คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์ สังกัด ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

12/07/2560 08:53:18 [ประกาศโดย:คณะวิทยาศาสตร์]

คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์ สังกัด ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready