คณะวิทยศาสตร์ ประกาศซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 1. โต๊ะปฏิบัติการพร้อมอ่างน้ำ จำนวน 1 ชุด 2. โต๊ะปฏิบัติการรูปตัวยู จำนวน 1 ชุด 3. ตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 2 ตู้ คัดเลือก 12/2560

19/06/2560 14:09:20 [ประกาศโดย:กองคลัง]

คณะวิทยศาสตร์ ประกาศซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 1. โต๊ะปฏิบัติการพร้อมอ่างน้ำ จำนวน 1 ชุด 2. โต๊ะปฏิบัติการรูปตัวยู จำนวน 1 ชุด 3. ตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 2 ตู้ คัดเลือก 12/2560

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready