คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560

01/08/2560 17:06:05 [ประกาศโดย:คณะวิทยาศาสตร์]

คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์  คุณวุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready