล็อกพาราฟิน
[post: 06 สิงหาคม 2557 09:46:58]

´
 คณะเกษตรศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานฯ
[post: 06 สิงหาคม 2557 09:45:24]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนเสนอราคาปรับปรุงประตูเข้า-ออกห้องฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี (จำนวน 3 ชุด)
[post: 06 สิงหาคม 2557 09:44:03]

´
 คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติ
[post: 06 สิงหาคม 2557 09:43:16]

´
 คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผลการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 9/2557
[post: 05 สิงหาคม 2557 16:12:46]

´
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกสัตวแพทย์และฟาร์มทดลองระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
[post: 04 สิงหาคม 2557 15:44:20]

´
 คณะเกษตรศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างก่อสร้าง
[post: 04 สิงหาคม 2557 15:20:06]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายหญิง พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งกองอาคารสถานที่ฯ)
[post: 04 สิงหาคม 2557 14:55:18]

´
 คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศยกเลิกการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุง ชั้น ๓ อาคาร ๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 สิงหาคม 2557 13:51:46]

´
 คณะการสื่อสารมวลชน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทรถยนต์ตู้ จำนวน 1 รายการ
[post: 04 สิงหาคม 2557 11:36:32]

´
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศร่าง TOR ก่อสร้างศูนย์ฝึกสัตวแพทย์และฟาร์มทดลองคณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 01 สิงหาคม 2557 16:13:54]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก ชุดยึดกะโหลกศีรษะ จำนวน 2 ชุด
[post: 31 กรกฎาคม 2557 10:29:03]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้าชนิดวิเคราะห์ผลแบบ 12 ลีด พร้อมแปลผล จำนวน 5 เครื่อง
[post: 31 กรกฎาคม 2557 10:27:31]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิด 2 เฟส จำนวน 2 เครื่อง
[post: 31 กรกฎาคม 2557 10:26:09]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก เครื่องล้างเครื่องมือผ่าตัดด้วยคลื่นความถี่สูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 42 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
[post: 31 กรกฎาคม 2557 10:21:56]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก เครื่องอบถุงมือ จำนวน 1 เครื่อง
[post: 31 กรกฎาคม 2557 10:20:44]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก เครื่องดูดสารของเหลวชนิดแรงดูดสูงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง
[post: 31 กรกฎาคม 2557 10:19:10]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกซื้อ เครื่องตรวจและติดตามการทำงานของหัวใจ พร้อมเครื่องวัดความดันโลหิตและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดง จำนวน 4 เครื่อง
[post: 31 กรกฎาคม 2557 10:17:08]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด
[post: 31 กรกฎาคม 2557 10:15:41]

´
 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศจัดจ้างปรับปรุงสถานที่ ITSC Corner พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีคัดเลือก
[post: 30 กรกฎาคม 2557 16:42:01]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการจ้างออกแบบด้วยวิธีคัดเลือก ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 14 ชั้น
[post: 30 กรกฎาคม 2557 16:40:44]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณข่วงพยอม
[post: 30 กรกฎาคม 2557 16:38:37]

´
 คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 12/2557
[post: 30 กรกฎาคม 2557 12:42:52]

´
 คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผลการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 8/2557
[post: 30 กรกฎาคม 2557 12:41:16]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศจัดซื้อเตียงผ่าตัดชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง
[post: 30 กรกฎาคม 2557 10:19:15]

´
 คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์
[post: 30 กรกฎาคม 2557 10:18:05]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศจัดซื้อ เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 รายการ
[post: 30 กรกฎาคม 2557 10:16:19]

´
 คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์
[post: 29 กรกฎาคม 2557 16:14:25]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ
[post: 29 กรกฎาคม 2557 14:38:17]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ
[post: 29 กรกฎาคม 2557 14:38:46]

´
 คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศยื่นเสนอราคา งานจ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงลดความร้อนอาคารศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 รายการ
[post: 29 กรกฎาคม 2557 09:41:41]

´
 คณะเทคนิคการแพทย์ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 426 รายการ
[post: 25 กรกฎาคม 2557 15:41:37]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคางานจ้างปรับปรุงสวนสุขภาพ
[post: 24 กรกฎาคม 2557 15:33:01]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
[post: 24 กรกฎาคม 2557 10:18:49]

´
 คณะเกษตรศาสตร์ เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างก่อสร้าง 1.จ้างเหมาระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารภาควิชาพืชศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 2.จ้างเหมาระบบกันซึมรอยต่ออาคารเรียนเดิม จำนวน 1 รายการ
[post: 24 กรกฎาคม 2557 10:17:12]

´
 คณะเกษตรศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคา โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสภาพแวดล้อมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร จำนวน 1 รายการ
[post: 24 กรกฎาคม 2557 10:16:07]

´
 คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุง ชั้น ๓ อาคาร ๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 23 กรกฎาคม 2557 09:43:47]

´
 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่บริเวณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 กรกฎาคม 2557 09:42:12]

´
 คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผลการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 6/2557
[post: 22 กรกฎาคม 2557 13:34:34]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคา ติดตั้งแขนกั้นประตูเข้า-ออกรถอัตโนมัติ หอพักนักศึกษาแพทย์ชาย 2,3 และหญิง 2
[post: 22 กรกฎาคม 2557 13:21:20]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอราคาปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์ หอพักนักศึกษาแพทย์ชาย 3
[post: 22 กรกฎาคม 2557 13:19:25]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศยื่นเสนอราคาปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์ หอพักนักศึกษาแพทย์ชาย 3
[post: 22 กรกฎาคม 2557 13:20:16]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคาปรับปรุงหน้าต่างและประตูชั้น 4 หอพักนักศึกษาแพทย์ 4/37
[post: 22 กรกฎาคม 2557 10:39:11]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอราคาปรับปรุงบริเวณชั้น 1 หอพักนักศึกษาแพทย์ 7 เป็นห้องออกกำลังกาย
[post: 22 กรกฎาคม 2557 10:33:39]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนเสนอราคาปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ หอพักนักศึกษาแพทย์ชาย 2
[post: 22 กรกฎาคม 2557 10:25:01]

´
 คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศแจ้งผลการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมภายในชั้น 1-3 และพื้นที่รอบอาคารปฏิบัติการกลาง
[post: 22 กรกฎาคม 2557 10:21:57]

´
 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 21 กรกฎาคม 2557 14:26:49]

´
 กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสวนสุขภาพ
[post: 18 กรกฎาคม 2557 16:19:38]

´
 กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR โครงการจ้างปรับปรุงระบบวัสดุกรองทรายชุดผลิตที่ 5
[post: 18 กรกฎาคม 2557 16:18:47]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR โครงการจ้างปรับปรุงระบบวัสดุกรองทรายชุดผลิตที่ 5
[post: 18 กรกฎาคม 2557 16:17:56]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหารมหาวิทยาลัย โดยวิธีประกวดราคา
[post: 18 กรกฎาคม 2557 15:03:00]

´
 คณะการสื่อสารมวลชน ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
[post: 18 กรกฎาคม 2557 10:30:40]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดเครื่องมือผ่าตัดแก้ไขโรคอกบุ๋ม จำนวน 1 ชุด
[post: 17 กรกฎาคม 2557 09:21:16]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบประมวลผลความเร็วสูง จำนวน 2 เครื่อง
[post: 17 กรกฎาคม 2557 09:19:32]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR จัดซื้อคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหาร
[post: 16 กรกฎาคม 2557 14:20:18]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของสัญญาณชีพชณะผ่าตัดแบบซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง
[post: 15 กรกฎาคม 2557 10:35:59]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องฉีดสารทึบรังสีแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
[post: 15 กรกฎาคม 2557 10:34:19]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง
[post: 15 กรกฎาคม 2557 10:33:09]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 24 ลูกบาศก์ฟุต จำนวน 1 ตู้
[post: 15 กรกฎาคม 2557 10:32:06]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดมยาสลบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
[post: 15 กรกฎาคม 2557 10:30:50]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดันชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง
[post: 15 กรกฎาคม 2557 10:29:34]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง
[post: 15 กรกฎาคม 2557 10:28:07]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดเครื่องมือผ่าตัดแก้ไขโรคอกบุ๋ม จำนวน 1 ชุด
[post: 15 กรกฎาคม 2557 10:26:52]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบประมวลผลความเร็วสูง จำนวน 2 เครื่อง
[post: 15 กรกฎาคม 2557 10:25:43]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง
[post: 15 กรกฎาคม 2557 10:24:06]

´
 คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างปรับปรุง ชั้น 3 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 09 กรกฎาคม 2557 14:50:57]

´
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภค
[post: 09 กรกฎาคม 2557 14:36:01]

´
 คณะทันตแพทยศาสตร์ เชิญชวนยื่นเสนอราคา เครื่องหล่อบล็อกพาราฟิน 1 ชุด
[post: 09 กรกฎาคม 2557 14:19:29]

´
 คณะทันตแพทยศาสตร์ เชิญชวนยื่นข้อเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติ 1 ชุด
[post: 09 กรกฎาคม 2557 14:18:11]

´
 คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างปรับปรุง ชั้น ๓ อาคาร ๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 กรกฎาคม 2557 14:04:27]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศยื่นเสนอราคาตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 1 ตู้
[post: 09 กรกฎาคม 2557 11:02:57]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศยื่นเสนอราคาเครื่องวัดความดันโลหิต แบบอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 4 เครื่อง
[post: 09 กรกฎาคม 2557 11:02:03]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 4 เครื่อง
[post: 09 กรกฎาคม 2557 11:01:11]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ
[post: 09 กรกฎาคม 2557 11:00:21]

´
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน
[post: 08 กรกฎาคม 2557 10:43:54]

´
 คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผลการจ้างปรับปรุงอาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
[post: 07 กรกฎาคม 2557 14:49:08]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง จำนวน 1 ชุด
[post: 04 กรกฎาคม 2557 15:08:03]

´
 คณะมนุษยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม
[post: 04 กรกฎาคม 2557 09:23:33]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 03 กรกฎาคม 2557 14:50:31]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงศาลาอ่างแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 03 กรกฎาคม 2557 14:17:44]

´
 คณะวิทยาศาสตร์ เชิญชวนเสนอ งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 10/2557
[post: 03 กรกฎาคม 2557 10:10:02]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ผ้าก๊อส) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 01 กรกฎาคม 2557 14:57:12]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ผ้าก๊อส) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 01 กรกฎาคม 2557 14:56:12]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ถุงมือ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 01 กรกฎาคม 2557 13:53:08]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว กระดาษต่อเนื่อง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 01 กรกฎาคม 2557 13:50:03]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจอแสดงภาพชนิดความละเอียดสูง ขนาด 24 นิ้ว พร้อมที่ตั้ง จำนวน 1 ชุด
[post: 01 กรกฎาคม 2557 10:26:44]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกเครื่องมือยึดกระดูกกรามล่าง จำนวน 1 ชุด
[post: 01 กรกฎาคม 2557 10:25:31]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง
[post: 01 กรกฎาคม 2557 10:11:06]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวน เครื่องอ่านบาร์โค้ด จำนวน 100 เครื่อง, เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน 30 เครื่อง
[post: 01 กรกฎาคม 2557 10:09:59]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวน วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ
[post: 01 กรกฎาคม 2557 10:08:45]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้างติดตั้งท่อเมนน้ำประปาด้านหลังหอธรรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" ลำพูน
[post: 30 มิถุนายน 2557 15:13:52]

´
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์ Olfactory Port & Voice for GC/MS or GC/FID
[post: 30 มิถุนายน 2557 15:06:41]

´
 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงสถานที่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 30 มิถุนายน 2557 14:51:47]

´
 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงสถานที่
[post: 30 มิถุนายน 2557 14:51:13]

´
 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 30 มิถุนายน 2557 12:57:23]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ฝั่งกองพัฒนานักศึกษา
[post: 27 มิถุนายน 2557 14:57:42]

´
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์และวีดีโอ หอประชุม
[post: 26 มิถุนายน 2557 16:22:04]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อสารโลยีอลูมิเนียมคลอไรด์ PAC
[post: 26 มิถุนายน 2557 16:18:25]

´
 กองคลัง ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ของหน่วยกำจัดน้ำเสีย(แม่เหียะ)
[post: 26 มิถุนายน 2557 16:12:57]

´
 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 514 รายการ
[post: 26 มิถุนายน 2557 15:30:00]

´
 คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
[post: 26 มิถุนายน 2557 15:29:02]

´
 สำนักทะเบียนและประมวล ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
[post: 24 มิถุนายน 2557 15:55:47]

´
 วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 60 ชุด
[post: 24 มิถุนายน 2557 09:39:46]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด
[post: 23 มิถุนายน 2557 16:19:22]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก พัดลมระบายอากาศแบบขับเคลื่อนด้วยสายพานและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
[post: 23 มิถุนายน 2557 16:18:02]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก ชุดกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ช่อง จำนวน 12 ชุด
[post: 23 มิถุนายน 2557 16:15:41]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก กล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด
[post: 23 มิถุนายน 2557 16:14:17]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
[post: 23 มิถุนายน 2557 16:12:39]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก เครื่องละลายพลาสมาและอุ่นเลือดระบบความร้อนแห้ง จำนวน 1 เครื่อง
[post: 23 มิถุนายน 2557 16:11:25]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก โคมไฟส่องตรวจและช่วยผ่าตัดชนิดหลอด LED แบบติดเพดานชนิดโคมเดี่ยว จำนวน 4 ชุด
[post: 23 มิถุนายน 2557 16:10:12]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวทั้งมือและเท้า จำนวน 1 เครื่อง
[post: 23 มิถุนายน 2557 16:08:37]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก ตู้อบแห้งด้วยความร้อน แบบ 1 ประตู จำนวน 1 ตู้
[post: 23 มิถุนายน 2557 16:07:21]

´
  คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก เครื่องพ่นทำลายเชื้อด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์และประจุบวก จำนวน 1 เครื่อง
[post: 23 มิถุนายน 2557 16:06:05]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะ เครื่องตรวจอวัยวะภายในและหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง
[post: 23 มิถุนายน 2557 16:04:09]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดแสดงผลแบบดิจิตอล จำนวน 10 เครื่อง
[post: 23 มิถุนายน 2557 16:02:51]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง
[post: 23 มิถุนายน 2557 16:01:12]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประการผลการคัดเลือกซื้อเตียงทำคลอดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง
[post: 23 มิถุนายน 2557 15:59:57]

´
 คณะเทคนิคการแพทย์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนองานปรับปรุงทางเชื่อมระหว่างอาคาร คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 23 มิถุนายน 2557 13:52:35]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์และวิดีโอฯ หอประชุม
[post: 20 มิถุนายน 2557 17:22:21]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR จัดซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรต์ PAC จำนวน 144,000 กิโลกรัม
[post: 20 มิถุนายน 2557 17:20:04]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR จัดซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรต์ PAC จำนวน 144,000 กิโลกรัม
[post: 20 มิถุนายน 2557 17:18:38]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างทำทางลาด ติดตั้งลิฟท์พร้อมฐานยกสูงที่อาคารยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 20 มิถุนายน 2557 14:35:18]

´
 งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ คณะวิทยาศาสตร์
[post: 19 มิถุนายน 2557 12:55:00]

´
 ประกาศ เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอจัดซื้อครุภุัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 18 มิถุนายน 2557 15:30:06]

´
 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จ.ลำพูน รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร
[post: 17 มิถุนายน 2557 14:02:51]

´
 การจำหน่ายอาคารวิเคราะห์วิจัย และอาคารโรงเก็บพัสดุฝ่ายแต่งแร่ จำนวน 3 รายการ พร้อมรื้อถอน
[post: 17 มิถุนายน 2557 10:37:11]

´
 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก
[post: 16 มิถุนายน 2557 16:19:05]

´
 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
[post: 16 มิถุนายน 2557 10:22:14]

´
 เชิญชวนยื่นข้อเสนอ วัสดุควบคุม(ครุภัณฑ์) สำนักงาน จำนวน 22 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) คณะแพทยศาสตร์
[post: 13 มิถุนายน 2557 14:31:54]

´
 ประกาศผลการจัดซื้อ "รถขุดลอกอ่างเก็บน้ำ" จำนวน 1 คัน คณะเกษตรศาสตร์
[post: 13 มิถุนายน 2557 09:41:54]

´
 ประกาศผลการจัดซื้อ "รถแทรกเตอร์ ขนาด 47 แรงม้า" จำนวน 1 คัน คณะเกษตรศาสตร์
[post: 13 มิถุนายน 2557 09:40:12]

´
 เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 รายการ olfactory port คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[post: 12 มิถุนายน 2557 16:02:56]

´
 ยกเลิกประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ olfactory port เลขที่ 6/2557 ลว 30 พค 57 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[post: 12 มิถุนายน 2557 16:02:05]

´
 การคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 14 ชั้น คณะแพทยศาสตร์
[post: 12 มิถุนายน 2557 16:00:54]

´
 เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกจ้างปรับปรุงระบบกันซึมหลังคาดาดฟ้า คณะแพทยศาสตร์
[post: 12 มิถุนายน 2557 16:00:12]

´
 ประกาศร่าง TOR จ้างทำทางลาดติดตั้งลิฟท์พร้อมฐานยกสูงที่อาคารยุทธศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 มิถุนายน 2557 15:59:20]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง(ตรวจวัด 2 ระบบ) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 12 มิถุนายน 2557 09:28:36]

´
 คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศขายทอดตลาดวัสดุจากการรื้อถอนอาคาร จำนวน 8 รายการ
[post: 12 มิถุนายน 2557 09:26:58]

´
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งวงจรปิดโซนสามแยกอาคารบริหาร,หอพักนักศึกษา,บ้านพักอาจารย์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย โดยวิธีคัดเลือก
[post: 11 มิถุนายน 2557 14:51:53]

´
 สำนักบริการเทคโนโลยี ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมปรับปรุงสถานที่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 11 มิถุนายน 2557 14:20:34]

´
 ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ หลังอาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย”
[post: 11 มิถุนายน 2557 14:17:42]

´
 ประกวดราคาเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์
[post: 11 มิถุนายน 2557 10:05:59]

´
 ประกาศผลการประมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเกษตรศาสตร์
[post: 11 มิถุนายน 2557 10:07:05]

´
 ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัย สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 11 มิถุนายน 2557 10:02:43]

´
 คณะเทคนิคการแพทย ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 113 รายการ
[post: 10 มิถุนายน 2557 14:42:15]

´
 ประกวดราคาเครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์
[post: 10 มิถุนายน 2557 10:07:45]

´
 ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 ชุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 มิถุนายน 2557 13:07:08]

´
 ประกาศรับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร คณะเกษตรศาสตร์
[post: 06 มิถุนายน 2557 14:50:11]

´
 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องวาทวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 06 มิถุนายน 2557 12:50:20]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคา เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบดิจิตอล (Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์
[post: 06 มิถุนายน 2557 10:42:28]

´
 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถเกี่ยวนวดข้าว รถปลูกข้าว รถอีแต๋นดั๊ม คณะเกษตรศาสตร์
[post: 05 มิถุนายน 2557 11:17:58]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชุดยึดกะโหลกศีรษะ จำนวน 2 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2557 09:34:43]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้าชนิดวิเคราะห์ผลแบบ 12 ลีดพร้อมแปลผล จำนวน 5 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2557 09:33:48]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเตียงผ่าตัดชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2557 09:32:35]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องอบถุงมือ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2557 09:31:33]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตรวจและติดตามการทำงานของหัวใจ พร้อมเครื่องวัดความดันโลหิตและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดง จำนวน 4 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2557 09:30:38]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ พร้อมวัดค่าเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน จำนวน 8 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2557 09:29:29]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิด 2 เฟส (defibrillator) จำนวน 2 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2557 09:27:36]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2557 09:26:40]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องล้างเครื่องมือผ่าตัดด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 42 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2557 09:25:48]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องดูดสารของเหลวชนิดแรงดูดสูงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2557 09:24:51]

´
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต GMP ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเภสัชศาสตร์
[post: 03 มิถุนายน 2557 16:27:09]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างยกเลิกประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ Olfactory port & voice จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[post: 02 มิถุนายน 2557 21:51:46]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[post: 02 มิถุนายน 2557 21:50:37]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[post: 02 มิถุนายน 2557 21:49:44]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 02 มิถุนายน 2557 21:35:16]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างปรับปรุงโรงอาหารและพื้นที่โดยรอบโรงอาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จาก: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
[post: 02 มิถุนายน 2557 21:29:30]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงอาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 มิถุนายน 2557 21:28:28]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 พฤษภาคม 2557 16:06:33]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ฝั่งกองพัฒนานักศึกษา จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 30 พฤษภาคม 2557 16:05:43]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท จำนวน 1 ชุด จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 พฤษภาคม 2557 19:19:25]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างย้ายแนวสายระบบระบบสื่อสาร หน้าปั้ม ปตท. จาก: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 พฤษภาคม 2557 19:16:35]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างย้ายแนวระบบสื่อสารบริเวณปั้มน้ำมัน ปตท. จาก: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 พฤษภาคม 2557 19:15:09]

´
 ขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างย้ายแนวสายระบบระบบสื่อสาร หน้าปั้ม ปตท
[post: 29 พฤษภาคม 2557 14:41:30]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคาจ้างย้ายแนวระบบสื่อสารบริเวณปั้มน้ำมัน ปตท.
[post: 29 พฤษภาคม 2557 14:40:51]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: งานปรับปรุงสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต GMP ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 15:33:01]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องดมยาสลบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 14:20:00]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของสัญญาณชีพขณะผ่าตัดแบบซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 14:19:07]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 14:18:20]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดันชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 14:17:29]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเตียงตรวจผู้ป่วยด้วยวิธี Tilt Table พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 14:16:44]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 24 ลูกบาศก์ฟุต จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 14:15:48]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดกำลังของเลนส์เทียมด้วยแสงเลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 14:15:00]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตรวจการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 14:14:17]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบประมวลผลความเร็วสูง จำนวน 2 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 14:13:35]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 14:12:50]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชุดเครื่องมือผ่าตัดแก้ไขโรคอกบุ๋ม จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 14:11:50]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องฉีดสารทึบรังสีแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 14:10:53]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
[post: 28 พฤษภาคม 2557 11:03:51]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการประกวดราคาซื้อชุดหน้าต่าง passbox สำหรับส่งสัตว์ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 10:22:34]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้ออันตรายสำหรับห้องเลี้ยงสัตว์ที่ความปลดภัยทางชีวภาค จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 10:21:47]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ รถแทรกเตอร์ ขนาด 47 แรงม้า จำนวน 1 คัน จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 10:20:49]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ เครื่องสีข้าวแบบแยกข้าวขาวและข้าวกล้อง จำนวน 1 คัน จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 10:20:06]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ รถขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 คัน จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 10:18:51]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ชนะการประกวดราคาจ้างงาน ปรับปรุงหลังคากลุ่มอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 27 พฤษภาคม 2557 14:33:20]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 14/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 พฤษภาคม 2557 09:11:09]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการจำหน่ายบ้านพักอาศัย จำนวน 7 หลัง พร้อมรื้อถอน จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 27 พฤษภาคม 2557 09:10:18]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 พฤษภาคม 2557 15:51:50]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างติดตั้งโหลดเบรกสวิทช์ SF6 เพื่อรองรับ 5 วงจร ทั้งฝั่งเชิงดอยและฝั่งสวนดอก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม) จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 26 พฤษภาคม 2557 15:33:57]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ จาก: สำนักทะเบียนและประมวลผล
[post: 26 พฤษภาคม 2557 14:32:13]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จาก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 พฤษภาคม 2557 14:17:29]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 พฤษภาคม 2557 09:21:01]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 พฤษภาคม 2557 16:19:35]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: งานก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4 จาก: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
[post: 22 พฤษภาคม 2557 15:21:32]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 พฤษภาคม 2557 15:20:51]

´
  ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องล้างและฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤษภาคม 2557 16:00:36]

´
  ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ชุดวิเคราะห์เซลล์มีชีวิตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤษภาคม 2557 15:59:43]

´
  ประกาศจัดซื้ออุกรณ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัย จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤษภาคม 2557 15:03:52]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างสแตนเลส จำนวน 20 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤษภาคม 2557 15:01:02]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบงานก่อสร้างอาคารพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 14 ชั้น จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤษภาคม 2557 14:59:51]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคา ผ้าก๊อส จำนวน 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤษภาคม 2557 10:23:21]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อ ถุงมือยางใช้แล้วทิ้ง จำนวน 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤษภาคม 2557 10:22:39]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้บ่มเพาะด้วยอากาศแบบใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ตู้
[post: 20 พฤษภาคม 2557 16:29:57]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจอแสดงภาพชนิดความละเอียดสูง ขนาด 24 นิ้ว พร้อมที่ตั้ง จำนวน 1 ชุด
[post: 20 พฤษภาคม 2557 16:29:25]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องมือยึดกระดูกกรามล่าง จำนวน 1 ชุด
[post: 20 พฤษภาคม 2557 16:28:45]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างชั้นวางรองเท้าทำด้วยเหล็ก ขนาด 30x90x60 ซม. จำนวน 200 ที่
[post: 20 พฤษภาคม 2557 16:27:04]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (กระดาษต่อเนื่อง กระดาษถ่ายเอกสาร)
[post: 20 พฤษภาคม 2557 16:24:25]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: จ้างติดตั้งโหลดเบรกสวิทซ์ (SF6) เพื่อรองรับ 5 วงจรทั้งฝั่งเชิงดอยและฝั่งสวนดอก(ครั้งที่ 2)
[post: 20 พฤษภาคม 2557 16:23:21]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น ระบบการกรองแบบ 5 ขั้นตอน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร แบบตั้งพื้น พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 พฤษภาคม 2557 10:46:12]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 16 พฤษภาคม 2557 14:29:00]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวาทวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 พฤษภาคม 2557 13:27:10]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู. จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 พฤษภาคม 2557 10:18:14]

´
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพักใต้ถุนอาคารหอพักนักศึกษาหญิง จาก: คณะเกษตรศาสตร์
[post: 16 พฤษภาคม 2557 09:05:36]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: จ้างติดตั้งโหลดเบรกสวิทช์ SF6 เพื่อรองรับ 5 วงจร ทั้งฝั่งเชิงดอย และฝั่งสวนดอก จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 15 พฤษภาคม 2557 16:48:36]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: จ้างติดตั้งโหลดเบรกสวิทช์ SF6 เพื่อรองรับ 5 วงจร ทั้งฝั่งเชิงดอย และฝั่งสวนดอก จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย เ
[post: 15 พฤษภาคม 2557 16:48:11]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR โครงการพัฒนาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัย จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 พฤษภาคม 2557 15:21:20]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างรถขุดพร้อมหางเทเลอร์ ขนาด 3.3 ตัน 30 แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 30 แรงม้า พร้อมระบบไฮดรอลิกแบบปรับตั้งอัตโนมัติ จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 พฤษภาคม 2557 13:28:58]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเท้าหน้าอาคารหอพักไปอาคาร HPB5 ฉบับที่ 2 จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 15 พฤษภาคม 2557 10:06:53]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (ตรวจวัด 2 ระบบ) จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 พฤษภาคม 2557 11:18:08]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 14 พฤษภาคม 2557 09:43:59]

´
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 14 พฤษภาคม 2557 09:43:21]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 พฤษภาคม 2557 13:49:48]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 พฤษภาคม 2557 13:48:58]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 12 พฤษภาคม 2557 13:47:33]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสื่อสารการแสดง จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 พฤษภาคม 2557 14:13:26]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างการจ้างพัฒนาระบบ CMU Mobile Service จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 พฤษภาคม 2557 09:08:14]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงห้องพักใต้ถุนอาคารหอพักนักศึกษาหญิงจำนวน ๑ รายการ จาก: คณะเกษตรศาสตร์
[post: 02 พฤษภาคม 2557 08:55:01]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 110 รายการ จาก: คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 01 พฤษภาคม 2557 13:59:13]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จาก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤษภาคม 2557 13:57:58]

´
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ความเร็วไม่ต่ำกว่า 2.0 GHz จำนวน 2 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤษภาคม 2557 10:43:53]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤษภาคม 2557 10:41:42]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงหลังคากลุ่มอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤษภาคม 2557 09:31:42]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารชีววิทยา 2 ชั้น 2 จำนวน 1 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤษภาคม 2557 09:22:30]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ครุภัณฑประจําหองปฏิบัติการวาทวิทยา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 เมษายน 2557 15:08:24]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 เมษายน 2557 11:11:13]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบดิจิตอล (Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 เมษายน 2557 11:10:21]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 เมษายน 2557 10:49:03]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างติดตั้งตัดต่อกระแสไฟฟ้าแรงสูง SF6ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 28 เมษายน 2557 20:43:25]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางขึ้นอาคารเรียนและอาคารหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้พิการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 28 เมษายน 2557 15:01:16]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 14/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 15:54:46]

´
  ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: งานปรับปรุงหลังคากลุ่มอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 15:52:54]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างกล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 12 กล่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 13:04:54]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 10 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 13:04:01]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องบำบัดด้วยคลื่นกระแทก จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 13:03:14]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปั่นล้างเซลล์เม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 13:02:26]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 13:01:21]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 13:00:18]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 12:59:04]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 12:57:02]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชุดกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ช่อง จำนวน 12 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 12:56:01]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างพัดลมระบายอากาศแบบขับเคลื่อนด้วยสายพานและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 12:54:57]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องละลายพลาสมาและอุ่นเลือดระบบความร้อนแห้ง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 12:54:10]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตรวจอวัยวะภายในและหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 12:53:00]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดความดันโลหิต แบบอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 4 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 12:51:43]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวทั้งมือและเท้า จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 12:50:44]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างโคมไฟส่องตรวจและช่วยผ่าตัดชนิดหลอด LED แบบติดเพดานชนิดโคมเดี่ยว จำนวน 4 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 12:49:20]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 12:48:12]

´
 ข่าวยกเลิกประกาศร่าง TOR เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 เมษายน 2557 14:52:16]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดแสดงผลแบบดิจิตอล จำนวน 10 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 เมษายน 2557 14:49:59]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดความดันโลหิต แบบอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 4 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 เมษายน 2557 14:48:46]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปรับและควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 เมษายน 2557 14:47:52]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 เมษายน 2557 14:46:58]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 เมษายน 2557 14:46:04]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปรับและควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 เมษายน 2557 14:45:23]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องพ่นทำลายเชื้อด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์และประจุบวก จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 เมษายน 2557 14:44:34]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้อบแห้งด้วยความร้อน แบบ 1 ประตู จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 เมษายน 2557 14:43:11]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเตียงทำคลอดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 เมษายน 2557 14:42:13]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 เมษายน 2557 14:40:28]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผลการประกวดราคาซื้อชุดเฟอร์นิเจอร์เหล็กปลอดสนิมสำหรับอาคารห้องปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ทดลองปลอดเชื้อพิเศษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 เมษายน 2557 16:24:04]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผลการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ แบบสูญญากาศ ชนิด 2 ประตู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 เมษายน 2557 16:23:25]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผลการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 เมษายน 2557 16:22:49]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 23 เมษายน 2557 15:54:43]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเท้าหน้าอาคารหอพักไปอาคาร HPB5 จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 23 เมษายน 2557 15:53:18]

´
  ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสถานที่จอดรถหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 23 เมษายน 2557 15:52:27]

´
 ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 23 เมษายน 2557 15:51:39]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาซื้อคลอรีน ชนิดเม็ด ความเข้มข้น 65% จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 22 เมษายน 2557 15:35:23]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: จ้างติดตั้งโหลดเบรกสวิทซ์ Sf6 เพื่อรองรับ 5 วงจร ทั้งฝั่งเชิงดอยและฝรั่งสวนดอก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 22 เมษายน 2557 15:34:30]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างทำทางลาด ติดตั้งลิฟท์พร้อมฐานยกสูง ที่อาคารยุทธศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 22 เมษายน 2557 15:33:39]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการแขนงวิชาสื่อสารการแสดง รอบ 2 จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 เมษายน 2557 16:02:42]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวาทวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 เมษายน 2557 16:00:34]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ครุภัณฑ์ 2 รายการ ชุดหน้าต่าง passbox รับส่งสัตว์ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 เมษายน 2557 15:59:12]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ครุภัณฑ์ชุดตู้ปลอดเชื้ออันตรายสำหรับห้องเลี้ยงที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพฯ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 เมษายน 2557 15:58:29]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 50 รัฐศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
[post: 21 เมษายน 2557 15:56:58]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 เมษายน 2557 15:54:45]

´
 ประกาศ TOR โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 เมษายน 2557 16:09:11]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (ตรวจวัด 2 ระบบ) จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 เมษายน 2557 16:03:46]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 1. เตียงผ่าตัด 2. ชุดเครื่องมือเจาะและตัดกระดูกเล็กชนิดแบตเตอรี่ 3. ชุดอุปกรณ์ฉายแสงสำหรับอุดฟันแบบแอลอีดี 4. เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบอัตโนมัติ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 เมษายน 2557 13:16:46]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1. เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบอัตโนมัติ 2. เครื่องสำรองไฟ (ขนาด 1,500 VA และขนาด 3,000 VA) จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 เมษายน 2557 13:16:13]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างชุดศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้และจดจำในสัตว์ทดลอง จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 เมษายน 2557 16:25:06]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 เมษายน 2557 16:24:14]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 เมษายน 2557 10:41:44]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่างขอบเขตของงาน วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ถุงมือยางสำหรับตรวจโรคใช้แล้วทิ้ง) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 เมษายน 2557 10:20:20]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่างขอบเขตของงาน วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว กระดาษต่อเนื่อง) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 เมษายน 2557 10:19:24]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่างขอบเขตของงาน วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ผ้าก๊อส) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 เมษายน 2557 10:17:23]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อ จัดจ้างพัฒนาระบบ CMU Mobile Application Services จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 เมษายน 2557 16:25:25]

´
 ผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น งานก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
[post: 11 เมษายน 2557 15:08:55]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 11 เมษายน 2557 14:06:34]

´
  ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: จ้างทำทางลาดติดตั้งลิฟท์พร้อมฐานยกสูงที่อาคารยุทธศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 11 เมษายน 2557 09:43:29]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: งานซื้อ คลอรีน ชนิดเม็ด ความเข้มข้น 65% จาก กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 11 เมษายน 2557 09:35:30]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 เมษายน 2557 15:26:25]

´
  ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 เมษายน 2557 11:04:13]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 09 เมษายน 2557 16:29:09]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ชุดวิเคราะห์เซลล์มีชีวิตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 เมษายน 2557 16:28:05]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องล้างและฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 เมษายน 2557 16:27:16]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งผลการประมูลการจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 30 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะเกษตรศาสตร์
[post: 09 เมษายน 2557 12:36:21]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู. จำนวน 9 เครื่อง จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 เมษายน 2557 12:35:09]

´
 ผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ รอบ 2 จาก : คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 04 เมษายน 2557 13:24:25]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารชีววิทยา 2 ชั้น 2 จำนวน 1 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 เมษายน 2557 15:00:48]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ จาก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 เมษายน 2557 11:09:56]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงอาคารเทอร์โมแมคคานิคส ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 เมษายน 2557 14:42:46]

´
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1,191 รายการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 เมษายน 2557 10:27:34]

´
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ ขนาด 1,2.5,10 ไมครอน จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 เมษายน 2557 10:20:07]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงลดความร้อนอาคารศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 เมษายน 2557 16:22:17]

´
 ประกาศยกเลิกการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายหญิง พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย ฝั่งกองอาคารสถานที่ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 01 เมษายน 2557 14:18:27]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคางานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสวนปาล์ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 01 เมษายน 2557 15:13:56]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคางานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 01 เมษายน 2557 15:13:15]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 5 รายการ จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 เมษายน 2557 14:02:42]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดจ้างปรับปรุงอาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 เมษายน 2557 13:00:56]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 เมษายน 2557 12:59:50]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างสแตนเลส จำนวน 20 รายการ (รายละเอียดตามที่แนบ) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 เมษายน 2557 12:58:55]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาปรับปรุงหลังคากลุ่มอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 เมษายน 2557 11:00:57]

´
 ข่าวประกาศ ยกเลิกประกาศร่าง TOR รายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มีนาคม 2557 16:24:05]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 31 มีนาคม 2557 14:44:04]

´
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มและอาคารว่างบริเวณอาคารศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) จาก: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
[post: 31 มีนาคม 2557 14:21:34]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนภาควิชาวิศวกรรมโยธา บริเวณชั้น 1,2 อาคารโรงประลองชลศาสตร์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มีนาคม 2557 14:17:16]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ 12/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 มีนาคม 2557 02:11:25]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น ระบบการกรองแบบ 5 ขั้นตอน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร แบบตั้งพื้น พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง (เพิ่มเติม) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 มีนาคม 2557 02:10:14]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชั้นวางรองเท้าทำด้วยเหล็ก ขนาด 30x90x60 ซม. จำนวน 200 ที่ (เพิ่มเติม) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 มีนาคม 2557 02:09:11]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ รอบ 2 ครั้งที่ 1 จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 มีนาคม 2557 02:07:37]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ครั้งที่ 2 งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารชีววิทยา 2 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 1 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 มีนาคม 2557 02:06:04]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเช่าพื้นที่ฯ จาก: คณะแพทยศาสตร์
[post: 28 มีนาคม 2557 12:15:23]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมเดินระบบ LAN และอุปกรณ์สลับสัญญาณและตู้ RACK จาก: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 มีนาคม 2557 15:54:30]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องออกอากาศ จาก: คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 มีนาคม 2557 14:28:30]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จอสัมผัสเพื่อให้บริการแบบ Touch Screen จำนวน 2 เครื่อง จาก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 มีนาคม 2557 09:43:32]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสวนปาล์ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 27 มีนาคม 2557 09:42:53]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 27 มีนาคม 2557 09:42:20]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: งานปรับปรุงหลังคากลุ่มอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 มีนาคม 2557 17:20:31]

´
 รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสื่อใหม่ จาก: คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 มีนาคม 2557 17:17:21]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางขึ้นอาคารเรียนและอาคารหอพักนักศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการ หริภุญไชย จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 26 มีนาคม 2557 09:56:09]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเช่าสัญญาณสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 มีนาคม 2557 09:22:46]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสถานที่จอดรถหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 26 มีนาคม 2557 09:56:38]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 มีนาคม 2557 21:18:53]

´
 ประกาศยกเลิกประกาศ การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู.จำนวน 11 เครื่อง จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 มีนาคม 2557 15:03:52]

´
  ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ ๑ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 มีนาคม 2557 11:04:17]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 24 มีนาคม 2557 15:39:10]

´
 ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จาก : คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 24 มีนาคม 2557 15:38:16]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: การจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์จอสัมผัส จำนวน 2 ชุด จาก: สำนักหอสมุด
[post: 21 มีนาคม 2557 19:00:21]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น ระบบการกรองแบบ 5 ขั้นตอน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร แบบตั้งพื้น พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 มีนาคม 2557 12:49:50]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชั้นวางรองเท้าทำด้วยเหล็ก ขนาด 30x90x60 ซม. จำนวน 200 ที่ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 มีนาคม 2557 12:49:00]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: โครงการบำรุงรักษาระบบป้องกันภัยเครือข่ายคอมพิวเตอณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 มีนาคม 2557 12:48:04]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคางานจ้างปรับปรุงพื้นศาลาไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 20 มีนาคม 2557 15:53:08]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 มีนาคม 2557 13:38:54]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบดิจิตอล (Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 มีนาคม 2557 13:38:06]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 มีนาคม 2557 08:43:53]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 66 รายการ จาก: คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 17 มีนาคม 2557 16:36:54]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ กล้องส่องความร้อน เครื่องวัดความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 17 มีนาคม 2557 16:36:20]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาซื้อเครื่องรีดตะกอนชนิดสายพาน จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 17 มีนาคม 2557 16:35:45]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงงานออกแบบและก่อสร้าง จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 17 มีนาคม 2557 15:46:47]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงคันดินและแนวรั้วศูนย์วิจัยแม่เหียะฯ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 17 มีนาคม 2557 15:46:13]

´
 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพฯ จาก: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
[post: 17 มีนาคม 2557 15:41:34]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพฯ จาก: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
[post: 17 มีนาคม 2557 15:41:08]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
[post: 17 มีนาคม 2557 15:37:51]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกงานจ้างก่อสร้าง จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 มีนาคม 2557 13:16:46]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างกรงพลาสติก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 มีนาคม 2557 09:41:38]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 มีนาคม 2557 09:39:08]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 9 กล้อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 มีนาคม 2557 09:38:22]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างกล้องสเตอริโอชนิด 2 ตา พร้อมชุดไฟส่องขึ้นและส่องลง ชนิดแอลอีดี จำนวน 15 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 มีนาคม 2557 09:37:20]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -50 ถึง -86 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 มีนาคม 2557 09:36:36]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องหล่อบล็อกชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 มีนาคม 2557 09:35:22]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องฉีดสารทึบรังสีแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 มีนาคม 2557 09:33:23]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[post: 13 มีนาคม 2557 15:07:18]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการจำหน่ายอาคารวิจัยเมล็ดพันธุ์ผักและอาคารขยายพันธุ์พืชฯ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 13 มีนาคม 2557 14:18:33]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ชุดเฟอร์นิเจอร์เหล็กปลอดสนิมสำหรับอาคารห้องปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ทดลองปลอดเชื้อพิเศษ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 มีนาคม 2557 11:10:41]

´
 ข่าวยกเลิกประกาศร่าง TOR ชุดเฟอร์นิเจอร์เหล็กปลอดสนิมสำหรับอาคารห้องปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ทดลองปลอดเชื้อพิเศษ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 มีนาคม 2557 11:10:04]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องระเหยสารแบบหมุน จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 มีนาคม 2557 16:15:30]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 มีนาคม 2557 16:14:55]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างกล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจเด็กเล็ก ชนิดปรับทิศทางได้ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 มีนาคม 2557 16:14:23]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องแสดงการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 มีนาคม 2557 16:13:43]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคางานจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณโซนสามแยกอาคารบริหาร หอพักนักศึกษา บ้านพักอาจารย์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 11 มีนาคม 2557 16:53:03]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคางานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเรียน HPB5 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 11 มีนาคม 2557 16:52:25]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ขอบเขตงานจ้างก่อสร้างโรงเรือนพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 11 มีนาคม 2557 16:51:39]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR ชุดเฟอร์นิเจอร์เหล็กปลอดสนิม สำหรับอาคารห้องปฏิบัติการฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 มีนาคม 2557 16:50:48]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR ชุดอุปกรณ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ สำหรับใช้งานในห้องเลี้ยงสัตว์ที่ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 มีนาคม 2557 16:50:00]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำแบบสูญญากาศชนิด 2 ประตู ความจุห้องนึ่งไม่น้อยกว่า 1,600 ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 มีนาคม 2557 16:49:12]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
[post: 11 มีนาคม 2557 16:48:22]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR ชุดวิเคราะห์เซลล์มีชีวิตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 มีนาคม 2557 16:47:39]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 มีนาคม 2557 16:46:50]

´
 ยกเลิก ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 มีนาคม 2557 11:40:31]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างรับสมัครบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 11 มีนาคม 2557 10:28:08]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 11 มีนาคม 2557 10:21:51]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเทอร์โมแมคคานิคส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มีนาคม 2557 17:00:25]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ชนะการประกวดราคาชุดแปรรูปอาหารอบแห้งโดยใช้ความเย็น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มีนาคม 2557 16:59:37]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มีนาคม 2557 09:33:28]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ความเร็วไม่ต่ำกว่า 2.0 GHz จำนวน 2 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มีนาคม 2557 09:32:44]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 10 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มีนาคม 2557 09:31:56]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องจี้ผ่าตัดด้วยความเย็น จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มีนาคม 2557 09:31:20]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มีนาคม 2557 09:30:37]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปั่นล้างเซลล์เม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มีนาคม 2557 09:29:59]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 1 ตู้ คุณ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มีนาคม 2557 09:29:20]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องบำบัดด้วยคลื่นกระแทก จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มีนาคม 2557 09:28:53]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 12 กล่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มีนาคม 2557 09:28:17]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้บ่มเพาะด้วยอากาศแบบใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มีนาคม 2557 09:27:41]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มีนาคม 2557 09:27:06]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 69 เครื่อง จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 07 มีนาคม 2557 21:13:31]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ประจำห้องออกอากาศ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 มีนาคม 2557 21:16:41]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการแขนงวิชาสื่อใหม่ หมวดคอมพิวเตอร์ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 มีนาคม 2557 16:01:57]

´
 ข่าวประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 50 รัฐศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
[post: 07 มีนาคม 2557 11:14:33]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2557 15:32:29]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ความเร็วไม่ต่ำกว่า 2.0 GHz จำนวน 2 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2557 15:31:41]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 10 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2557 15:30:59]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องจี้ผ่าตัดด้วยความเย็น จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2557 15:30:10]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2557 15:29:25]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปั่นล้างเซลล์เม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2557 15:28:44]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2557 15:28:00]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องบำบัดด้วยคลื่นกระแทก จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2557 15:27:13]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 12 กล่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2557 15:26:29]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้บ่มเพาะด้วยอากาศแบบใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2557 15:25:39]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2557 15:24:44]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2557 08:53:44]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องล้างและฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2557 08:52:47]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 12 เครื่อง 11/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2557 08:50:38]

´
 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 122รายการ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มีนาคม 2557 16:00:35]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 30 รายการ จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มีนาคม 2557 14:27:41]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR โครงการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 05 มีนาคม 2557 14:23:00]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนของภาควิชาวิศวกรรมโยธาฯ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 มีนาคม 2557 15:16:47]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงอาคารเทอร์โมแมคคานิคส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 มีนาคม 2557 09:48:31]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมเดินระบบ LAN และอุปกรณ์สลับสัญญาณและตู้ Rack จาก: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 มีนาคม 2557 09:28:13]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศแก้ไขครั้งที่ 1 ร่าง TOR ชุดเฟอร์นิเจอร์เหล็กปลอดสนิม สำหรับอาคารห้องปฏิบัติการฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 มีนาคม 2557 11:28:12]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ ประจําหองปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ รอบ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 กุมภาพันธ์ 2557 10:53:55]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์เครื่องเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโตโฟโตมิเตอร์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 กุมภาพันธ์ 2557 10:50:19]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 กุมภาพันธ์ 2557 10:49:36]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงอาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 กุมภาพันธ์ 2557 10:48:45]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อระบบเครือข่ายย่อย จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 27 กุมภาพันธ์ 2557 09:25:02]

´
 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายหญิง พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย ฝั่งกองอาคารสถานที่ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 26 กุมภาพันธ์ 2557 15:58:05]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 26 กุมภาพันธ์ 2557 12:28:31]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 14 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 26 กุมภาพันธ์ 2557 12:27:51]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 26 กุมภาพันธ์ 2557 12:27:04]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องค้นคว้าและอ่านหนังสือ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 กุมภาพันธ์ 2557 14:54:49]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสื่อใหม่ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 กุมภาพันธ์ 2557 14:53:59]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 กุมภาพันธ์ 2557 14:53:23]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู. จำนวน 1 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 กุมภาพันธ์ 2557 11:10:44]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ 12/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 กุมภาพันธ์ 2557 10:18:57]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตของหอพักในกำกับสวนดอก จาก: หอพักในกำกับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 กุมภาพันธ์ 2557 09:25:34]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนคลื่นแสงช่วงอัลตร้าไวโอเลตวิสิเบิลชนิดลำแสงคู่ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 กุมภาพันธ์ 2557 09:24:47]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR รอบ 2 แก้ไขครั้งที่ 1 ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 กุมภาพันธ์ 2557 09:03:14]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างก่อสร้าง โรงเก็บอาหารหยาบสัตว์ป่วย จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 กุมภาพันธ์ 2557 14:47:13]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องอ่านภาพเอกซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิตอลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 กุมภาพันธ์ 2557 14:46:31]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชุดศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้และจดจำในสัตว์ทดลอง จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 กุมภาพันธ์ 2557 13:08:30]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์เพื่อการจัดการทดสอบออนไลน์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 19 กุมภาพันธ์ 2557 13:06:37]

´
 ข่าวประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารและกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 กุมภาพันธ์ 2557 14:44:42]

´
  ข่าวประกาศร่าง TOR เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำแบบสูญญากาศชนิด 2 ประตู ความจุห้องนึ่งไม่น้อยกว่า 1,600 ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 กุมภาพันธ์ 2557 13:24:35]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ แบบ 2 ประตู ความจุห้องนึ่งไม่น้อยกว่า 540 ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 กุมภาพันธ์ 2557 13:23:45]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
[post: 18 กุมภาพันธ์ 2557 12:49:15]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างก่อสร้าง โรงเรือนโคสาวตั้งท้อง จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 16:11:23]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างกล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับชนิดฟลูออเรสเซนส์ จำนวน 1 กล้อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:54:29]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องสแกนฟิล์มเอกซเรย์พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:53:46]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดความดันโลหิตสัตว์ทดลองจากภายนอก จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:53:01]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:51:15]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:50:35]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องบดสารตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:49:50]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องทำสารละลายให้แห้งภายใต้อุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:48:51]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิ จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:48:07]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องถ่ายภาพเซลล์ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:47:23]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตัดสไลด์ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:46:39]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุก จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:45:45]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ชนะการประมูล กิจกรรมออกแบบและผลิตของที่ระลึกรณรงค์ประหยัดพลังานภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานฯ จาก : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[post: 13 กุมภาพันธ์ 2557 14:30:35]

´
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 กุมภาพันธ์ 2557 10:22:48]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 กุมภาพันธ์ 2557 10:21:33]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เครื่องอ่านภาพเอกซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิตอล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 กุมภาพันธ์ 2557 09:52:29]

´
 ประกาศจัดซื้อระบบเครือข่ายย่อยด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 17:03:03]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ จาก:คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 17:00:52]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 17:00:08]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 16:58:43]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 16:58:02]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 16:56:20]

´
 ประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างก่อสร้าง จาก:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 16:53:54]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง ขายทอดตลาดครุภัฎฑ์ ชำรุด จำนวน 2 รายการ จาก: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 16:41:18]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคาซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 43 ชุด จาก: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 16:35:54]

´
  ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างก่อสร้างโรงอาหารและกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สมุทรสาคร” จาก: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 16:29:15]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง การประกวดราคางานจ้าปรับปรุงระบบกราวด์แรงสูงและระบบล่อฟ้าแรงสูง จาก: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 16:26:20]

´
  เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยหลังที่ 2 จำนวน 1 หลัง จาก:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 16:23:22]

´