มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงานช่วงที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

21/04/2560 19:35:38 [ประกาศโดย:กองคลัง]

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงานช่วงที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready