คณะแพทยศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อหม้อไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน/ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

14/03/2560 14:20:45 [ประกาศโดย:กองคลัง]

คณะแพทยศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อหม้อไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน/ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready