ข่าวประกาศราคา
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:51:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:50:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องบดสารตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:49:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องทำสารละลายให้แห้งภายใต้อุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:48:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิ จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:48:07]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องถ่ายภาพเซลล์ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:47:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตัดสไลด์ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:46:39]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุก จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:45:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ชนะการประมูล กิจกรรมออกแบบและผลิตของที่ระลึกรณรงค์ประหยัดพลังานภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานฯ จาก : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[post: 13 กุมภาพันธ์ 2557 14:30:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 กุมภาพันธ์ 2557 10:22:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 กุมภาพันธ์ 2557 10:21:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เครื่องอ่านภาพเอกซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิตอล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 กุมภาพันธ์ 2557 09:52:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศจัดซื้อระบบเครือข่ายย่อยด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 17:03:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ จาก:คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 17:00:52]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 17:00:08]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 16:58:43]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 16:58:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 16:56:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างก่อสร้าง จาก:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 16:53:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง ขายทอดตลาดครุภัฎฑ์ ชำรุด จำนวน 2 รายการ จาก: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 16:41:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคาซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 43 ชุด จาก: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 16:35:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างก่อสร้างโรงอาหารและกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สมุทรสาคร” จาก: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 16:29:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง การประกวดราคางานจ้าปรับปรุงระบบกราวด์แรงสูงและระบบล่อฟ้าแรงสูง จาก: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 16:26:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยหลังที่ 2 จำนวน 1 หลัง จาก:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 16:23:22]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกลุ่มอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร จาก: คณะอุตสาหกรรฒเกษตร
[post: 10 กุมภาพันธ์ 2557 13:50:19]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น กิจกรรมออกแบบและผลิตของที่ระลึกรณรงค์ประหยัดพลังงาน จาก : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[post: 10 กุมภาพันธ์ 2557 13:35:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์หมวดคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 กุมภาพันธ์ 2557 09:45:05]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์หมวดสำนักงาน จำนวย 8 รายการ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 กุมภาพันธ์ 2557 09:42:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ข่าวประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
[post: 07 กุมภาพันธ์ 2557 16:07:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างยกเลิกประกาศ การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (69 เครื่อง) จำนวน 1 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 กุมภาพันธ์ 2557 15:04:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม 3 เครื่อง จาก: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
[post: 07 กุมภาพันธ์ 2557 09:13:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเปลี่ยนแปลงแก้ไข วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 06 กุมภาพันธ์ 2557 10:44:52]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ แบบ 2 ประตู ความจุห้องนึ่งไม่น้อยกว่า 540 ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กุมภาพันธ์ 2557 10:31:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR ชุดเฟอร์นิเจอร์เหล็กปลอดสนิม สำหรับอาคารห้องปฏิบัติการฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กุมภาพันธ์ 2557 10:31:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR ตู้ปลอดเชื้ออันตรายสำหรับห้องเลี้ยงสัตว์ที่ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3ฯ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กุมภาพันธ์ 2557 10:30:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR ชุดหน้าต่าง Pass box สำหรับรับส่งสัตว์ทดลองหรืออุปกรณ์ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กุมภาพันธ์ 2557 10:29:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำแบบสูญญากาศชนิด 2 ประตู ความจุห้องนึ่งไม่น้อยกว่า 1,600 ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กุมภาพันธ์ 2557 10:28:43]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างกล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กุมภาพันธ์ 2557 09:13:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 73 รายการ จาก: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กุมภาพันธ์ 2557 09:11:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2557 16:38:26]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 12 ประเภท จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2557 16:37:36]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องค้นคว้าและอ่านหนังสือ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2557 10:16:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสื่อใหม่ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2557 10:15:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2557 10:14:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโตโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2557 09:56:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศ ร่าง TOR โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายย่อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 04 กุมภาพันธ์ 2557 14:53:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องเครื่องแม่ข่ายและห้องระบบเครือจ่าย จำนวน 2 เครื่อง จาก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 กุมภาพันธ์ 2557 14:51:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชุดโคมไฟเมทัลฮาไลท์ ขนาดไม่น้อย 400 วัตต์ จำนวน 64 ชุด จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 04 กุมภาพันธ์ 2557 14:50:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อการจัดการทดสอบออนไลน์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 กุมภาพันธ์ 2557 12:27:39]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดจ้างต่อเติม ผนังเบา กั้นส่วนพื้นที่สูง 1 ชั้น ของอาคารซิลิเกต จำนวน 1 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 กุมภาพันธ์ 2557 17:05:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้ปลอดเชื้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 15:47:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 15:46:58]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้ดูดควันไอกรดสารเคมี จำนวน 3 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 15:46:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 15:45:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 15:45:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 15:44:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 15:43:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 95รายการ จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 14:49:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 192รายการ จาก: สำนักหอพักนักศึกษา
[post: 31 มกราคม 2557 14:36:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องหล่อบล็อกชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 14:22:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 14:21:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 14:20:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -50 ถึง -86 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 14:19:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องแสดงการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 14:18:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจเด็กเล็ก ชนิดปรับทิศทางได้ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 14:17:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำแบบสูญญากาศชนิด 2 ประตู ความจุห้องนึ่งไม่น้อยกว่า 1,600 ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 14:41:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ระบบ จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 มกราคม 2557 15:28:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญj SAN จำนวน 1 ระบบ จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 มกราคม 2557 15:28:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องสเตอริโอชนิด 2 ตา พร้อมชุดไฟส่องขึ้นและส่องลง ชนิดแอลอีดี จำนวน 15 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 มกราคม 2557 15:26:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 9 กล้อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 มกราคม 2557 15:26:19]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 มกราคม 2557 15:25:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องฉีดสารทึบรังสีแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 มกราคม 2557 15:24:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องระเหยสารแบบหมุน จำนวน 1 เครื่อง จากคุณ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 มกราคม 2557 15:24:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อชุดแปรรูปอาหารอบแห้งโดยใช้ความเย็น 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 มกราคม 2557 15:20:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องเครื่องแม่ข่ายและห้องระบบเครือจ่าย 2 เครื่อง จาก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 มกราคม 2557 16:34:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖๒ ชุด จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 29 มกราคม 2557 14:19:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกลุ่มอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 มกราคม 2557 14:19:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต จาก: หอพักในกำกับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 มกราคม 2557 13:57:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคา กิจกรรมออกแบบและผลิตของที่ระลึกรณรงค์ประหยัดพลังงานฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[post: 28 มกราคม 2557 10:12:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 มกราคม 2557 09:58:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 มกราคม 2557 09:57:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 มกราคม 2557 09:56:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 มกราคม 2557 09:56:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 มกราคม 2557 09:55:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 มกราคม 2557 09:54:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 มกราคม 2557 14:17:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 89 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 27 มกราคม 2557 14:17:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 27 มกราคม 2557 14:16:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 27 มกราคม 2557 14:15:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 มกราคม 2557 14:46:36]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 มกราคม 2557 14:29:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับสัตว์ใหญ่ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 มกราคม 2557 14:18:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพสำหรับสัตว์ 1 เครื่อง จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 มกราคม 2557 14:17:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 มกราคม 2557 14:07:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR กิจกรรมออกแบบและผลิตของที่ระลึกรณรงค์ประหยัดพลังงานภายใต้โครงการลดการใช้พลังานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2557 (ส่วนที่ 1) จาก: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 มกราคม 2557 10:27:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 22 มกราคม 2557 13:29:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างปรับปรุงคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล จำนวน 1 รายการ จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 มกราคม 2557 10:42:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 มกราคม 2557 10:17:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 22 มกราคม 2557 10:15:59]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 22 มกราคม 2557 10:15:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 22 มกราคม 2557 10:14:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 74 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 22 มกราคม 2557 10:13:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง และ รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จาก: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 มกราคม 2557 14:30:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย หลังที่ 2 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 21 มกราคม 2557 13:28:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกครุภัณฑ์ ตู้อบแร่ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 มกราคม 2557 11:28:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ เลขที่ 8/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 มกราคม 2557 10:23:58]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ เครื่องส่งถ่ายยีนเข้าสู่เซลล์ จำนวน 1 เครื่อง จาก: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
[post: 20 มกราคม 2557 10:23:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR ชุดแปรรูปอาหารอบแห้งโดยใช้ความเย็น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 มกราคม 2557 11:27:08]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR ชุดแปรรูปอาหารอบแห้งโดยใช้ความเย็น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 มกราคม 2557 10:21:58]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 30 รายการ จาก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2557 16:26:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องควบคุมการปล่อยสารละลายตามปริมาณที่ต้องการ (Infusion Pump) จำนวน 6 เครื่อง จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2557 16:25:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกำจัดไอระเหยฟอร์มาลีนและสารเคมีระเหยอันตรายร้ายแรงชนิดแพร่กระจายในอากาศชนิดเคลื่อนที่ได้ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2557 16:24:58]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา จำนวน 1 กล้อง จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2557 16:24:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อ่างล้างมือห้องผ่าตัด จำนวน 3 ชุด จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2557 16:23:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องดูดจ่ายสารละลาย จำนวน 1 ชุด จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2557 16:23:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2557 16:22:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 3 ชุด จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2557 16:21:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ระบบ จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2557 15:56:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 348 ลูก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 15 มกราคม 2557 15:43:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์หมวดโฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์หมวดคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมวดสำนักงาน จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 มกราคม 2557 14:36:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ประจำห้องค้นคว้าและอ่านหนังสือ ครุภัณฑ์หมวดสำนักงาน ครุภัณฑ์หมวดคอมพิวเตอร์ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 มกราคม 2557 14:36:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงงานออกแบบและก่อสร้าง จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 15 มกราคม 2557 11:11:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุการแพทย์ (หัวกรอ) จำนวน 252 รายการ จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 มกราคม 2557 14:11:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (69 เครื่อง) จำนวน 1 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 มกราคม 2557 10:44:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างปรับปรุงลานจอดรถด้านหน้า-ด้านข้างอาคารสำนักงานและอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 จาก: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 มกราคม 2557 10:43:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 13 มกราคม 2557 09:54:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 13 มกราคม 2557 09:51:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจําห้องปฏิบัติการสื่อสารการแสดง
[post: 10 มกราคม 2557 16:41:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลระดับสูง จำนวน 10 เครื่อง 7/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มกราคม 2557 15:31:36]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 10 มกราคม 2557 15:30:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ชุดวิเคราะห์เซลล์มีชีวิตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 มกราคม 2557 10:53:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 49 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช
[post: 09 มกราคม 2557 09:19:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 10/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 มกราคม 2557 09:18:26]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ข่าวประกาศร่าง TOR แบตเตอรี่รถไฟฟ้า จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 07 มกราคม 2557 18:41:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้เลคเซอร์ห้องบรรยาย จำนวน 600 ตัว จาก: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 มกราคม 2557 14:22:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย หลังที่ 2 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 มกราคม 2557 14:15:04]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องฉายแสงชนิดไร้สาย จำนวน 20 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 มกราคม 2557 14:12:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 07 มกราคม 2557 14:02:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 07 มกราคม 2557 14:01:52]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือกาแพทย์ จำนวน 8 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 07 มกราคม 2557 14:01:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 07 มกราคม 2557 14:00:22]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 มกราคม 2557 13:59:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 07 มกราคม 2557 13:54:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 07 มกราคม 2557 13:56:05]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 07 มกราคม 2557 13:53:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 07 มกราคม 2557 13:51:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนคลื่นแสงช่วงอัลตร้าไวโอเลตวิสิเบิลชนิดลำแสงคู่ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มกราคม 2557 09:39:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือก ระบบรักษาความปลอดภัย จัดเก็บ บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 มกราคม 2557 16:05:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ 2 รายการ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง และ รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จาก: คณะพยาบาลศาสตร์
[post: 03 มกราคม 2557 16:04:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างต่อเติม ผนังเบา กั้นส่วนพื้นที่สูง 1 ชั้น ของอาคารซิลิเกต จำนวน 1 รายการ จ้าง 2/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 มกราคม 2557 13:38:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 ธันวาคม 2556 10:45:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องยูวี-วิส-เอ็นไออาร์ฯ จำนวน 1 ชุด 6/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 ธันวาคม 2556 10:16:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 5/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 ธันวาคม 2556 10:15:59]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 ธันวาคม 2556 16:34:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ SAN จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 ธันวาคม 2556 11:02:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 ธันวาคม 2556 11:01:22]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ (เคมีภัณฑ์-เครื่องแก้ว) จาก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 ธันวาคม 2556 10:59:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 ธันวาคม 2556 10:59:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ชนะการเสนอราคา Facebow Transfer (Springbow) จำนวน 20 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 ธันวาคม 2556 14:16:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลิฟต์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่อง จำนวน 1 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 ธันวาคม 2556 14:15:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 ธันวาคม 2556 12:36:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 ธันวาคม 2556 12:36:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องติดตามสัญญาณชีพสำหรับสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 ธันวาคม 2556 12:31:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชุดเครื่องตรวจวินิจฉัยอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 ธันวาคม 2556 12:30:39]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ เครื่องควบคุมการปล่อยสารละลายตามปริมาณที่ต้องการ (Infusion pump) จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 ธันวาคม 2556 12:29:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา อ่างล้างมือห้องผ่าตัด เครื่องกำจัดไอระเหยฟอร์มาลีนฯ ชุดดูดจ่ายสารละลาย จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 ธันวาคม 2556 12:29:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ ตู้อบแร่ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 ธันวาคม 2556 09:33:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างลิฟต์ส่งของ ขนาด 100 ลิตร จำนวน 1 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 ธันวาคม 2556 10:27:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงคันดินและแนวรั้วศูนย์วิจัยแม่เหียะ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 ธันวาคม 2556 10:25:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุก จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 ธันวาคม 2556 10:23:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 ธันวาคม 2556 10:23:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 ธันวาคม 2556 10:22:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชุดศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้และจดจำในสัตว์ทดลอง จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 ธันวาคม 2556 10:21:26]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 ธันวาคม 2556 10:20:22]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้ปลอดเชื้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 ธันวาคม 2556 10:19:43]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องทำสารละลายให้แห้งภายใต้อุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 ธันวาคม 2556 10:18:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับชนิดฟลูออเรสเซนส์ จำนวน 1 กล้อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 ธันวาคม 2556 10:16:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 ธันวาคม 2556 10:15:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกรงพลาสติก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 ธันวาคม 2556 10:14:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศ การจำหน่ายบ้านพักอาศัย โดยวิธีขายทอดตลาด จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 ธันวาคม 2556 16:09:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศ การจำหน่ายบ้านพักอาศัย โดยวิธีขายทอดตลาด จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 ธันวาคม 2556 09:10:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 ธันวาคม 2556 16:18:19]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: วัสดุวิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 28 รายการ (น้ำเกลือ) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 ธันวาคม 2556 16:16:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 96 รายการ จาก: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 ธันวาคม 2556 11:16:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR งานจัดหาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 ธันวาคม 2556 11:11:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องฉายแสงชนิดไร้สาย จำนวน 20 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 ธันวาคม 2556 11:03:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR งานจัดหาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รอบ 2 จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 12 ธันวาคม 2556 14:20:38]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย หลังที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 ธันวาคม 2556 14:06:07]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ชุดวิเคราะห์เซลล์มีชีวิตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 ธันวาคม 2556 13:23:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 4/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 ธันวาคม 2556 16:41:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 ธันวาคม 2556 14:02:43]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน เครื่องปั่นเลือด จาก: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 ธันวาคม 2556 13:03:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 8/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 ธันวาคม 2556 13:02:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิชาการกระจายเสียง รอบ 2 จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 ธันวาคม 2556 09:58:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 ธันวาคม 2556 09:58:19]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรักษาทำความสะอาดเรียนและบริหาร จาก: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 ธันวาคม 2556 10:29:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการแขนงวิชาสื่อสารการแสดง จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 ธันวาคม 2556 10:20:43]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลระดับสูง จำนวน 10 เครื่อง 7/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 ธันวาคม 2556 08:45:36]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 ธันวาคม 2556 10:50:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 zลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 ธันวาคม 2556 10:49:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียนและบริหาร จาก: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 พฤศจิกายน 2556 11:24:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างระบบรักษาความปลอดภัย จัดเก็บ บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 พฤศจิกายน 2556 10:39:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์การเรียนการสอน เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR) ,เครื่องถ่ายภาพจากเจล Gel Documentation จาก: คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 28 พฤศจิกายน 2556 16:37:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤศจิกายน 2556 16:36:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างFacebow Transfer (Springbow) จำนวน 20 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 28 พฤศจิกายน 2556 11:05:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างลิฟต์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่อง จำนวน 1 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 28 พฤศจิกายน 2556 11:04:39]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤศจิกายน 2556 09:16:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้าง เหมาจัดทำระบบหลักของโรงงานต้บแบบการลดความชื้นและกำจัดแมลงในข้าวด้วย เทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ พร้อมติดตั้งและทดสอบ จาก: อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 พฤศจิกายน 2556 16:30:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ จำนวน 9 รายการ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 พฤศจิกายน 2556 10:30:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างต่อเติม ผนังเบา กั้นส่วนพื้นที่สูง 1 ชั้น ของอาคารซิลิเกต จำนวน 1 รายการ จ้าง 2/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 พฤศจิกายน 2556 10:29:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 พฤศจิกายน 2556 11:05:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ เครื่องยูวี-วิส-เอ็นไออาร์ฯ จำนวน 1 ชุด 6/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 พฤศจิกายน 2556 15:57:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียนและบริหาร จาก: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤศจิกายน 2556 13:18:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร จาก: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤศจิกายน 2556 13:18:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (SAN) จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤศจิกายน 2556 10:04:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤศจิกายน 2556 10:03:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 2/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤศจิกายน 2556 10:01:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร จาก: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤศจิกายน 2556 10:00:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องรับภาพรังสีเอกซเรย์ทางทันตกรรมในช่องปาก ระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 21 พฤศจิกายน 2556 09:53:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 1/2557 จาก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 พฤศจิกายน 2556 08:45:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 พฤศจิกายน 2556 15:26:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ เครื่องสแกนฟิล์มเอกซเรย์พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 พฤศจิกายน 2556 14:45:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ เครื่องวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 พฤศจิกายน 2556 14:44:52]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตสัตว์ทดลองจากภายนอก จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 พฤศจิกายน 2556 14:43:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ ตู้ดูดควันไอกรดสารเคมี จำนวน 3 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 พฤศจิกายน 2556 14:42:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 พฤศจิกายน 2556 14:41:19]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิ จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 พฤศจิกายน 2556 14:40:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจเด็กเล็ก ชนิดปรับทิศทางได้ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 พฤศจิกายน 2556 14:39:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 5/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 พฤศจิกายน 2556 13:33:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช
[post: 14 พฤศจิกายน 2556 13:32:59]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช
[post: 14 พฤศจิกายน 2556 13:32:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช
[post: 14 พฤศจิกายน 2556 13:30:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช
[post: 14 พฤศจิกายน 2556 13:30:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ จาก: คณะแพทย์ศาสตร์ มช
[post: 14 พฤศจิกายน 2556 13:29:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้แช่แข็ง 1 ตู้ จาก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 พฤศจิกายน 2556 10:47:19]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้ปลอดเชื้อ 1 ตู้ จาก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 พฤศจิกายน 2556 10:46:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ ครุภัณฑ์ ฐาน Dento Form พร้อมฟันครบชุด จำนวน 115 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 12 พฤศจิกายน 2556 10:23:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศขายทรัพย์สินถาวรที่ได้รับบริจาค โดยวิธีขายทอดตลาด จาก: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 พฤศจิกายน 2556 14:40:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 1/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 พฤศจิกายน 2556 15:50:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ลิฟต์โดยสาร จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 พฤศจิกายน 2556 10:21:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือก เครื่องตัดเลเซอร์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 พฤศจิกายน 2556 10:16:59]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก ควบคุมด้วยความดันและปริมาตร ชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 พฤศจิกายน 2556 14:56:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจ ความดันโลหิต ชีพจรและปริมาณความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด จำนวน 15 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 พฤศจิกายน 2556 14:55:59]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปรับอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 พฤศจิกายน 2556 14:55:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างชุดปรับความเข้มข้นออกซิเจน จำนวน 7 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 พฤศจิกายน 2556 14:54:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 4/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 พฤศจิกายน 2556 14:52:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารปฏิบัติกลาง คณะวิทยาศาสตร์ (อาคารอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่) จำนวน 1 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 พฤศจิกายน 2556 09:44:05]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิชาวิทยุกระจายเสียง โดยวิธีประกวดราคา จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 พฤศจิกายน 2556 15:08:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนเสนอ เครื่องมือวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) จำนวน 1 เครื่อง 3/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 พฤศจิกายน 2556 14:39:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 พฤศจิกายน 2556 11:09:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤศจิกายน 2556 09:27:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน เครื่องตัดสไลด์ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤศจิกายน 2556 09:26:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน เครื่องถ่ายภาพเซลล์ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤศจิกายน 2556 09:25:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน เครื่องบดสารตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤศจิกายน 2556 09:24:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน ตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤศจิกายน 2556 09:22:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤศจิกายน 2556 09:22:07]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน เครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤศจิกายน 2556 09:21:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนเสนอ เครื่องรับภาพรังสีเอกซเรย์ทางทันตกรรมในช่องปาก ระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 31 ตุลาคม 2556 10:18:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการคัดเลือกเช่าพื้นที่ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จาก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ตุลาคม 2556 10:17:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องย่อยโปรตีน จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 ตุลาคม 2556 14:55:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยคณะเทคนิคการแพทย์ จาก: คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 25 ตุลาคม 2556 16:08:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 2/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 ตุลาคม 2556 10:08:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 54 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 ตุลาคม 2556 10:24:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จาก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 ตุลาคม 2556 11:22:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน ครุภัณฑ์ เครื่องตัดเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 ตุลาคม 2556 10:58:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร จาก: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 ตุลาคม 2556 10:41:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการประมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะเกษตรศาสตร์
[post: 17 ตุลาคม 2556 10:33:19]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารปฏิบัติกลาง คณะวิทยาศาสตร์ (อาคารอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่) จำนวน 1 รายการ จ้าง 1/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 ตุลาคม 2556 09:23:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 1/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 ตุลาคม 2556 11:28:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม จาก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 ตุลาคม 2556 11:25:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จาก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 ตุลาคม 2556 09:26:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน งานจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ จาก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 ตุลาคม 2556 09:06:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก ควบคุมด้วยความดันและปริมาตร ชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 ตุลาคม 2556 16:11:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน เครื่องปรับอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 ตุลาคม 2556 16:10:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจ ความดันโลหิต ชีพจรและปริมาณความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด จำนวน 15 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 ตุลาคม 2556 16:10:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนชุดปรับความเข้มข้นออกซิเจน จำนวน 7 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 ตุลาคม 2556 16:08:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน อุปกรณ์สลับสัญญารอง (Distribution Swittch) 15 ชุด จาก: คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 14 ตุลาคม 2556 12:49:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จาก: คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 10 ตุลาคม 2556 14:12:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ยกเลิกงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จาก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 ตุลาคม 2556 09:43:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน เสนอครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 1/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 ตุลาคม 2556 14:57:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2 รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 ตุลาคม 2556 09:31:39]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการเปิดซองข้อเสนองานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารคณะบริหารธุรกิจ จาก: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 ตุลาคม 2556 15:38:19]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 ตุลาคม 2556 10:23:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 ตุลาคม 2556 15:07:38]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย คณะมนุษยศาสตร์ จาก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 ตุลาคม 2556 15:02:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการคัดเลือกการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและห้องน้ำ คณะมนุษยศาสตร์ จาก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 ตุลาคม 2556 15:02:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือก งานจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA และ 500 KVA
[post: 03 ตุลาคม 2556 10:24:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา งานจัดจ้างก่อสร้างโรงเรือนพร้อมติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง จานวน 2 เครื่อง
[post: 03 ตุลาคม 2556 10:23:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือก งานจัดจ้างซ่อมแซมและบารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 ตุลาคม 2556 10:22:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือก งานจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อกระแสไฟฟ้าแรงสูง (SF6) ขนาด 22KV 630A 12.5KA
[post: 03 ตุลาคม 2556 10:22:05]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดจ้างรักษาความปลอดภัยหอพัก 4 พื้นที่
[post: 03 ตุลาคม 2556 10:21:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้ให้บริการถ่ายเอกสาร จาก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 ตุลาคม 2556 15:08:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เวณคณะศึกษาศาสตร์ จาก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 ตุลาคม 2556 14:38:52]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๔ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 ตุลาคม 2556 11:04:39]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการคัดเลือกจัดจ้างดูแลสวนและบริเวณโดยรอบ ประจำคณะการสื่อสารมวลชน จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 กันยายน 2556 16:14:08]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกจัดจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำคณะการสื่อสารมวลชน จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 กันยายน 2556 16:13:22]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการคัดเลือกจัดจ้างทำความสะอาด ประจำคณะการสื่อสารมวลชน จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 กันยายน 2556 16:12:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยและระบบจราจร จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 กันยายน 2556 10:20:22]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 กันยายน 2556 10:19:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 30 กันยายน 2556 10:18:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผลการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 30 กันยายน 2556 10:18:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการจำนวน 3 รายการ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 กันยายน 2556 16:33:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างวางระบบท่อส่งน้ำสวนปาล์ม-กลุ่มหอพักนักศึกษา จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 27 กันยายน 2556 15:41:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ชนะการประกวดราคาจ้างขุดลอกสวนปาล์มพร้อมวางระบบท่อ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 27 กันยายน 2556 15:40:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ ITSC Corner จำนวน 40 ศูนย์ จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 27 กันยายน 2556 11:05:52]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ หริภุญไชย จ.ลำพูน จาก : คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 27 กันยายน 2556 09:25:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ กรงเลี้ยงหนูขาว ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อพร้อมเครื่องควบคุมอากาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 25 กันยายน 2556 21:40:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตู้ปลอดเชื้อ ชุดกรงเลี้ยงหนู ชุดกรงกระต่ายฯ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 27 กันยายน 2556 16:37:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ จาก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 กันยายน 2556 13:42:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จาก: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 กันยายน 2556 13:06:19]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 กันยายน 2556 13:02:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 54 ชุด พร้อมติดตั้ง จาก: วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 กันยายน 2556 09:49:36]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพิมพ์ข่าวสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายสัปดาห์ และข่าวสารทองกวาวราย 2 เดือน ประจำปี 2557 จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 25 กันยายน 2556 09:27:58]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ยกเลิกการประกวดราคางานจ้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรสายวิชาการสายปฏิบัติการ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 25 กันยายน 2556 09:27:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประมูลเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 24 กันยายน 2556 14:14:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยใช้ BI (Business Intelligence) จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 24 กันยายน 2556 14:13:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการเปิดซองจ้างทำความสะอาด จาก: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 กันยายน 2556 09:10:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 กันยายน 2556 09:09:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนจากอาคารสถิติถึงแยกหอหญิง 3 จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 20 กันยายน 2556 16:04:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จาก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 กันยายน 2556 15:52:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ จาก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 กันยายน 2556 15:51:43]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจ้างปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จาก: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 กันยายน 2556 15:16:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จาก: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 กันยายน 2556 14:04:43]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาทำความสะอาด จาก: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 กันยายน 2556 14:04:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมอาคาร 40 ปี (SCB2) จำนวน 1 อาคาร 11/2556 : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 กันยายน 2556 14:03:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเรียนการสอนและการวิจัยฯ จาก: คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 กันยายน 2556 09:05:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยและระบบจราจร จำนวน ๑ รายการ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 กันยายน 2556 11:05:59]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบำรุงรักษาภูมิทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 กันยายน 2556 11:05:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการดูแลสวนและบริเวณโดยรอบคณะการสื่อสารมวลชน จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กันยายน 2556 16:05:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กันยายน 2556 16:05:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กันยายน 2556 16:04:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กันยายน 2556 14:14:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงหลังคาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กันยายน 2556 14:14:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถาบันภาษา จาก: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กันยายน 2556 14:13:22]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยและระบบจราจร จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กันยายน 2556 09:50:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กันยายน 2556 09:49:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย จาก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กันยายน 2556 09:11:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารและห้องน้ำฯ จาก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กันยายน 2556 09:10:58]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน จัดจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จาก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กันยายน 2556 09:10:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมภายนอกอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 กันยายน 2556 16:30:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศรับสมัครผู้ให้บริการถ่ายเอกสาร จาก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 กันยายน 2556 13:18:05]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างปรับปรุงศูนย์ ITSC Corner จำนวน 40 ศูนย์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 กันยายน 2556 09:49:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวน งานจ้างติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้าและระบบตัดต่อวงจร จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 12 กันยายน 2556 15:43:38]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงโรงปุ๋ยเดิมเป็นอาคารฝึกอบรม ณ พื้นที่แม่เหียะ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 กันยายน 2556 11:17:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศ ยกเลิกการประกวดราคางานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 2 หลัง มีโถงกลาง พร้อมครุภัณฑ์ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากคุณ: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 12 กันยายน 2556 09:50:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวการประกวดราคาก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 2 หลัง มีโถงกลาง พร้อมครุภัณฑ์ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 11 กันยายน 2556 13:44:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 กันยายน 2556 17:21:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ข่าวประกวดราคา งานจ้างเดินท่อน้ำดิบ PE ขนาด 200 มม. (PN6.3) (PE80) จากโรงสูบน้ำคลองชลประทานถึงอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 10 กันยายน 2556 15:20:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเพิ่มเติมประกวดราคางานเดินท่อประปา PE ขนาด 110 มม PN10)(PE80) คณะรัฐศาสตร์ถึงโรงจอดรถสำนักงานมหาวิทยาลัย และ PE ขนาด160 มม.(PN10)(PE80) สนามกีฬากลางถึงหอพักในกำกับ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 10 กันยายน 2556 15:13:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศยื่นเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 กันยายน 2556 15:12:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง จ้างติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อกระแสไฟฟ้าแรงสูง (SF6) ขนาด 22KV 630A 12.5KA โดยวิธีคัดเลือก
[post: 10 กันยายน 2556 15:07:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างซ่อมแซมและบารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีคัดเลือก
[post: 10 กันยายน 2556 14:46:08]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA และ 500 KVA โดยวิธีคัดเลือก
[post: 10 กันยายน 2556 14:45:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 10 กันยายน 2556 13:56:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด จาก: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 กันยายน 2556 11:10:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดทำลู่ยางสังเคราะห์สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 10 กันยายน 2556 09:43:58]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จาก: สำนักทะเบียนและประมวลผล
[post: 10 กันยายน 2556 09:16:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการปรับปรุงศูนย์ ITSC CORNER จำนวน 40 ศูนย์ จากคุณ: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 กันยายน 2556 22:34:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จาก: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 กันยายน 2556 14:38:58]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาโครงการจัดทำลานจอดรถหน้าหอพัก 40 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 09 กันยายน 2556 13:04:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 09 กันยายน 2556 11:30:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
[post: 09 กันยายน 2556 09:29:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการคัดเลือกงานจ้างทาสีอาคารภาควิชาสัตวศาสตร์ และภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน ๑ รายการ จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 กันยายน 2556 18:58:38]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาชุดกรงเลี้ยงหนูขาวภายใต้สภาวะปลอดเชื้อพร้อมเครื่องควบคุมอากาศ (Individual ventilated caged for rat) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 06 กันยายน 2556 16:35:22]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ตู้ปลอดเชื้อ กรงเลี้ยงหนูขาว กรงเลี้ยงกระต่าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 06 กันยายน 2556 16:37:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการเปิดซองข้อเสนองานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารคณะบริหารธุรกิจ จาก: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
[post: 06 กันยายน 2556 16:16:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน จัดจ้างจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีคัดเลือก จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กันยายน 2556 11:23:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน จัดจ้างจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร โดยวิธีคัดเลือก จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กันยายน 2556 11:22:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน ดจ้างจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร โดยวิธีคัดเลือก จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กันยายน 2556 11:22:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน จัดจ้างเหมาบริการดูแลสวนและบริเวณ โดยวิธีคัดเลือก จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กันยายน 2556 11:21:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ประการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 05 กันยายน 2556 17:35:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศจัดซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยใช้ BI (Business Intelligence) จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 05 กันยายน 2556 17:35:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน งานจ้างรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 7 พื้นที่ ประจำปี 2557 โดยวิธีคัดเลือก จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 05 กันยายน 2556 17:31:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงฯ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กันยายน 2556 11:47:05]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขนาดพื้นที่ 30,590 ตรม. ประจำปี 2557 จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กันยายน 2556 09:56:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศประกวดราคางานเดินท่อประปา PE ขนาด 110 มม. (PN10)(PE80) คณะรัฐศาสตร์ถึงโรงจอดรถสำนักงานมหาวิทยาลัย และ PE ขนาด 160 มม.(PN10)(PE80) สนามกีฬากลางถึงหอพักในกำกับ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 04 กันยายน 2556 16:37:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศประกวดราคางานจ้างปรับพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 04 กันยายน 2556 16:36:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2557 จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 04 กันยายน 2556 12:59:58]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR งานจ้างเพิ่มเติมอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ จาก: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 กันยายน 2556 10:50:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา ประจำปี 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 03 กันยายน 2556 15:11:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการจัดทำลานจอดรถหน้าหอพัก 40 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 03 กันยายน 2556 12:09:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศ ร่าง TOR ชุดกรงเลี้ยงหนูขาวภายใต้สภาวะปลอดเชื้อพร้อมเครื่องควบคุมอากาศ (Individual ventilated caged for rat) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 02 กันยายน 2556 16:30:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศ ร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ ตู้ปลอดเชื้อ ชุดกรงเลี้ยงหนูขาว ชุดกรงเลี้ยงหนูถีบจักรยาน ชุดกรงเลี้ยงกระต่าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 02 กันยายน 2556 16:29:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศประกวดราคางานจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าถนนแบบมาตรฐานบริเวณสามแยกปั๊มน้ำมัน ปตท.ถึงแฟลตริมคลอง จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 02 กันยายน 2556 15:48:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน จ้างปรับพื้นที่พร้อมจัดทำสนามบาสเก็ตบอลพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 02 กันยายน 2556 15:48:05]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างติดตั้งแขนกั้นประตูทางเข้า - ออก (จำนวน 8 ชุด) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 กันยายน 2556 15:43:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างขุดลอกสวนปาล์มพร้อมวางระบบท่อ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 02 กันยายน 2556 15:42:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างวางระบบท่อส่งน้ำสวนปาล์ม-กลุ่มหอพัก จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 02 กันยายน 2556 15:41:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยหอพัก 4 พื้นที่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 02 กันยายน 2556 15:40:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ตู้ จาก: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 กันยายน 2556 15:22:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการประกวดราคาจ้างวางระบบท่อส่งน้ำสวนปาล์ม-กลุ่มหอพักนักศึกษา จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 02 กันยายน 2556 11:45:05]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการประกวดราคาจ้างขุดลอกสวนปาล์มพร้อมวางระบบท่อ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 02 กันยายน 2556 11:38:39]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR จ้างเดินท่อน้ำดิบ PE ขนาด 200 มม. (PN6.3) (PE80) จากโรงสูบน้ำริมคลองชลประทานถึงอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 02 กันยายน 2556 11:37:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกงานจ้างก่อสร้างโรงเก็บน้ำแปลงทดลองคณะเกษตรศาสตร์ จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 กันยายน 2556 10:27:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างทำระบบป้ายภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 30 สิงหาคม 2556 18:12:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ชุดกรงเลี้ยงหนูขาว กระต่าย ตู้ปลอดเชื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 02 กันยายน 2556 10:27:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดกรงเลี้ยงหนูขาวฯ พร้อมเครื่องควบคุมอากาศ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 30 สิงหาคม 2556 18:10:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยใช้ BI (Business Intelligence) จาก สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 30 สิงหาคม 2556 15:20:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR การเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร เครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 30 สิงหาคม 2556 14:55:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 30 สิงหาคม 2556 14:45:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวเพิ่มเติม ประกวดราคางานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย(สวนดอก)มอเตอร์ปั๊มเติมอากาศ บ่อเติมอากาศ ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 30 สิงหาคม 2556 13:06:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างพิมพ์ข่าวสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายสัปดาห์ และข่าวสารทองกวาว ราย 2 เดือน ประจำปี 2557 : กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 29 สิงหาคม 2556 13:05:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR งานจ้างพิมพ์ข่าวสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายสัปดาห์ และข่าวสารทองกวาว ราย 2 เดือน ประจำปี 2557 จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 29 สิงหาคม 2556 13:05:05]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมภายนอกอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ จำนวน 1 รายการ จ้าง 12/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 สิงหาคม 2556 13:06:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงหลังคาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 29 สิงหาคม 2556 10:44:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: งานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ หริภุญไชย จ.ลำพูน จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 สิงหาคม 2556 15:22:36]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างขนส่งมวลชนและซ่อมแซมบำรุงรักษารถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีคัดเลือก จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 28 สิงหาคม 2556 15:06:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 166 รายการ จาก: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[post: 28 สิงหาคม 2556 14:09:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวน จ้างทำความสะอาดอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมอาคาร 40 ปี (SCB2) จำนวน 1 อาคาร 11/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 สิงหาคม 2556 14:08:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 สิงหาคม 2556 10:41:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าสำรอง จำนวน 2 เครื่อง จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 04 กันยายน 2556 10:24:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR รักษาความปลอดภัยหอพัก 4 พื้นที่ หอพัก 15 อาคาร, หอพัก 40 ปี , หอพักสีชมพู และหอพักแม่เหียะ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 27 สิงหาคม 2556 16:18:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จาก: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 สิงหาคม 2556 14:24:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จาก: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 สิงหาคม 2556 14:24:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนจากอาคารสถิติถึงแยกหอหญิง 3 จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 27 สิงหาคม 2556 13:46:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศยกเลิก การประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนจากอาคารสถิติถึงแยกหอหญิง 3 จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 27 สิงหาคม 2556 13:45:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้าง ทาสีอาคารภาควิชาสัตวศาสตร์และภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน ๑ รายการ จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 สิงหาคม 2556 17:07:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างโรงเรือนพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 2 เครื่อง จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 26 สิงหาคม 2556 16:28:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศแก้ไขรายละเอียดกำหนดการจ้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรสายวิชาการ สายปฏิบัติการ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 26 สิงหาคม 2556 16:28:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย(สวนดอก)มอเตอร์ปั๊มเติมอากาศ บ่อเติมอากาศ ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 26 สิงหาคม 2556 15:01:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรสายวิชาการสายปฏิบัติการ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 23 สิงหาคม 2556 16:33:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักหอสมุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 สิงหาคม 2556 16:10:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา และกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลแบบ DSLR จาก: ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
[post: 23 สิงหาคม 2556 09:18:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างรถสี่ล้อรับจ้าง จำนวน 15 คัน วิ่งให้บริการในระบบ ขส.มช. ประจำปี 2557 จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 22 สิงหาคม 2556 16:04:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างซื้อวัสดุพันธุ์ไม้ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 22 สิงหาคม 2556 16:01:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 04 กันยายน 2556 10:25:59]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 22 สิงหาคม 2556 15:28:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารและกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 22 สิงหาคม 2556 11:49:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศประกวด ราคาจ้างก่อสร้างหินเรียงหน้าทำนบดินและงานถนนทดแทนถนนที่น้ำท่วมทางไปค่าย ลูกเสือ พร้อมท่อลอดถนน จำนวน 2 แห่ง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 22 สิงหาคม 2556 11:49:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 สิงหาคม 2556 11:40:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่การใหม่ของวิทยาลัยนานาชาติ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ จาก: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 สิงหาคม 2556 11:39:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR งานซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรสายวิชาการสายปฏิบัติการ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 22 สิงหาคม 2556 11:26:38]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรสายวิชาการสายปฏิบัติการ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 22 สิงหาคม 2556 11:26:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ รถยนต์ตู้ จำนวน ๑ คัน จาก: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 สิงหาคม 2556 14:45:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนจากอาคารสถิติถึงแยกหอหญิง 3 จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 20 สิงหาคม 2556 16:11:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 20 สิงหาคม 2556 15:03:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารบัณฑิตวิทยาลัย จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 สิงหาคม 2556 15:02:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงงาน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 สิงหาคม 2556 13:33:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย(สวนดอก)มอเตอร์ปั๊มเติมอากาศ บ่อเติมอากาศ จำนวน 4 ชุด จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 20 สิงหาคม 2556 13:32:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สายอากาศส่งกระจายเสียง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 สิงหาคม 2556 15:41:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวด ราคาจ้างทำไฟฟ้าแสงสว่างถนน บริเวณทางแยกอาคารบริหารและสวัสดิการ ถึงบริเวณด้านหน้าอาคารเรียนรวม HPB3 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 19 สิงหาคม 2556 15:38:05]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนสันอ่างเก็บน้ำ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 19 สิงหาคม 2556 15:36:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวด ราคาก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 2 หลัง มีโถงกลางพร้อมครุภัณฑ์ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 19 สิงหาคม 2556 15:36:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 10/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 สิงหาคม 2556 10:17:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างติดตั้งระบบหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 สิงหาคม 2556 10:15:08]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างประกาศผลปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์หญิง 2 จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 สิงหาคม 2556 10:02:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างประกาศผลปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ชาย 3 จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 สิงหาคม 2556 10:01:38]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: งานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ หริภุญไชย จ.ลำพูน จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 สิงหาคม 2556 08:42:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุด จาก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 สิงหาคม 2556 16:20:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ จาก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 สิงหาคม 2556 15:49:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง และปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อย จาก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 สิงหาคม 2556 14:33:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคางานจ้างปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาอาคาร 1 และ 2 จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 16 สิงหาคม 2556 14:32:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จาก: คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 สิงหาคม 2556 14:24:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสันอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 16 สิงหาคม 2556 14:38:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกซื้อเครื่องวัดสี จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 สิงหาคม 2556 13:53:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์รถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 สิงหาคม 2556 13:27:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 16 สิงหาคม 2556 13:10:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าว ประกาศร่าง TOR งานจ้างก่อสร้างหินเรียงหน้าทำนบดินและงานถนนทดแทนถนนที่น้ำท่วมทางไปค่ายลูกเสือ พร้อมท่อลอดถนนจำนวน 2 แห่ง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จากคุณ: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 16 สิงหาคม 2556 06:43:59]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าว ประกาศร่าง TOR งานจ้างก่อสร้างหินเรียงหน้าทำนบดินและงานถนนทดแทนถนนที่น้ำท่วมทางไปค่ายลูกเสือ พร้อมท่อลอดถนนจำนวน 2 แห่ง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลั
[post: 16 สิงหาคม 2556 06:43:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างโรงอาหารและกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียใหม่ สมุทรสาคร จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 16 สิงหาคม 2556 06:40:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างโรงอาหารและกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียใหม่ สมุทรสาคร จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 16 สิงหาคม 2556 06:40:22]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อเครื่องตัดต่อ จำนวน 1 เครื่อง จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 สิงหาคม 2556 10:47:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้โดยสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[post: 15 สิงหาคม 2556 10:45:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 15 สิงหาคม 2556 10:37:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 14 สิงหาคม 2556 09:49:07]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 9/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 สิงหาคม 2556 16:21:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: จ้างทำลู่วิ่งยางสังเคราะห์ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 13 สิงหาคม 2556 13:51:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงลานจอดรถคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จาก: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 สิงหาคม 2556 15:37:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือก งานจ้างก่อสร้างโรงเก็บน้ำแปลงทดลองคณะเกษตรศาสตร์ จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 สิงหาคม 2556 13:47:07]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประมูลเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,090 เครื่อง จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 09 สิงหาคม 2556 13:46:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ตู้ปลอดเชื้อ ชุดกรงเลื้องหนู ชุดกรงเลี้ยงกระต่าย จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 08 สิงหาคม 2556 17:04:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างโต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ (รายการที่ 207-209 ตามรายละเอียดแนบท้าย) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 สิงหาคม 2556 10:01:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างโต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ (รายการที่ 204-206 ตามรายละเอียดแนบท้าย) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 สิงหาคม 2556 10:00:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งผลการประมูลจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงพืชไร่ เดิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : ศูนย์วิจัยและวัฒธรรมข้าล้านนา
[post: 07 สิงหาคม 2556 09:30:19]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวเรื่อง: ประกวดราคา ชุดกรงเลี้ยงหนูขาวภายใต้สภาวะปลอดเชื้อพร้อมเครื่องควบคุมอากาศ 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 06 สิงหาคม 2556 16:06:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: งานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข พร้อมที่จอดรถ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 สิงหาคม 2556 15:54:59]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 8/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 สิงหาคม 2556 14:04:43]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศ ขายเศษวัสดุเก่า รายการ ถังขยะชำรุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 สิงหาคม 2556 10:18:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการขายเศษวัสดุเก่า รายการ ถังขยะชำรุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 สิงหาคม 2556 10:17:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานติดตั้งแขนกั้นประตูทางเข้า - ออก ( จำนวน 8 ชุด ) จากคุณ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 สิงหาคม 2556 15:13:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ระกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานติดตั้งแขนกั้นประตูทางเข้า - ออก ( จำนวน 8 ชุด ) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 สิงหาคม 2556 15:13:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายไร้สายโรงพยาบาล จำนวน 1 ระบบ จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 สิงหาคม 2556 15:03:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบตรวจสอบและป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 สิงหาคม 2556 15:02:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อเครื่องตัดต่อ จำนวน 1 เครื่อง จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 สิงหาคม 2556 14:42:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะบริหารธุรกิจ จาก: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 สิงหาคม 2556 14:08:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ชาย 3 จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 สิงหาคม 2556 13:39:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์หญิง 2 จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 สิงหาคม 2556 13:38:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 สิงหาคม 2556 10:24:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อระบบสำรองข้อมูล (Backup System) จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 01 สิงหาคม 2556 13:57:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 7/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 สิงหาคม 2556 11:07:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 12 ประเภท จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 กรกฎาคม 2556 14:39:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกเช่าพื้นที่ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 2 จาก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 กรกฎาคม 2556 16:11:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 41 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 กรกฎาคม 2556 15:50:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้รับการคัดเลือกงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 ชุด จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 30 กรกฎาคม 2556 15:39:26]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อกระแสไฟฟ้าแรงสูงฯ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 30 กรกฎาคม 2556 14:13:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA และ 500 KVA จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 30 กรกฎาคม 2556 14:12:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 30 กรกฎาคม 2556 11:24:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 กรกฎาคม 2556 10:14:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 กรกฎาคม 2556 10:13:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 กรกฎาคม 2556 10:12:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศผลยกเลิกการจัดจ้างติดตั้งแขนกั้นประตูทางเข้า - ออก (จำนวน 8 ชุด) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 กรกฎาคม 2556 10:12:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเป่าลมเย็น จำนวน 4 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 กรกฎาคม 2556 09:49:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเป่าลมเย็น จำนวน 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 กรกฎาคม 2556 09:49:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงงาน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 กรกฎาคม 2556 09:47:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคางานจ้างก่อสร้างสนามเปตองจำนวน 16 สนาม พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 29 กรกฎาคม 2556 16:11:07]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างผลิตน้ำดื่มอ่างแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2557 จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 29 กรกฎาคม 2556 15:43:19]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้าง ก่อสร้างโรงเก็บน้ำแปลงทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ จาก: คณะเกษตรศาสตร์
[post: 26 กรกฎาคม 2556 16:56:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ระบบท่อน้ำดี-น้ำเสีย ตู้ โต๊ะ ภายในหอพักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 29 กรกฎาคม 2556 15:43:58]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่างขอบเขตของงาน ( TOR ) งานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข พร้อมที่จอดรถ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 กรกฎาคม 2556 16:52:26]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 26 กรกฎาคม 2556 14:24:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด จาก: คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 กรกฎาคม 2556 14:05:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR ชุดกรงเลี้ยงหนูขาวภายใต้สภาวะปลอดเชื้อพร้อมเครื่องควบคุมอากาศฯ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 25 กรกฎาคม 2556 16:58:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ ตู้ปลอดเชื้อ กรงเลี้ยงหนู กรงเลี้ยงกระต่าย จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 25 กรกฎาคม 2556 16:57:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR จ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ จาก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 กรกฎาคม 2556 15:08:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 2 เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อย จาก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 กรกฎาคม 2556 13:48:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จาก: คณะพยาบาลศาสตร์
[post: 24 กรกฎาคม 2556 17:02:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 1090 เครื่อง จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 24 กรกฎาคม 2556 17:03:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดซื้อรถเกษตรบรรทุกเอนกประสงค์ รถอีแต๋น จำนวน 1 คัน จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 24 กรกฎาคม 2556 12:56:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[post: 24 กรกฎาคม 2556 10:25:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องวัดสี จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 กรกฎาคม 2556 09:48:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักหอสมุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 กรกฎาคม 2556 15:44:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงลานจอดรถคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จาก: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 กรกฎาคม 2556 15:26:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อระบบเครื่องแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูล และซอฟต์แวร์ จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 18 กรกฎาคม 2556 11:26:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างติดตั้งปั้มสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า (สูบน้ำเข้าอ่างแก้ว) และปรับปรุงระบบการผลิตน้ำชุดผลิตที่ 5 ปั้มสูบน้ำ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 18 กรกฎาคม 2556 11:24:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศยกเลิก TOR ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 18 กรกฎาคม 2556 10:22:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศยกเลิก TOR งานซื้อกรงเลี้ยงหนูขาวภายใต้สภาวะปลอดเชื้อพร้อมเครื่องควบคุมอากาศ 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 18 กรกฎาคม 2556 10:23:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 18 กรกฎาคม 2556 10:23:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายอากาศส่งกระจายเสียง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 กรกฎาคม 2556 10:19:04]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตู้ตู้บ่มเชื้อคาร์บอนไดออกไซด์ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 กรกฎาคม 2556 15:49:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานจ้างก่อสร้างปรับปรุง 4 รายการ จาก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 กรกฎาคม 2556 15:47:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศร่าง TOR โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,090 เครื่อง (ครั้งที่ 3) จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 16 กรกฎาคม 2556 13:51:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 10/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 กรกฎาคม 2556 13:49:05]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างย้ายระบบตู้ชุมสายและปรับปรุงก่อสร้างห้องประชุมสายวิศวะ และหอพักหญิงอาคาร 3 จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 16 กรกฎาคม 2556 09:06:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ทางไฟฟ้าเคมี จำนวน 1 เครื่อง 4/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 กรกฎาคม 2556 14:05:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 9/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 กรกฎาคม 2556 14:04:05]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 4/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 กรกฎาคม 2556 14:03:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศการซื้อระบบสำรองข้อมูล (Backup System) จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 15 กรกฎาคม 2556 14:02:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 22 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 กรกฎาคม 2556 15:55:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคา เรื่อง: เพิ่ม รายละเอียดประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพืชไร่ เดิม เป็นที่ทำการโครงการศูนย์วิจัยและวัฒนธรรมข้าวล้านนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 จาก: ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 กรกฎาคม 2556 15:54:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างรับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 12 กรกฎาคม 2556 14:21:43]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพืชไร่ เดิม เป็นที่ทำการโครงการศูนย์วิจัยและวัฒนธรรมข้าวล้านนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 กรกฎาคม 2556 13:25:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 กรกฎาคม 2556 10:21:22]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 กรกฎาคม 2556 10:20:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 กรกฎาคม 2556 10:19:58]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 กรกฎาคม 2556 10:19:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 2 รายการ คัดเลือกจ้าง 8/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 กรกฎาคม 2556 10:50:19]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 รายการ รถตู้ รถแลนด์ครุยเซอร์ จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 กรกฎาคม 2556 14:25:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม จาก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 กรกฎาคม 2556 14:25:07]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างโต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 กรกฎาคม 2556 14:06:36]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างโต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 กรกฎาคม 2556 14:05:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างหุ่นฝึกจำลอง จำนวน 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 กรกฎาคม 2556 14:04:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อรถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[post: 08 กรกฎาคม 2556 16:26:59]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างติดตั้งแขนกั้นประตูเข้า-ออก (จำนวน 8 ชุด) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 กรกฎาคม 2556 16:15:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครั้งที่ 3 รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 กรกฎาคม 2556 14:41:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้ปลอดเชื้อ ชุดกรงเลี้ยงหนูขาว ชุดกรงเลี้ยงหนูถีบจักรยาน ชุดกรงเลี้ยงกระต่าย จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 08 กรกฎาคม 2556 13:51:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR ซื้อชุดกรงเลี้ยงหนูขาวภายใต้สภาวะปลอดเชื้อพร้อมเครื่องควบคุมอากาศ Individual ventilated caged for rat 1 ชุด จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 08 กรกฎาคม 2556 13:50:36]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 7/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 กรกฎาคม 2556 10:42:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์สายอากาศส่งกระจายเสียง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 กรกฎาคม 2556 10:41:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 กรกฎาคม 2556 08:33:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเป่าลมเย็น จำนวน 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กรกฎาคม 2556 14:59:39]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อระบบสำรองข้อมูล (Backup System) จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 05 กรกฎาคม 2556 14:58:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 กรกฎาคม 2556 15:49:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR รายการปรับปรุงอาคารพืชไร่ เดิม เป็นที่ทำการโครงการศูนย์วิจัยและวัฒนธรรมล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก: ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 กรกฎาคม 2556 15:46:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างรั้วด้านข้างและด้านหลัง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมุทรสาคร จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 03 กรกฎาคม 2556 10:32:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ทรีเวย์ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 กรกฎาคม 2556 09:44:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุก่อสร้าง 48 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 กรกฎาคม 2556 09:43:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ออโตเคลปเทป จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 กรกฎาคม 2556 09:42:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ แผ่นอิเล็คโทรด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 กรกฎาคม 2556 09:41:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 กรกฎาคม 2556 09:40:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุก่อสร้าง 28 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 กรกฎาคม 2556 09:40:07]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุไฟฟ้า จำนวน 46 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 กรกฎาคม 2556 09:39:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเป่าลมเย็น จำนวน 4 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 กรกฎาคม 2556 14:22:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างงผลการคัดเลือกจัดจ้างทำโปรแกรมการทดสอบภาษาอังกฤษ จาก: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 กรกฎาคม 2556 08:24:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศการจัดซื้อระบบเครื่องแม่ข่ายเก็บข้อมูล และซอฟต์แวร์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 01 กรกฎาคม 2556 14:14:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จาก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 กรกฎาคม 2556 11:11:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: โครงการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1090 เครื่อง (ครั้งที่2) จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 มิถุนายน 2556 16:35:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อย จาก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 มิถุนายน 2556 13:26:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศ แก้ไขรายละเอียดในเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ระบบท่อน้ำดี-น้ำเสีย ตู้ โต๊ะ ภายในหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 27 มิถุนายน 2556 15:53:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างย้ายระบบตู้ชุมสายและปรับปรุงก่อสร้างห้องชุมสายวิศวะและหอพักหญิงอาคาร 3 จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 27 มิถุนายน 2556 09:57:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 มิถุนายน 2556 15:41:07]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 มิถุนายน 2556 15:24:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ระบบเครือข่ายไร้สายโรงพยาบาล จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 มิถุนายน 2556 11:29:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ระบบตรวจสอบและป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 มิถุนายน 2556 11:29:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 มิถุนายน 2556 09:21:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 มิถุนายน 2556 09:20:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 28 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 มิถุนายน 2556 09:19:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครั้งที่ 2 รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 มิถุนายน 2556 09:17:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ระบบท่อน้ำดี-น้ำเสีย ตู้ โต๊ะ ภายในหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 24 มิถุนายน 2556 15:42:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่าย เก็บข้อมูลและซอฟต์แวร์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 24 มิถุนายน 2556 13:41:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร,กระดาษโรเนียว และกระดาษต่อเนื่องขนาดต่างๆ) จำนวน 4 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 มิถุนายน 2556 19:02:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 59 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 มิถุนายน 2556 19:01:39]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง และห้องน้ำคนพิการ ชั้น G อาคาร 30 ปี จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 มิถุนายน 2556 16:51:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์เครื่องแก้ว) จำนวน 11 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 มิถุนายน 2556 16:49:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ผ้าก๊อสชนิดพับและชนิดม้วน) จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 มิถุนายน 2556 16:49:04]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สำลีชนิดก้อนและสำลีชนิดม้วน) จำนวน 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 มิถุนายน 2556 16:48:05]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพท์(พลาสเตอร์ปิดแผล,พลาสเตอร์ใสขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 มิถุนายน 2556 16:47:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ทางไฟฟ้าเคมี จำนวน 1 เครื่อง 4/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 มิถุนายน 2556 11:49:26]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและศูนย์ผ่าตัด ขนาด 15 ชั้น พื้นที่ประมาณ 30,579 ตร.ม. จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 มิถุนายน 2556 15:35:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างทำโปรแกรมการทดสอบภาษาอังกฤษ จาก: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 มิถุนายน 2556 15:33:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 มิถุนายน 2556 15:25:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างทาสีภายนอก อาคารเคมี 1 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 มิถุนายน 2556 15:18:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 มิถุนายน 2556 15:17:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 มิถุนายน 2556 15:16:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาคารและหรือเครื่องดื่ม จาก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 มิถุนายน 2556 10:46:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 มิถุนายน 2556 16:50:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายห้องทำงานของกองกฎหมาย จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 17 มิถุนายน 2556 16:46:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่างTOR งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ระบบท่อน้ำดี-น้ำเสีย ตู้ โต๊ะ ภายในหอพักนักศึกษาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 14 มิถุนายน 2556 15:56:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้บ่มเชื้อคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2 Incubator) จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 มิถุนายน 2556 15:00:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข พร้อมที่จอดรถ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 มิถุนายน 2556 09:42:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาจารย์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จ.ลำพูน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 12 มิถุนายน 2556 14:53:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวิเคราะห์โปรตีน จาก: ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
[post: 12 มิถุนายน 2556 10:46:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 50 รายการ จาก: คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 12 มิถุนายน 2556 09:57:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ รถยนต์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 มิถุนายน 2556 09:41:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกรายการจ้างปรับปรุงอาคาร จาก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 มิถุนายน 2556 09:12:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จาก: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มิถุนายน 2556 14:40:05]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงห้องศูนย์กลางการปฏิบัติและประสานงานภูมิภาค UNROCC จาก: ศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มิถุนายน 2556 14:39:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงอาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มิถุนายน 2556 14:38:26]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างงานปรับปรุงอาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มิถุนายน 2556 14:37:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ลการจัดซื้อ จัดจ้างงานปรับปรุงอาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มิถุนายน 2556 14:37:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก(อุปกรณ์สลับสัญญาณ Core Switch) จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 10 มิถุนายน 2556 11:05:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง จาก: คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 10 มิถุนายน 2556 11:04:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 มิถุนายน 2556 16:06:38]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานจ้างก่อสร้างบ้านพักอาจารย์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 07 มิถุนายน 2556 13:21:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานจัดซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์(PAC) และสารคลอรีนชนิดเม็ด จาก : กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 06 มิถุนายน 2556 09:30:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างทาสีภายนอก อาคารเคมี 1 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 6/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2556 15:41:22]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ระบบตรวจสอบและป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2556 14:48:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ระบบเครือข่ายไร้สายโรงพยาบาล จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2556 14:48:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 41 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2556 14:46:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว(เครื่องแต่งกาย) จำนวน 37 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2556 14:45:38]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2556 14:44:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว(ผ้า) จำนวน 30 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2556 14:43:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างทาสีภายนอก อาคารเคมี 1 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 มิถุนายน 2556 16:18:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นห้องประชุมใหญ่ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 04 มิถุนายน 2556 16:16:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,090 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 04 มิถุนายน 2556 13:55:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 167 รายการ จาก: สำนักงานหอพักนักศึกษา
[post: 04 มิถุนายน 2556 10:34:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 มิถุนายน 2556 14:20:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและศูนย์ผ่าตัด ขนาด 15 ชั้น พื้นที่ประมาณ 30,579 ตร.ม. จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 พฤษภาคม 2556 15:36:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข พร้อมที่จอดรถ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 พฤษภาคม 2556 14:37:58]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง และห้องน้ำคนพิการ ชั้น G อาคาร 30 ปี จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 พฤษภาคม 2556 13:25:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 พฤษภาคม 2556 13:24:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างจ้างซ่อมแซมกันซึมดาดฟ้าอาคารเรียนรวมราชนครินทร์ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 พฤษภาคม 2556 14:27:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 พฤษภาคม 2556 14:25:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,146 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 29 พฤษภาคม 2556 17:43:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศยกเลิก TOR ครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 พฤษภาคม 2556 10:40:38]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือก ซื้อรถยนต์ตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2556 14:48:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงห้องศูนย์กลางการปฏิบัติและประสานงานภูมิภาค (UNROCC) จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2556 14:47:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างเหมาจัดทำระบบความปลอดภัย จาก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2556 14:12:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคางานจ้างทำทางลาดอาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 27 พฤษภาคม 2556 16:26:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 พฤษภาคม 2556 14:24:59]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้ที่ชนะการยื่นข้อเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จาก: คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 พฤษภาคม 2556 14:23:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้ที่ชนะการยื่นข้อเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จาก: คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 พฤษภาคม 2556 14:23:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 เรื่อง: ประกาศร่าง TOR เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,146 ชุด จาก: กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
[post: 21 พฤษภาคม 2556 16:28:39]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 117 รายการ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 20 พฤษภาคม 2556 14:54:39]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (อุปกรณ์สลับสัญญาณ Core Switch) จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 20 พฤษภาคม 2556 14:52:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 28 ชุด จาก: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 พฤษภาคม 2556 11:40:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 120 ลูก ด้วยวิธีการประกวดราคา จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 17 พฤษภาคม 2556 11:38:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 รายชื่อผู้ที่ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 68 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 พฤษภาคม 2556 09:52:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างรับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาคารและเครื่องดื่ม จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 พฤษภาคม 2556 13:52:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงอาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 พฤษภาคม 2556 13:51:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร (Campus Agreement) จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 15 พฤษภาคม 2556 14:07:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR ขอบเขตของงานประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 120 ลูก จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 14 พฤษภาคม 2556 16:10:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างทำรางระบายน้ำ บริเวณไหล่ทางภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 14 พฤษภาคม 2556 15:11:07]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาเช่าสถานที่ประกอบการร้านกาแฟ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 พฤษภาคม 2556 15:24:59]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๑ รายการ จาก: ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 พฤษภาคม 2556 15:15:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (อุปกรณ์สลับสัญญาณCore Switch) จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 10 พฤษภาคม 2556 14:21:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 พฤษภาคม 2556 09:13:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 พฤษภาคม 2556 09:12:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร จาก: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 พฤษภาคม 2556 14:42:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 การประกวดราคางานจ้างปรับปรุงระบบสัญญาณภาพ LCD Projector หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 พฤษภาคม 2556 16:25:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 งานจ้างย้ายระบบตู้ชุมสายและปรับปรุงก่อสร้างห้องชุมสายวิศวะและหอักหญิงอาคาร 3
[post: 08 พฤษภาคม 2556 16:24:36]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดซากวัสดุภายในตัวอาคารเก็บตัวอย่างแร่ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 07 พฤษภาคม 2556 14:05:05]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 พฤษภาคม 2556 14:04:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชุดมอเตอร์ตัดกระดูกชนิดทำงานด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 07 พฤษภาคม 2556 10:33:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างทาสีภายนอก อาคารเคมี 1 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 พฤษภาคม 2556 10:32:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 พฤษภาคม 2556 14:44:39]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 พฤษภาคม 2556 14:43:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวิดีโอพร้อมอุปกรณ์ภาคสนาม กล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมเลนส์ จาก: คณะวิจิตรศิลป์
[post: 02 พฤษภาคม 2556 10:38:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างรถยนต์ตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จาก: ศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 พฤษภาคม 2556 10:32:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างซ่อมแซมกันซึมดาดฟ้าอาคารเรียนรวมราชนครินทร์ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤษภาคม 2556 14:49:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,146 ชุด ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 01 พฤษภาคม 2556 09:07:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤษภาคม 2556 09:17:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ถุงมือใช้แล้วทิ้ง จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤษภาคม 2556 09:12:59]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบป้องกันเครือข่าย (Firewall) จำนวน 1 ระบบ จาก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 เมษายน 2556 09:52:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 เมษายน 2556 09:49:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรต์ (PAC) และสารคลอรีนชนิดเม็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 24 เมษายน 2556 16:41:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 เมษายน 2556 10:34:59]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 เมษายน 2556 10:34:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร (Campus Agreement) จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 24 เมษายน 2556 10:28:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการประกวดราคางานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณลานสัก ฯ และบริเวณหอนาฬิกา จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 21 เมษายน 2556 00:40:52]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นสนามแบดมินตัน 6 สนาม ในอาคารพลศึกษา จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 19 เมษายน 2556 12:44:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ในระดับองค์กร (Campus Agreement) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อ
[post: 18 เมษายน 2556 16:56:22]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม(ร้านกาแฟ) จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 เมษายน 2556 00:44:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR รายการจัดซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรต์ (PAC) และสารคลอรีนชนิดเม็ด จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 18 เมษายน 2556 15:53:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 เมษายน 2556 09:36:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปี 2556 จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 11 เมษายน 2556 13:12:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 68 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
[post: 10 เมษายน 2556 15:18:22]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 300 ลูก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 09 เมษายน 2556 14:20:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดหนังสือพิมพ์เก่า หนังสืออ้างอิง สิ่งพิมพ์รัฐบาล ม้วนวิดีทัศน์ และเทปคาสเซท จาก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 เมษายน 2556 16:28:07]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ เป็นห้องปฏิบัติการ ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 เมษายน 2556 16:16:38]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[post: 04 เมษายน 2556 11:01:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้เก็บเกล็ดเลือดชนิดควบคุมอุณหภูมิได้พร้อมเครื่องเขย่าแบบตั้งพื้น จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 เมษายน 2556 10:32:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้เย็นเก็บเลือด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 51 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 เมษายน 2556 10:31:52]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง ความเร็วไม่ต่ำกว่า 45 แผ่นต่อนาที จำนวน 10 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 เมษายน 2556 10:31:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องส่งลมเย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 5,000 CFM พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 เมษายน 2556 10:28:07]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 03 เมษายน 2556 13:27:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 เมษายน 2556 10:41:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 68 เครื่อง ครั้งที่ 1 จาก: วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 เมษายน 2556 10:39:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างกล้องผ่าตัดตาในห้องทดลอง จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 เมษายน 2556 08:40:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงถนนสายหน้าอาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 3/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 เมษายน 2556 08:38:52]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างกล้องผ่าตัดตาในห้องทดลอง จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 เมษายน 2556 10:34:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๑๙ รายการ จาก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 เมษายน 2556 15:02:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 32 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 มีนาคม 2556 15:57:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 มีนาคม 2556 15:56:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 มีนาคม 2556 15:55:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ แจ้ง ผลการประมูลจ้างก่อสร้าง ระบบให้น้ำในแปลงไม้ผล สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมแม่เหียะ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 มีนาคม 2556 15:53:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างวางแนวท่อสูบเลนบ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย ขนาด 10 นิ้ว จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 29 มีนาคม 2556 14:37:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๑๑๖ รายการ จาก: คณะเกษตรศาสตร์
[post: 29 มีนาคม 2556 13:33:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศประกวดราคางานจ้างจัดทำไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนบริเวณวงเวียนถึงทางแยกอาคารเรียนรวมศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 28 มีนาคม 2556 09:28:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับพื้นที่พร้อมจัดทำสนามบาสเก็ตบอลพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 28 มีนาคม 2556 09:27:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการเปิดซองจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด จาก: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 มีนาคม 2556 09:27:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เอกสารแนบ จาก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 มีนาคม 2556 09:20:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เอกสารแนบ จาก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 มีนาคม 2556 09:19:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงอัตโนมัติ ซีเอ็นซี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 27 มีนาคม 2556 00:52:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ
[post: 27 มีนาคม 2556 09:21:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ปิดประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 10 ชุด
[post: 25 มีนาคม 2556 16:34:39]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
[post: 25 มีนาคม 2556 16:32:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: งานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข พร้อมที่จอดรถ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 มีนาคม 2556 14:50:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัด ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก “ตู้ปลอดเชื้อระดับสอง (Biohazard safety cabinet class II)” จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 21 มีนาคม 2556 09:36:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม อาคารเอนกประสงค์ คณะเทคนิคการแพทย์ จาก: คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 18 มีนาคม 2556 16:05:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ถุงมือใช้แล้วทิ้ง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 มีนาคม 2556 14:30:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร จาก: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 มีนาคม 2556 11:24:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบควบคุมแสงสว่างหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 18 มีนาคม 2556 11:21:07]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคางานจ้างติดตั้งระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 18 มีนาคม 2556 11:15:59]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จาก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 มีนาคม 2556 10:47:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เปลี่ยน แปลงประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการ ระบบให้น้ำในแปลงไม้ผล สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมแม่เหียะ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 15 มีนาคม 2556 14:18:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 14 มีนาคม 2556 09:37:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ระบบให้น้ำในแปลงไม้ผล สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมแม่เหียะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 มีนาคม 2556 09:19:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR งานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข พร้อมที่จอดรถ (ครั้งที่ 3) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 มีนาคม 2556 08:52:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อระบบป้องกันเครือข่าย (Firewall) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 มีนาคม 2556 15:01:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อระบบป้องกันเครือข่าย (Firewall) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 มีนาคม 2556 15:00:26]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำของภาควิชาวิชาวิศวกรรมโยธา จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 12 มีนาคม 2556 14:08:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าว ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 300 ลูก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 11 มีนาคม 2556 16:18:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์/วัสดุชำรุด และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 232 รายการ จาก: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 มีนาคม 2556 14:06:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด จาก: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 มีนาคม 2556 10:40:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 247 รายการ จาก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 มีนาคม 2556 10:09:58]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR งานจ้างก่อสร้าง ระบบให้น้ำในแปลงไม้ผล สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะเกษตรศาสตร์
[post: 11 มีนาคม 2556 09:20:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ เป็นห้องปฏิบัติการ ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 มีนาคม 2556 16:17:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประมูลเช่าเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายในและอุปกรณ์ระบบ จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 08 มีนาคม 2556 16:17:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 150 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 08 มีนาคม 2556 10:08:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด, ชุดสายสัญญาณพร้อมตู้สื่อสาร จำนวน 1 ชุด, โปรแกรมสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด, ชุดอุปกรณ์สลับสัญญาณ จำนวน 1 ชุด, ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 มีนาคม 2556 14:45:22]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ยูนิตทำฟัน จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 07 มีนาคม 2556 13:11:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 มีนาคม 2556 13:09:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ความเร็วไม่ต่ำกว่า 2.0 GHz จำนวน 2 เครื่อง, เครื่องอ่านบาร์โค้ด จำนวน 50 เครื่อง, เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน 2 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 มีนาคม 2556 13:09:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 17 รายการ จาก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2556 14:20:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 150 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 06 มีนาคม 2556 14:19:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงหลังคาร้านอาหาร หอพักนักศึกษาแพทย์ชาย 1 จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2556 10:33:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ลการจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงหลังคาร้านอาหาร หอพักนักศึกษาแพทย์ชาย 1 จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2556 10:32:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 06 มีนาคม 2556 09:41:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR แบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 300 ลูก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 05 มีนาคม 2556 13:38:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มีนาคม 2556 12:58:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุประปาไอน้ำ จำนวน 7 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มีนาคม 2556 12:57:36]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มีนาคม 2556 12:56:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติงานในคลินิกขนาด 4 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 05 มีนาคม 2556 12:56:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ระบบป้องกันเครือข่าย (Firewall) จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มีนาคม 2556 12:54:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการและบริหารมหาวิทยาลัย โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 04 มีนาคม 2556 14:31:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ยกเลิกการจัดซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 300 ลูก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 01 มีนาคม 2556 15:51:39]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบส่งภาพทางการแพทย์ (PAC) จำนวน 1 ระบบ จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 มีนาคม 2556 12:38:36]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงอัตโนมัติ ซีเอ็นซี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 01 มีนาคม 2556 10:05:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 28 กุมภาพันธ์ 2556 15:44:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศขายทอดตลาดโรงเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ (โรงเก็บวัสดุหนัก) จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 28 กุมภาพันธ์ 2556 14:25:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 28 กุมภาพันธ์ 2556 12:46:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย (SCB1100) อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 กุมภาพันธ์ 2556 12:45:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้าง จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 28 กุมภาพันธ์ 2556 12:44:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องล้างจานระบบสายพานขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 กุมภาพันธ์ 2556 12:44:19]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องผ่าตัดตาในห้องทดลอง จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 กุมภาพันธ์ 2556 17:33:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ ศรีษะหุ่น หุ่นจำลองฯลฯ จาก: คณะพยาบาลศาสตร์
[post: 27 กุมภาพันธ์ 2556 11:44:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย จ.ลำพูน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 กุมภาพันธ์ 2556 14:49:39]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างยกเลิกประกาศ งานจ้างปรับปรุงห้องศูนย์กลางการปฏิบัติและประสานงานภูมิภาค (UNROCC) จาก: ศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 กุมภาพันธ์ 2556 09:47:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศขายทอดตลาดโรงเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ (โรงเก็บวัสดุหนัก) จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 21 กุมภาพันธ์ 2556 15:00:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข พร้อมที่จอดรถ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 กุมภาพันธ์ 2556 16:02:26]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดไมโครมานิพูเลชั่น จำนวน 1 ชุด จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 กุมภาพันธ์ 2556 16:00:39]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 2 รายการครุภัณฑ์เครื่องกลึงอัตโนมัติ ซีเอ็นซี 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 20 กุมภาพันธ์ 2556 14:27:36]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 20 กุมภาพันธ์ 2556 13:54:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง ความเร็วไม่ต่ำกว่า 45 แผ่นต่อนาที จำนวน 10 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 กุมภาพันธ์ 2556 11:07:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องส่งลมเย็น(AHU) ขนาดไม่ต่ำกว่า 5,000 CFM พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 กุมภาพันธ์ 2556 11:06:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องรักษากายภาพบำบัดด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 กุมภาพันธ์ 2556 11:05:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้เย็นเก็บเลือด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 51 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 กุมภาพันธ์ 2556 11:05:05]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้เก็บเกล็ดเลือดชนิดควบคุมอุณหภูมิได้พร้อมเครื่องเขย่าแบบตั้งพื้น จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 กุมภาพันธ์ 2556 11:04:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและศูนย์ผ่าตัด ขนาด 15 ชั้น พื้นที่ประมาณ 30,579 ตร.ม. จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 กุมภาพันธ์ 2556 15:03:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: รายการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 กุมภาพันธ์ 2556 16:09:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร จาก: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 กุมภาพันธ์ 2556 16:06:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร จาก: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 กุมภาพันธ์ 2556 16:06:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ ฐาน Dentoform พร้อมฟันครบชุด จำนวน 112 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 18 กุมภาพันธ์ 2556 14:50:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 18 กุมภาพันธ์ 2556 11:12:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 9 รายการ จาก: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 กุมภาพันธ์ 2556 15:12:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างรับสมัครบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 15 กุมภาพันธ์ 2556 13:17:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต แบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน และอุปกรณ์ระบบโทรเข้า (Remote Access) จาก: สำบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 15 กุมภาพันธ์ 2556 10:31:04]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำของภาควิชาวิศวกรรมโยธา จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 15 กุมภาพันธ์ 2556 10:29:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงหลังคาร้านอาหาร หอพักนักศึกษาแพทย์ชาย 1 จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 กุมภาพันธ์ 2556 10:26:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: งานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ หริภุญไชย จ.ลำพูน จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 กุมภาพันธ์ 2556 14:59:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 300 ลูก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 13 กุมภาพันธ์ 2556 14:47:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดซื้อ รถยนต์ตรวจการขนาดไม่น้อยกว่า 5 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จาก: ศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 กุมภาพันธ์ 2556 11:30:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงห้องศูนย์กลางการปฏิบัติและประสานงานภูมิภาค (UNROCC) จาก: ศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 กุมภาพันธ์ 2556 15:40:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นไฟฟ้าความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 กุมภาพันธ์ 2556 13:59:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้ปลอดเชื้อระดับสอง (Laminar airflow biosafety) จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 กุมภาพันธ์ 2556 13:58:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการจัดการและการบริหารมหาวิทยาลัย จาก: สำบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 12 กุมภาพันธ์ 2556 10:11:19]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู. จำนวน 6 เครื่อง จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2556 15:07:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์จำนวน 13 รายการ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 กุมภาพันธ์ 2556 15:40:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวยกเลิกประกวดราคาเครื่องวิเคราะห์เซลล์ตามเวลาจริง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
[post: 08 กุมภาพันธ์ 2556 14:43:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร่าง TOR เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต แบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน และอุปกรณ์ระบบโทรเข้า (Remote Access) จาก: สำบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 08 กุมภาพันธ์ 2556 13:39:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 28 รายการ จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 08 กุมภาพันธ์ 2556 10:37:39]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ยูนิตทำฟัน จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 08 กุมภาพันธ์ 2556 09:25:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างทำกระเป๋าผ้า จาก: สำนักทะเบียนและประมวลผล
[post: 07 กุมภาพันธ์ 2556 14:27:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร่าง TOR จัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการจัดการและการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 จาก: สำบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 06 กุมภาพันธ์ 2556 11:07:04]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2556 15:26:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2556 15:06:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการประกวดราคางานจ้างเหมาเปลี่ยนฝารองนั่งชักโครก จำนวน 510 ชุด จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2556 15:06:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง(PCR Thermal Cycle) จำนวน 2 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2556 14:51:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้ดูดสารเคมีแบบไร้ท่อ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2556 14:50:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 57 รายการ (เรื่องที่ 2) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กุมภาพันธ์ 2556 08:43:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 57 รายการ (เรื่องที่ 1) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กุมภาพันธ์ 2556 08:42:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงอัตโนมัติ ซีเอ็นซี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2556 09:38:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ระบบป้องกันเครือข่าย (Firewall) จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2556 09:19:04]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและศูนย์ผ่าตัด ขนาด 15 ชั้น พื้นที่ประมาณ 30,579 ตร.ม. จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2556 09:10:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพ และบริการสาธารสุข พร้อมที่จอดรถ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2556 09:09:36]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2556 09:08:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อระบบพร๊อกซี่ (Proxy) จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 04 กุมภาพันธ์ 2556 15:10:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ระบบส่งภาพทางการแพทย์ (PAC) จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 กุมภาพันธ์ 2556 11:12:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 140 เครื่อง เลขที่ 1/2556 จาก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 มกราคม 2556 17:05:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องล้างจานระบบสายพานขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 มกราคม 2556 17:04:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหมู่บ้านไผ่ล้อม จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 30 มกราคม 2556 17:01:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR (ครั้งที่ 2) ระบบป้องกันเครือข่าย (Firewall) จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 มกราคม 2556 10:32:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการจัดหายูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะทัตแพทยศาสตร์
[post: 29 มกราคม 2556 10:30:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเท้าภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 28 มกราคม 2556 14:22:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากคุณ: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 28 มกราคม 2556 14:21:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 12 ประเภท จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 มกราคม 2556 11:03:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดไมโครมานิพูเลชั่น จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 มกราคม 2556 10:59:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเชิญชวนยื่นเสนอราคา จัดซื้อเครื่อง iPad พร้อมอุปกรณ์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 มกราคม 2556 15:56:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงถนนสายหน้าอาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 มกราคม 2556 14:35:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 24 มกราคม 2556 11:48:43]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างยกเลิกการจัดซื้อคุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ iPad พร้อมอุปกรณ์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 24 มกราคม 2556 09:52:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องวิเคราะห์เซลล์ตามเวลาจริง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 มกราคม 2556 15:22:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 22 มกราคม 2556 15:55:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างรถยนต์ตรวจการขนาดไม่น้อยกว่า 5 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จาก: ศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 มกราคม 2556 15:54:26]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู. จำนวน 6 เครื่อง จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 22 มกราคม 2556 14:31:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 18 มกราคม 2556 10:25:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 154 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 17 มกราคม 2556 15:01:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงทางเท้าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 17 มกราคม 2556 15:00:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 17 มกราคม 2556 15:00:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร่าง TOR โครงการจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการและบริหารมหาวิทยาลัย จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 17 มกราคม 2556 10:10:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2556 13:48:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2556 13:47:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2556 13:47:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2556 13:46:19]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2556 13:40:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2556 13:39:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 15 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2556 13:38:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR (ครั้งที่ 1) ระบบป้องกันเครือข่าย (Firewall) จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2556 13:35:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ระบบส่งภาพทางการแพทย์ (PAC) จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 มกราคม 2556 16:17:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 60 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 มกราคม 2556 10:41:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 มกราคม 2556 10:40:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 23 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 มกราคม 2556 10:39:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 มกราคม 2556 10:38:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 มกราคม 2556 10:37:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 16 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 มกราคม 2556 10:37:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 มกราคม 2556 10:36:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศจัดซื้อระบบพร๊อกซี่ (Proxy) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 15 มกราคม 2556 10:31:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 14 มกราคม 2556 10:17:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล (Database Software) จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 มกราคม 2556 16:03:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานในคลินิก ขนาด 4 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 11 มกราคม 2556 14:54:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดไมโครมานิพูเลชั่น จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 มกราคม 2556 08:50:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร่าง TOR โครงการประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง จาก: สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มกราคม 2556 22:38:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องล้างจานระบบสายพานขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มกราคม 2556 10:41:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องวิเคราะห์เซลล์ตามเวลาจริง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มกราคม 2556 10:37:52]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร่าง TOR โครงการจัดซื้อระบบพร๊อกซี่ (Proxy) โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 09 มกราคม 2556 15:53:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างวางแนวท่อสูบเลนบ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย ขนาด 10 นิ้ว จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 09 มกราคม 2556 13:40:26]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 08 มกราคม 2556 15:20:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1,008 รายการ (ดูรายละเอียดที่คณะยวิทยาศาสตร์) จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 มกราคม 2556 11:04:22]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 มกราคม 2556 09:05:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ iPad พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 รายการ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 08 มกราคม 2556 09:04:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 มกราคม 2556 13:22:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้ปลอดเชื้อระดับสอง (Laminar airflow biosafety) จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 มกราคม 2556 16:03:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปั่นเลือดชนิดเย็น จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 มกราคม 2556 16:03:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องผ่าตัดตาในห้องทดลอง จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 มกราคม 2556 16:02:38]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง(PCR Thermal Cycle) จำนวน 2 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 มกราคม 2556 16:02:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้ดูดสารเคมีแบบไร้ท่อ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 มกราคม 2556 16:01:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นไฟฟ้าความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 มกราคม 2556 15:58:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชุดถ่ายภาพอัตโนมัติจากกล้องจุลทรรศน์ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 มกราคม 2556 15:57:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 39 รายการ จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 มกราคม 2556 14:04:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างชุดควบคุมอุณหภูมิสำหรับเนื้อเยื่อ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 มกราคม 2556 15:10:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์สำรองข้อมูลภายนอกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จาก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 มกราคม 2556 15:08:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ Articulator แบบ arcon-type จำนวน 20 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 02 มกราคม 2556 10:12:08]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง. เครื่องฉายแสงแบบไร้สาย จำนวน 17 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่: 28 ธันวาคม 2555
[post: 28 ธันวาคม 2555 13:52:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ35 ชุด คอมพิวเตอร์แบบพกพา 3 ชุด จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 28 ธันวาคม 2555 13:50:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ตู้ จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 25 ธันวาคม 2555 14:12:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีคัดเลือก จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 25 ธันวาคม 2555 14:12:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 140 เครื่อง เลขที่ 1/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 ธันวาคม 2555 14:10:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 140 เครื่อง เลขที่ 1/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 ธันวาคม 2555 14:10:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล(Database SoftwareX จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 ธันวาคม 2555 19:27:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (พิจารณาแต่ละรายการ)
[post: 19 ธันวาคม 2555 16:19:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ 23 รายการ
[post: 19 ธันวาคม 2555 15:42:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศร่าง TOR เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 140 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
[post: 19 ธันวาคม 2555 15:38:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 1. เครื่องปรับอากาศขนาด จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 18 ธันวาคม 2555 11:21:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพสัตว์ป่วย ,เครื่องวัดความดันลูกตาชนิดอัตโนมัติ ,Blood bank refrigerate จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 18 ธันวาคม 2555 11:20:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ชุดอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล ,ชุดอุปกรณ์สำหรับการทำน้ำเชื้อแช่แข็ง จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 18 ธันวาคม 2555 11:19:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 ธันวาคม 2555 09:10:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 40 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 ธันวาคม 2555 09:09:43]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 ธันวาคม 2555 09:08:59]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 ธันวาคม 2555 09:08:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 32 เครื่อง 3/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 ธันวาคม 2555 12:31:58]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 32 เครื่อง 3/2556 จากคุณ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 ธันวาคม 2555 12:31:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างชุดเครื่องมือเจาะ ตัด กรอกระดูก จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 ธันวาคม 2555 12:30:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 ธันวาคม 2555 12:29:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตัดชิ้นเนื้อเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 ธันวาคม 2555 12:28:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 ธันวาคม 2555 12:27:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 ธันวาคม 2555 12:26:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้เย็นเก็บเลือดและสารละลาย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10.6 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 ธันวาคม 2555 12:26:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้ที่ชนะการยื่นข้อเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จาก: คณะวิจิตรศิลป์
[post: 17 ธันวาคม 2555 12:23:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 14 ธันวาคม 2555 15:43:22]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 140 เครื่อง (ครั้งที่ 1) จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 ธันวาคม 2555 09:16:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะแบบ Wireless พร้อมระบบ Video Urodynamic จำนวน 1 ชุด จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 ธันวาคม 2555 13:03:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างยื่นเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 6 เครื่อง จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 ธันวาคม 2555 15:57:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกาศจำหน่ายรถยนต์จำนวน 1 คัน จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 ธันวาคม 2555 14:39:39]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคางานจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา เฮือนพวงชมพู จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 07 ธันวาคม 2555 11:27:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อ ตู้เย็น ขนาด 4.90 คิว ถึง 5.00 คิว จำนวน 650 ตู้ จาก: คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 06 ธันวาคม 2555 09:59:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 ธันวาคม 2555 09:14:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปั่นเหวี่ยง แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 ธันวาคม 2555 09:13:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 ธันวาคม 2555 09:12:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 ธันวาคม 2555 09:11:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 ธันวาคม 2555 09:10:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 ธันวาคม 2555 09:09:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดซื้อถุงมืองใช้แล้วทิ้ง จำนวน 5,000 กล่อง จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 04 ธันวาคม 2555 12:07:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา (หอพัก 40 ปี) จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 03 ธันวาคม 2555 15:01:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือเจาะ กรอ ตัดกระดูกสันหลังด้วยไฟฟ้าความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 พฤศจิกายน 2555 13:16:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องฉายแสงแบบไร้สาย จำนวน 17 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 29 พฤศจิกายน 2555 14:53:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ Articulator แบบ arcon-type จำนวน 20 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 29 พฤศจิกายน 2555 14:52:08]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤศจิกายน 2555 09:12:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 32 รายการ (น้ำเกลือ) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 พฤศจิกายน 2555 15:58:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ขนาด 4 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 27 พฤศจิกายน 2555 11:00:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 ชุด จาก: คณะวิจิตรศิลป์
[post: 26 พฤศจิกายน 2555 09:21:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 33 ชุด จาก: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 พฤศจิกายน 2555 09:20:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชุดควบคุมอุณหภูมิสำหรับเนื้อเยื่อ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 พฤศจิกายน 2555 15:01:52]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 32 เครื่อง 3/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤศจิกายน 2555 14:45:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดซื้อ เครื่องอบแก๊สเอทธิลินออกไซด์ จำนวน ๑ เครื่อง จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 19 พฤศจิกายน 2555 13:10:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ หัวกรอ Contra Angle ท่อน้ำใน จำนวน ๑๐๐ หัว จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 19 พฤศจิกายน 2555 13:09:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดซื้อ เครื่องทำความสะอาดและหล่อลื่นหัวกรอ จำนวน ๔ เครื่อง จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 19 พฤศจิกายน 2555 13:08:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องตรวจวิเคราะห์ ระบบการขับถ่ายปัสสาวะ แบบ wireless พร้อมระบบ video Urodynamic จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 16 พฤศจิกายน 2555 16:56:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 พฤศจิกายน 2555 15:08:59]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานจ้างก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ขนาด 4 ชั้น จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 15 พฤศจิกายน 2555 14:45:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดซื้อ หัวกรอ Airotor จำนวน ๑๐๐๐ หัว จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 13 พฤศจิกายน 2555 13:08:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานจ้างทำม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 160 ห้อง เฮือนพวงชมพู (หอพักสีชมพู) เงินรายได้ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 13 พฤศจิกายน 2555 09:24:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 การจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ เลขที่ 2/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 พฤศจิกายน 2555 16:20:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างถุงมือใช้แล้วทิ้ง จำนวน 5,000 กล่อง จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 09 พฤศจิกายน 2555 14:21:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 พฤศจิกายน 2555 14:21:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 22 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 พฤศจิกายน 2555 14:20:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (เข็มฉีดยา) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 พฤศจิกายน 2555 14:19:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (urine bag injection plug) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 พฤศจิกายน 2555 14:18:59]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือกาแพทย์ จำนวน 39 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 พฤศจิกายน 2555 14:18:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการประกวดราคาจ้างตัดชุดวอร์มและเสื้อทีม จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 08 พฤศจิกายน 2555 10:02:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างทำความสะอาดถนนสายหลัก จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 08 พฤศจิกายน 2555 10:01:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะแบบ Wireless พร้อมระบบ Video Urodynamic จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 พฤศจิกายน 2555 14:40:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 1/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 พฤศจิกายน 2555 09:11:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องมือเจาะกรอ ตัด กระดูกสันหลังด้วยไฟฟ้าความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 พฤศจิกายน 2555 10:57:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๙ รายการ จาก: คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 31 ตุลาคม 2555 18:21:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานศูนย์บริหารงานวิจัย จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 31 ตุลาคม 2555 14:51:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ตุลาคม 2555 16:34:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ตุลาคม 2555 16:34:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้เย็นเก็บเลือดและสารละลาย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10.6 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ตุลาคม 2555 16:33:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ตุลาคม 2555 16:32:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตรวจหาหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียง Droppler และเย็บผูกหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ตุลาคม 2555 16:32:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ตุลาคม 2555 16:31:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชุดเครื่องมือเจาะ ตัด กรอกระดูก จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ตุลาคม 2555 16:30:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ตุลาคม 2555 16:29:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ตุลาคม 2555 16:29:04]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ตุลาคม 2555 16:28:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปั่นเหวี่ยง แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ตุลาคม 2555 16:27:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตัดชิ้นเนื้อเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ตุลาคม 2555 16:27:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ตุลาคม 2555 16:26:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกจ้างทาความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 29 ตุลาคม 2555 16:22:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จาก: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 ตุลาคม 2555 09:10:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ พื้นที่ประกอบและจำหน่ายสินค้าอุปโภค/บริโภค จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 25 ตุลาคม 2555 09:15:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม อาคาร B จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 25 ตุลาคม 2555 09:14:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 25 ตุลาคม 2555 09:13:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ หัวกรอ Contra Angle ท่อน้ำใน จำนวน ๑๐๐ หัว จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 22 ตุลาคม 2555 14:21:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  คณะเทคนิคการแพทย์ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อตู้เย็นจำนวน 650 ตู้ หอพักในกำกับสวนดอก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 19 ตุลาคม 2555 17:41:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจ้างรักษาความปลอดภัยประจำคณะการสื่อสารมวลชน จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 18 ตุลาคม 2555 15:44:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจ้างรักษาความสะอาดประจำคณะการสื่อสารมวลชน จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 18 ตุลาคม 2555 15:43:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะแบบ Wireless พร้อมระบบ Video Urodynamic จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 ตุลาคม 2555 14:33:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 ตุลาคม 2555 14:32:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องทำความสะอาดและหล่อลื่นหัวกรอ จำนวน ๔ เครื่อง จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 18 ตุลาคม 2555 10:46:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
<