สำนักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศยกเลิกการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก และ อุปกรณ์สำหรับปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีคัดเลือก

19/06/2560 16:26:51 [ประกาศโดย:กองคลัง]

สำนักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศยกเลิกการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก และ อุปกรณ์สำหรับปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีคัดเลือก

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready