คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ อัตราจ้าง 20,000 บาท เพื่อปฏิบัติงานในโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วมว.-มช.) จำนวน 4 อัตรา

01/08/2560 13:45:58 [ประกาศโดย:คณะวิทยาศาสตร์]

คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้  อัตราจ้าง  20,000 บาท  เพื่อปฏิบัติงานในโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วมว.-มช.)  จำนวน  4  อัตรา

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready